Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«październik 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XXII Sesji Rady Gminy Nadarzyn

 

Protokół z XXII Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 4 października 2016 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak powitała zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady ogłosiła otwarcie XXII Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze zm./

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 13 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu rady liczącego 15. Nieobecność na sesji usprawiedliwili: radna Katarzyna Jach oraz radny Krzysztof Burakowski.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XXII Sesji. Przewodnicząca Rady zapytała, czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad? /w załączeniu do protokołu porządek XXII Sesji RG/. Rada w głosowaniu 13”za” przyjęła porządek sesji.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli na piśmie uwag do protokołu z XXI Sesji z dnia 31 sierpnia 2016r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie /13”za”/ przyjęła protokół z XXI Sesji z dnia 31 sierpnia 2016 r.

5. Wójt Gminy Nadarzyn – p. Janusz Grzyb przedstawił sprawozdanie z działalności za okres między sesjami Rady Gminy. /w załączeniu do protokołu sprawozdanie/. Rada jednogłośnie – 13”za” przyjęła sprawozdanie.

6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie: sposobu wykonania uchwały Nr XLI/406/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Strzeniówka w gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. S. Bandyra – Kierownik Referatu U i A. Przewodniczący Komisji Planu przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie – 13”za” podjęła uchwałę w sprawie: sposobu wykonania uchwały Nr XLI/406/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Strzeniówka w gm. Nadarzyn.

7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie i gm. Nadarzyn (dot. działki nr ew. 766/14 Nadarzyn). Uzasadnienie przedstawiła p. A. Rodkiewicz – Kierownik Referatu GiGN. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie – 13”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie i gm. Nadarzyn (dot. działki nr ew. 766/14 Nadarzyn).

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie i gm. Nadarzyn (dot. dz. nr ew. 577 Nadarzyn.) Uzasadnienie przedstawiła p. A. Rodkiewicz – Kierownik Referatu GiGN. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie – 13”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie i gm. Nadarzyn (dot. dz. nr ew. 577 Nadarzyn.)

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie i gm. Nadarzyn (dot. dz. nr ew. 910 Nadarzyn). Uzasadnienie przedstawiła p. A. Rodkiewicz – Kierownik Referatu GiGN. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie – 13”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie i gm. Nadarzyn (dot. dz. nr ew. 910 Nadarzyn).

10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie i gm. Nadarzyn (dot. dz. nr ew. 769/14 Nadarzyn). Uzasadnienie przedstawiła p. A. Rodkiewicz – Kierownik Referatu GiGN. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie – 13”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie i gm. Nadarzyn (dot. dz. nr ew. 769/14 Nadarzyn).

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym punktu ksero mieszczącego się w budynku Urzędu Gminy Nadarzyn w Nadarzynie. Uzasadnienie przedstawiła p. A. Rodkiewicz – Kierownik Referatu GiGN. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie – 13”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym punktu ksero mieszczącego się w budynku Urzędu Gminy Nadarzyn w Nadarzynie.

12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie i gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. A. Rodkiewicz – Kierownik Referatu GiGN. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjne przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie – 13”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie i gm. Nadarzyn.

13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie Urzut, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. A. Rodkiewicz – Kierownik Referatu GiGN. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie – 13”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie Urzut, gm. Nadarzyn.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Młochów /ul. Frezji/. Uzasadnienie przedstawiła p. A. Rodkiewicz – Kierownik Referatu GiGN. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury … przedstawiła pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie – 13”za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Młochów /ul. Frezji/.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej organizacyjnej dla szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury … przedstawiła pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie – 13”za” podjęła uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej organizacyjnej dla szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn.

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. Pani Skarbnik - M. Sieczka poinformowała, że w okresie między sesjami Wójt Gminy wydał zarządzenie Nr 95/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2016 r. Pani Skarbnik uzasadniła projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 r. Pani Skarbnik zgłosiła autopoprawki do projektu uchwały, Radna M. Wąsiewicz zapytała, czy można nie podpisywać umowy na remont ul. Tarniny, a zaczekać na zwiększenie budżetu na ten cel? Wójt poinformował, ze na obecnym etapie nie ma możliwości unieważnienia przetargu. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały wraz z autopoprawkami. Rada jednogłośnie – 13”za” podjęła uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. z autopoprawkami.

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026. Pani Skarbnik zgłosiła autopoprawki do projektu uchwały, Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały wraz z autopoprawkami. Rada jednogłośnie – 13”za” podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 z autopoprawkami.

18. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Radny T. Siwa w imieniu własnym i Rady Rodziców SP w Nadarzynie złożył podziękowania Wójtowi Gminy Nadarzyn – p. Januszowi Grzybowi za wsparcie i objęcie patronatem honorowym w organizacji Międzyszkolnego Pikniku Rodzinnego w dniu 17 września 2016r.

19. Przewodnicząca RG podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie XXII Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowała: Teresa Czerniawska
Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XXII Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2016-10-04
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2016-10-21 13:33
 • zmodyfikował: Andrzej Zalesiński
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-21 13:34

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 56969
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-01-19 12:36