Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«październik 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XIX Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XIX Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 maja 2016 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XIX Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze zm./

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 15 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu rady liczącego 15.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XIX Sesji. Przewodnicząca Rady zapytała, czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad? /w załączeniu do protokołu porządek XIX Sesji RG/. Rada w głosowaniu 15”za” przyjęła porządek sesji.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli na piśmie uwag do protokołu z XVIII Sesji z dnia 27 kwietnia 2016r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie /15”za”/ przyjęła protokół z XVIII Sesji z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami Rady Gminy przedstawił z-ca Wójta p. Tomasz Muchalski. /w załączeniu sprawozdanie w formie papierowej/. Stopień realizacji inwestycji gminnych przedstawiono również w formie multi-medialnej. Rada jednogłośnie /15”za/ przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy za okres między sesjami.

6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nadarzyn za 2015 r. przedstawiła p. Grażyna Witkowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Rada jednogłośnie – 15”za” przyjęła sprawozdanie.

7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Nadarzyn na rok 2015. Uzasadnienie przedstawiła p. G. Witkowska – Kierownik GOPS. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie – 15”za” podjęła uchwałę.

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie powierzenia m.st. Warszawa zadania publicznego prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. G. Witkowska – Kierownik GOPS. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie – 15”za” podjęła uchwałę.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną oraz udzielających uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Rosińska – Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie – 15”za” podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krakowiany /ul. Familijna/. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz – Kierownik Referatu GiGN. Przewodnicząca Komisji Oświaty , Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, ze komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie – 15”za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krakowiany /ul. Familijna/.

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krakowiany /ul. Kresowa/. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz – Kierownik Referatu GiGN. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, ze komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie – 15”za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi  Krakowiany /ul.Kresowa/.

12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krakowiany /ul. Nad Lasem/. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz – Kierownik Referatu GiGN. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, ze komisja  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie – 15”za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krakowiany /ul. Nad Lasem/.

13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krakowiany /ul. Nowiny/. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz – Kierownik Referatu GiGN. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, ze komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie – 15”za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krakowiany /ul. Nowiny/.

14. Rada przystąpiła do podjęcia  uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi  Stara Wieś /ul. Trawki/. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz – Kierownik Referatu GiGN. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie – 15”za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś /ul. Trawki/.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawił p. Krzysztof Pietrzykowski – inspektor ds. ochrony środowiska. Przewodniczący Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Radna K. Jach zapytała, czy pkt 6 regulaminu dotyczy Ogródków Działkowych?, Pan Pietrzykowski poinformował, ze zapisy wskazane w regulaminie nie są powielane z zapisami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku. Ustawa nakłada obowiązki utrzymania czystości oraz wskazuje kto może egzekwować kary za nie przestrzeganie przepisów. Radny Tomasz Siwa stwierdził, ze rozdział V regulamin utrzymania czystości jest mało szczegółowy. W związku z tym radny T. Siwa zaproponował, aby w innej formie udostępnić mieszkańcom szczegółowe zasady/w formie kodeksu/ utrzymania czystości zawarte w ustawie i regulaminie o utrzymaniu czystości i porządku. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nadarzyn.

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie Rozalin, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawił p. Tomasz Muchalski – Z-ca Wójta Gminy. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej poinformował, ze Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie – 15”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie Rozalin, gm. Nadarzyn.

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rozalin, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz – Kierownik Referatu GiGN. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej poinformował, ze Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie – 15”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rozalin, gm. Nadarzyn.

18. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wola Krakowiańska, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz – Kierownik Referatu GiGN. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej poinformował, ze Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie – 15”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wola Krakowiańska, gm. Nadarzyn.

19. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka – Skarbnik Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie – 15”za” podjęła uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

20. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2016 z dnia 30 grudnia 2015 r. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka – Skarbnik Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada w głosowaniu:12”za”, 3”wstrzym.” podjęła uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2016 z dnia 30 grudnia 2015 r.

21. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka – Skarbnik Gminy Nadarzyn. Pani skarbnik zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada w głosowaniu: 12”za”, 3 „wstrzym.” podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 z autopoprawką.

22. Radny Tomasz Siwa poinformował, że otrzymał z urzędu informację, że będzie wykonywane przejście dla pieszych na ul. Błońskiej na wysokości targowiska i ul. Plantowej w Nadarzynie. Pan Siwa zapytał, na jakim etapie jest wykonanie tego zadania i czy wraz z przebudową ul. Błońskiej będzie uporządkowana w części ul. Plantowa? Z-ca Wójta p. Tomasz Muchalski poinformował, ze ul. Błońska jest drogą Wojewódzką. Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na przebudowę tej drogi ze wskazaniem, aby Gmina Nadarzyn sfinansowała. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, Gmina podjęła się wykonania tego zadania. Gmina zleciła wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Błońskiej na wysokości targowiska i ul Plantowej oraz uporządkowanie pobocza ul. Plantowej. Obecnie wykonanie dokumentacji jest na etapie uzgodnień.

23.Przewodnicząca RG podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie XIX Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowała: Teresa Czerniawska

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XIX Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2016-06-30 12:07

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 56978
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-01-19 12:36