Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«październik 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XVI Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XVI Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 lutego 2016 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XVI Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm./.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 12 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady liczącego 15 osób, przy którym rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecność - usprawiedliwioną na sesji zgłosił radny Krzysztof Burakowski.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XVI Sesji. Przewodnicząca Rady zapytała, czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad /w załączeniu do protokołu porządek XVI Sesji RG/. Rada w głosowaniu 12 ”za” przyjęła porządek sesji.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli na piśmie uwag do protokołu z XV Sesji z dnia 27 stycznia 2016 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie /12 ”za”/ przyjęła protokół z XV Sesji z dnia 27 stycznia 2016 r.

5. Wójt Gminy p. Janusz Grzyb złożył sprawozdanie z działalności za okres między sesjami Rady Gminy /w załączeniu sprawozdanie w formie papierowej/. Wójt poinformował, ze w miarę środków finansowych będą realizowane zaplanowane inwestycje. Zwrócił uwagę, że z budżetu gminy do budżetu państwa w ramach tzw. „Janosikowego”, Gmina Nadarzyn ma do zapłacenia ok. 8 mln zł. Radny Paweł Ciemiński zapytał, na jakim etapie jest realizacja chodnika na ul. Osiedlowej. Wójt odpowiedział, ze realizacja chodnika na ul. Osiedlowej jest na etapie uzgodnień. Radna Małgorzata Wąsiewicz zwróciła uwagę na profilowanie dróg gruntowych. Jej zdaniem drogi powinny być równane kilka razy. Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy za okres między sesjami.

6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącą drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn /ul. Główna w Ruścu/. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą rozpatrywanego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 12 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącą drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn /ul. Główna w Ruścu/.

7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącą drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn /ul. Koniczyny w Ruścu/. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą rozpatrywanego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 12 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącą drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn /ul. Koniczyny w Ruścu/.

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /ul. Tymiankowa w Starej Wsi/. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Przywoźna - inspektor ds.inwestycji. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą rozpatrywanego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 12 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /ul. Tymiankowa w Starej Wsi/.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącą drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn /ul. Kazimierzowska w Strzeniówce/. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą rozpatrywanego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 12 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącą drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn /ul. Kazimierzowska w Strzeniówce/.

10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu pomieszczenia o pow. 37 m2 mieszczącego się na parterze Hali Widowiskowo - Sportowej położonej w Nadarzynie przy ul. Żółwińskiej 41. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu GiGN. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą rozpatrywanego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 12 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu pomieszczenia o pow. 37 m2 mieszczącego się na parterze Hali Widowiskowo - Sportowej położonej w Nadarzynie przy ul. Żółwińskiej 41.

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawił p. Piotr Kozłowski - Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn sp. z o.o. w Nadarzynie. Przewodnicząca RG w imieniu przewodniczącego Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska poinformowała, ze komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie - 12 ”za” podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Nadarzyn.

12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Rosińska - dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia przedstawiła pozytywna opinię komisji w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 12 ”za” podjęła uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn.

13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze oraz realizację innych zadań statutowych. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Rosińska - dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia przedstawiła pozytywna opinię komisji w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 12 ”za” podjęła uchwałę w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze oraz realizację innych zadań statutowych.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady, kryteria i tryb przydzielania nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokości i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2016 r. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Rosińska - dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia przedstawiła pozytywna opinię komisji w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 12 ”za” podjęła uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady, kryteria i tryb przydzielania nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokości i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2016 r.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015 r. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Pani Skarbnik zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą omawianego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 12 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015 r. z autopoprawką.

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2026. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Pani Skarbnik zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą omawianego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 12 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2026. Z autopoprawkami wynikającymi ze zmian w budżecie.

