Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«luty 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 124/2017

Zarządzenie Nr 124/2017
Wójta Gminy Nadarzyn
z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany składu Zespołu ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Nadarzyn

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z postanowieniami Rozdziału 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885, poz. 1240 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Nadarzyn, zwanym dalej „Urzędem” powołuję Zespół ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, zwanym dalej „Zespołem”.
2. Podstawowym zadaniem Zespołu jest przedstawienie informacji na temat stanu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie oraz propozycji usprawnień w tym zakresie, a także czynny udział w procesie wyboru celów wiodących i zarządzania ryzykiem.

§ 2

1. W skład zespołu wchodzą:
- Edyta Gawrońska - Sekretarz Gminy
- Paulina Kozubińska - Podinspektor ds. kancelaryjno-sekretarskich
- Anna Gutowska - Kierownik Referatu Inwestycji
- Anna Rodkiewicz - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
- Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy
- Beata Olkowska/Monika Łykowska - Inspektor ds. księgowych
- Katarzyna Dombska - Kierownik Referatu ds Funduszy Unijnych
- Stanisława Bandyra - Kierownik Referatu Urbanistyki i Architektury
2. Na Przewodniczącego Zespołu wyznaczam Paulinę Kozubińską - Podinspektor ds. kancelaryjno-sekretarskich. Przewodniczący pełni jednocześnie funkcję koordynatora ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie.
3. W razie potrzeby na spotkania będą zapraszane osoby nie wchodzące w skład Zespołu, jeżeli ich obecność będzie niezbędna w jego pracach.

§ 3

Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1. Bieżący nadzór i monitoring nad poprawnością aktów wewnętrznych w poszczególnych obszarach działalności jednostki pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.
2. Przedstawienie propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności jednostki, w tym informacji o konieczności zaktualizowania bądź udoskonalenia procedur, a także potrzebie wprowadzania innych mechanizmów kontroli.
3. Określenie zadań do wyznaczonych celów wiodących na dany rok w ścisłej współpracy z kierownictwem jednostki, a w szczególności:
a. Przypisanie mierników wyznaczonym celom;
b. Określenie najważniejszych zadań służących realizacji celów;
c. Identyfikacja i analiza ryzyka, w tym m.in.:
- ustalenie czynników (przyczyny, okoliczności, wystąpienie),
- możliwości skutków,
- prawdopodobieństwo wystąpienia,
- wpływ na realizację celów,
- poziom ryzyka tolerowanego,
- hierarchizację ryzyk,
- ustalenie właścicieli ryzyk oraz obowiązki osób odpowiedzialnych za minimalizację ryzyk,
- proponowane reakcje na ryzyko i mechanizmy kontrolne,
- tryb monitorowania i raportowania o skuteczności przyjętych mechanizmów kontrolnych.

§ 4

Do podstawowych obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Zespołu - koordynatora ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie należy w szczególności:
1. Koordynacja prac nad zadaniami Zespołu określonymi w § 3.
2. Określanie i przyporządkowywanie zadań poszczególnych członków Zespołu.
3. Zwoływanie posiedzeń Zespołu.
4. Powoływanie podzespołów tematycznych odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań w trakcie prac Zespołu.
5. Wstępne akceptowanie wypracowanych informacji i dokumentacji w celu jej zatwierdzenia przed złożeniem Wójtowi.
6. Wnioskowanie do kadry kierowniczej o udział w pracach Zespołu innych osób.

§ 5

Zobowiązuję kadrę kierowniczą jednostki oraz pracowników do:
1. Udzielania Zespołowi wszelkiej pomocy.
2. Opracowywanie na prośbę Przewodniczącego Zespołu, stosownej dokumentacji, niezbędnej do realizacji zadań Zespołu.
3. Delegowania podległych pracowników, na wniosek Przewodniczącego Zespołu, do wzięcia udziału w posiedzeniach Zespołu.

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się koordynatorowi kontroli zarządczej Urzędu Gminy oraz kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
(-) Edyta Gawrońska

drukuj (Zarządzenie Nr 124/2017)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Kozubińska
  data wytworzenia: 2017-12-29
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2018-01-02 13:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 166436
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-02-26 11:08