Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«luty 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XXVI Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XXVI Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 stycznia 2017 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XXVI Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm./.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 15 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu rady liczącego 15.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XXVI Sesji. Przewodnicząca RG poinformowała, że po rozdaniu materiałów na sesję do Biura RG wpłynął dokument dotyczący wydania opinii przez Radę Gminy w sprawie wyrażenia woli złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie wymiany kotłów lub palenisk węglowych dla mieszkańców Gminy Nadarzyn. Rada jednogłośnie 15 ”za” przyjęła do porządku obrad przedstawiony wniosek przez przewodniczącą RG, który wprowadzono jako pkt 10. Przewodnicząca Rady zapytała, czy radni mają jeszcze uwagi do zaproponowanego porządku obrad /w załączeniu do protokołu porządek XXVI Sesji RG/. Rada w głosowaniu 15 ”za” przyjęła porządek sesji rozszerzając go o jeden punkt.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli na piśmie uwag do protokołu z XXV Sesji z dnia 28 grudnia 2016 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie /15 ”za”/ przyjęła protokół z XXV Sesji z dnia 28 grudnia 2016 r.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami Rady Gminy przedstawił p. Janusz Grzyb /w załączeniu sprawozdanie/. Rada jednogłośnie - 15 ”za” przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy.

6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Aleksińska - dyrektor GZO w Nadarzynie. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn.

7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV.328.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Aleksińska - dyrektor GZO w Nadarzynie. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXV.328.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn.

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Uzasadnienie przedstawił p. D. Zwoliński - Dyrektor GOS w Nadarzynie Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej przedstawił pozytywna opinię komisji. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie Nadarzyn, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. A. Rodkiewicz - kierownik Referatu G.i GN Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej przedstawił pozytywna opinię komisji. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie Nadarzyn, gm. Nadarzyn.

10. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i wyrażenia woli złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie wymiany kotłów lub palenisk węglowych dla mieszkańców Gminy Nadarzyn. Pani Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, ze komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła opinię w sprawie wyrażenia woli złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie wymiany kotłów lub palenisk węglowych dla mieszkańców Gminy Nadarzyn.

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.275.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmienionej uchwałą Nr XXIV.323.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016 r. dotyczącej zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Warszawie. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, ze komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.275.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmienionej uchwałą Nr XXIV.323.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016 r. dotyczącej zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Warszawie.

12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Warszawie. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Warszawie.

13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Pani Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2026. Pani Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2026.

15. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Przewodnicząca RG poinformowała, że p. Sławomir Gajowniczek złożył rezygnację z funkcji sołtysa w Sołectwie Kajetany. Odbędą się wybory nowego sołtysa.
Radna K. Jach: jeden przez kancelarię UG dotyczący budżetu obywatelskiego, a drugi zgłosiła na sesji, o przywrócenie możliwości zadawania pytań na sesjach RG przez mieszkańców.
Radny T. Siwa zgłosił wniosek o wskazanie miejsca dziennego pobytu dla seniorów. Przewodnicząca RG poinformowała, że lokal dla dziennego pobytu seniorów musi spełniać odpowiednie warunki wynikające z przepisów ustawowych. Wójt poinformował, że wniosek w sprawie utworzenia placówki dziennego pobytu seniorów już był zgłoszony przez Radę Seniorów. Jeżeli ta inicjatywa będzie poparta przez społeczność to można będzie przystąpić do realizacji. Radna E. Zdzebel poinformowała, że na pewno będzie zainteresowanie mieszkańców i utworzenia takiej placówki dla seniorów.
Radna p. B. Kapitan zapytała; czy są decyzje dotyczące sieci szkół? Wójt poinformował, że na razie Władze Gminy oczekują na decyzję Starostwa Powiatowego w sprawie przekształcenia Gimnazjum na Liceum Ogólnokształcące

16. Przewodnicząca RG podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie XXVI Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowała: Teresa Czerniawska

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XXVI Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2017-02-21
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2017-02-21 15:12

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 89870
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-02-09 13:15