Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«październik 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XXV Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XXV Sesji Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 28 grudnia 2016 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XXV Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zm./

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 15 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu rady liczącego 15.

3. Przewodnicząca Rady zapytała, czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XXV Sesji? /w załączeniu do protokołu porządek XXV Sesji RG/. Rada w głosowaniu 15”za” przyjęła porządek XXV sesji.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli na piśmie uwag do protokołu z XXIV Sesji z dnia 30 listopada 2016 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie /15”za”/ przyjęła protokół z XXIV Sesji z dnia 30 listopada 2016 r.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami Rady Gminy przedstawił Pan Janusz Grzyb – Wójt Gminy Nadarzyn /w załączeniu sprawozdanie/. Radna Małgorzata Wąsiewicz poprosiła, aby po zakończonych pracach przy oświetleniu ulicy Tarniny dokonać naprawy i utwardzenia tej ulicy. Kierownik Referatu Inwestycji – A. Gutowska poinformowała, że przy odbiorze prac oświetleniowych, ta sprawa będzie przypilnowana. Rada jednogłośnie 15”za” przyjęła sprawozdanie.

6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 995/5 w Wolicy w Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. S. Bandyra – kierownik Referatu AiU. Przewodniczący Komisji Planu poinformował, ze Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15”za” podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 995/5 w Wolicy w Gminie Nadarzyn.

7. Rada przystąpiła do podjęcia  uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Aleksińska – Dyrektor GZO. Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15”za” podjęła uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn.

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Aleksińska – Dyrektor GZO. Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15”za” podjęła uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych placówek na terenie Gminy Nadarzyn przez podmioty inne niż Gmina Nadarzyn z zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminie i sposobie rozliczenia dotacji. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Aleksińska – Dyrektor GZO. Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15”za” podjęła uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych placówek na terenie Gminy Nadarzyn przez podmioty inne niż Gmina Nadarzyn z zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminie i sposobie rozliczenia dotacji.

10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącą drogę wewnętrzną, będącą własnością  Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Przywoźna – inspektor ds. inwestycji. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącą drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn.

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn /PZDz. Walendów/. Uzasadnienie przedstawiła p. A. Rodkiewicz –kierownik Referatu Geodezji i GN. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn /PZDz. Walendów/.

12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn /PZDz Stara Wieś/. Uzasadnienie przedstawiła p. A. Rodkiewicz –kierownik Referatu Geodezji i GN. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn /PZDz Stara Wieś/.

13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn /PZDz Kajetany/. Uzasadnienie przedstawiła p. A. Rodkiewicz –kierownik Referatu Geodezji i GN. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn /PZDz Kajetany/.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”. Uzasadnienie przedstawiła p. K. Dombska – kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15”za” podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. Projekt uchwały objaśniła p. M. Sieczka – Skarbnik Gminy Nadarzyn. Pani skarbnik zgłosiła autopoprawkę do działu 852 – GOPS – zwrot niewykorzystanej dotacji. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z autopoprawką. Rada jednogłośnie 15”za” podjęła uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. z autopoprawką.

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Sieczka – Skarbnik Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej  poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15”za” podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026.

17. Rada przystąpiła do podjęcia  uchwały budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2017:

a) Skarbnik Gminy Nadarzyn – p. M. Sieczka przedstawiła i objaśniła projekt uchwały budżetowej wraz ze wskazanymi przez RIO poprawkami.
b) Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. J. Żukowski poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na rok 2017.
c) Pani Skarbnik Gminy odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu i opinii w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu.
d) W toku dyskusji nad projektem uchwały budżetowej, głos zabrali radne: Katarzyna Jach i Bożena Kapitan. Radna K. Jach zapytała , dlaczego wnioski sołectwa Kajetany do budżetu na rok 2017, które były złożone w Urzędzie Gminy we wrześniu nie są ujęte w projekcie budżetu? Wójt poinformował, że potrzeby inwestycyjne w całej gminie są bardzo duże. W pierwszej kolejności uwzględniane są wnioski na inwestycje w trakcie realizacji oraz wnioski, które oczekują kilka lat na realizację Radna K. Jach uważa, że potrzeb inwestycyjnych w Gminie jest więcej niż pieniędzy, wystarczyłoby tylko sprawiedliwie podzielić. Przewodnicząca RG poinformowała, że radna K. Jach reprezentuje dwa sołectwa: Szamoty i Kajetany. Na rok 2017 w budżecie są zaplanowane inwestycje w Szamotach. Radna B. Kapitan zapytała, jakie inwestycje ostatnio były wykonane na terenie NSM w Nadarzynie. Wójt przypomniał, że zagospodarowano plac rekreacyjno-sportowy na terenie osiedla. Radna K. Jach poinformowała, że można wydzierżawić działkę przy ul. Łoniewskiego na plac zabaw dla dzieci. Wójt poinformował, ze to miejsce zostało oprotestowane przez mieszkańców.
e) Radni nie zgłaszali wniosków jako poprawek do projektu uchwały budżetowej.
f) Rada jednogłośnie 15”za” podjęła uchwałę budżetową Gminy Nadarzyn na rok 2017.

18. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2017-2026. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Sieczka – Skarbnik Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15”za” podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.

19. W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrała radna K. Jach. Skierowała ustnie kilka zapytań do Wójta Gminy, na które wójt odpowiedział. Radny P. Ciemiński zapytał, czy w związku z modernizacją trasy katowickiej będzie dokonana zmiana organizacji ruchu drogowego przez wieś Rusiec? Wójt poinformował, że projekt zmiany organizacji ruchu drogowego w tym w Ruścu jest w trakcie opracowywania.

20. Przewodnicząca RG podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie XXV Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowała: Teresa Czerniawska

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XXV Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2017-02-01
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-02-01 13:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 56967
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-01-19 12:36