Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«październik 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 19 października 2016 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XXIII Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm./ na wniosek Wójta Gminy Nadarzyn.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 15 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu rady liczącego 15.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XXIII Sesji. Przewodnicząca Rady zapytała, czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad /w załączeniu do protokołu porządek XXIII Sesji RG/. Rada w głosowaniu 15 ”za” przyjęła porządek sesji.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli na piśmie uwag do protokołu z XXII Sesji z dnia 4 października 2016 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie /15 ”za”/ przyjęła protokół z XXII Sesji z dnia 4 października 2016 r.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami Rady Gminy przedstawiła p. Edyta Gawrońska - Sekretarz Gminy Nadarzyn /w załączeniu sprawozdanie/. Na zapytania radnych w sprawach inwestycji odpowiedzi udzielała p. Anna Gutowska - Kierownik Referatu Inwestycji. Rada jednogłośnie 15 ”za” przyjęła sprawozdanie wójta za okres między sesjami.

6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania likwidacji dotychczasowej aglomeracji Nadarzyn oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. K. Dombska - Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych. Pani Dombska poinformowała, że do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego została złożona propozycja zmiany obszaru obecnej aglomeracji Nadarzyn. Teren obecnej aglomeracji Nadarzyn obejmuje tylko obszar części miejscowości Nadarzyn. Propozycja obejmuje rozszerzenie aglomeracji o tereny należące do Starej Wsi. Przed przystąpieniem do złożenia propozycji zmiany aglomeracji przygotowano opracowanie przeliczające liczbę RLM w nowo powstającej aglomeracji, by wyliczyć wskaźnik koncentracji. Na tej podstawie przygotowano dokumenty w tym propozycję zmiany. Sejmik Województwa Mazowieckiego przygotował projekt uchwały w tej sprawie. Zgodnie z art. 43 ust 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, wyznaczenie aglomeracji wymaga zasięgnięcia przez Marszałka Województwa opinii zainteresowanych gmin.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię dot. przedstawionego projektu uchwały wyrażoną na wspólnym posiedzeniu komisji: Gospodarczej i Budżetowej, Oświaty i Kultury oraz Komisji Planu. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania likwidacji dotychczasowej aglomeracji Nadarzyn oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Nadarzyn.

7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn”. Uzasadnienie przedstawiła p. K. Dombska - Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych. Pani Dombska poinformowała, ze wniosek o dofinansowanie projektu Gminy Nadarzyn pod nazwą „Wsparcie dla uczniów gminy Nadarzyn” obejmuje zajęcia dodatkowe pozalekcyjne i pozaszkolne oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów szkół podstawowych w Nadarzynie, Kostowcu, Woli Krakowiańskiej i gimnazjum. W ramach projektu będą prowadzone koła zainteresowań, zajęcia rozwijające zainteresowania i talenty dzieci i młodzieży, a także zajęcia mające na celu wsparcie dla uczniów mających problemy w nauce oraz dysfunkcje utrudniające dobre funkcjonowanie w szkole. Realizacja projektu pozwoli na prowadzenie dodatkowych zajęć w klasach starszych w szkole. Jest to szansa na pomoc wychowawczą, pedagogiczną i psychologiczną oraz dodatkowe zajęcia zarówno dla uczniów mających problemy w nauce, jak i na dodatkowe rozwijające zainteresowania zajęcia dla uczniów zdolnych. W ramach projektu również nauczyciele będą mogli podwyższać swoje kwalifikacje podczas studiów podyplomowych i szkoleń. Jednocześnie zostaną dokonane zakupy wyposażenia dla ww. szkół w tym tablice interaktywne, drukarki. Podjęcie uchwały jest związane z czasem realizacji tego projektu. Od października rozpoczynają się zajęcia dodatkowe zgodnie z projektem w szkołach, nauczyciele rozpoczynają studia. Już na koniec października br. będą pierwsze przepływy finansowe dokonywane z konta gminy do szkół na pokrycie kosztów wynagrodzenia. Z tego powodu podjęcie tej uchwały w październiku jest w wysokim stopniu zasadne. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię dot. przedstawionego  projektu uchwały wyrażoną na wspólnym posiedzeniu komisji: Gospodarczej i Budżetowej, Oświaty i Kultury oraz Komisji Planu. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn”.

8. Sekretarz Gminy p. E. Gawrońska odczytała analizę oświadczeń majątkowych złożonych wójtowi za rok 2015 na podst. art. 24h, ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446/. /w załączeniu/.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że Urząd Skarbowy dokonał analizy oświadczeń majątkowych radnych za rok 2015. Wyczytała nazwiska radnych, którym urząd wniósł uwagi do złożonych oświadczeń. Poinformowała, ze radni z uwagami mogą zapoznać się w Biurze Rady Gminy. Przewodnicząca RG poinformowała, że Wojewoda Mazowiecki przedstawił wyniki analizy oświadczeń majątkowych za rok 2015 - Wójta Gminy Pana Janusza Grzyba i Przewodniczącej RG Danuty Wacławiak. Wyniki analiz złożonych oświadczeń są bez uwag. Przewodnicząca RG odczytała wezwanie wysłane z Urzędu Gminy do Banku Spółdzielczego w Nadarzynie dotyczące zaprzestania dalszego naruszania dóbr osobistych oraz usunięcia dotychczasowych naruszeń.
Radny T. Siwa zgłosił zapytania mieszkańca:
1) Z jakich środków pokryto wydatki uroczystości Dnia Nauczyciela w restauracji pod Bocianem?
2) Dlaczego nie była wysprzątano przez służby gminne ulica Sitarskich i pobliże cmentarza w dniu pogrzebu por. Łoniewskiego. Pani Sekretarz poinformowała, że odpowiedzi radnemu udzieli w formie pisemnej.

9. Przewodnicząca RG podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie XXIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowała: Teresa Czerniawska

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2016-10-04
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2016-12-08 12:57

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 56973
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-01-19 12:36