17. Przewodnicząca RG poinformowała, ze radni otrzymali w materiałach na sesję sprawozdania i plany pracy komisji, w związku z czym zapoznali się z ich treścią. Rada przystąpiła do głosowania nad przyjęciem sprawozdań komisji za rok 2015 oraz planów pracy komisji na rok 2016. Przewodnicząca RG poddawała pod głosowanie sprawozdania i plany pracy w następującej kolejności:
Komisja Oświaty, Kultury... - sprawozdanie za rok 2015 przyjęte jednogłośnie - 12 ”za” oraz zatwierdzony plan pracy na rok 2016 - 12 ”za”,
Komisja KF i Sportu - sprawozdanie za rok 2015 przyjęte jednogłośnie - 12 ”za” oraz zatwierdzony plan pracy na rok 2016 - 12 ”za”,
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku - sprawozdanie za rok 2015 przyjęte jednogłośnie - 12 ”za” oraz zatwierdzony plan pracy na rok 2016 - 12 ”za”,
Komisja Gospodarcza i Budżetowa - sprawozdanie za rok 2015 przyjęte jednogłośnie - 12 ”za” oraz zatwierdzony plan pracy na rok 2016 - 12 ”za”,
Komisja Rolna i Ochrony Środowiska - sprawozdanie za rok 2015 przyjęte jednogłośnie - 12 ”za” oraz zatwierdzony plan pracy na rok 2016 - 12 ”za”,
Komisja Planu Zagospodarowania Przestrzennego - sprawozdanie za rok 2015 przyjęte jednogłośnie - 12 ”za” oraz zatwierdzony plan pracy na rok 2016 - 12 ”za”,
Komisja Inwentaryzacyjna i Statutowa - sprawozdanie za rok 2015 przyjęte jednogłośnie - 12 ”za” oraz zatwierdzony plan pracy na rok 2016 - 12 ”za”,
Komisja Rewizyjna - sprawozdanie za rok 2015 przyjęte: 10 ”za”, 2 ”wstrzym” oraz zatwierdzony plan pracy na rok 2016 - 12 ”za”,
Przewodnicząca RG przedstawiła proponowany plan sesji Rady Gminy w 2016 r. Poinformowała, że zaproponowane terminy mogą ulec zmianie.

18. Przewodnicząca RG przypomniała radnym, że w terminie do 30 kwietnia br. należy złożyć oświadczenia majątkowe na dzień 31 grudnia 2015 r. Przewodnicząca RG, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i statutem Gminy mieszkańcy powinni swoje problemy zgłaszać do radnych, którzy ich reprezentują, a radni przedkładają interesy mieszkańców na wyższym szczeblu. Przewodnicząca RG przypomniała, że do tej pory dopuszczała do zabierania głosu mieszkańców, ale niestety niektórzy używali obelżywych słów zarówno pod adresem wójta i przewodniczącej rady.
Radna Bożena Kapitan poinformowała, że Urząd nie odpowiada na pisma. Z-ca Wójta Gminy odpowiedział, że odpowiedzi na pisma z Urzędu są udzielane niezwłocznie.
Radna Małgorzata Wąsiewicz poinformowała, że mieszkańcy ulicy równoległej do ul. Pieczarkowej proszą o utwardzenie drogi w kierunku Żółwina. Z-ca Wójta poinformował, że ten problem należy zgłosić do Referatu Inwestycji.
Radna Katarzyna Jach zapytała, dlaczego Pan Pilipczuk nie otrzymał odpowiedzi na pismo od 11 stycznia br. Z-ca Wójta poinformował, że na pismo p. Pilipczuka udzielono odpowiedzi w dniu 8 lutego br.  Radna Jach zapytała, czy jest weryfikowana wypłata ekwiwalentów strażackich? Wójt poinformował, ze ekwiwalenty są wypłacane na podstawie wykazu i zgodnie z uchwałą Rady Gminy.
Radna Kapitan zapytała, kiedy ukonstytuuje się Komisja Mieszkaniowa. Wójt odpowiedział, że w następnym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej.
Radna Jach poinformowała, że złożyła pismo dotyczące naprawy przepustów na ul. Żółwińskiej, zapytała, kiedy będzie realizowane? Z-ca Wójta poinformował, ze po zimie jest wiele uszczerbków na drogach. Realizacja napraw będzie wykonywana sukcesywnie.

19. Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodnicząca RG ogłosiła zamknięcie XVI Sesji RG.

Protokołowała: Teresa Czerniawska

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XVI Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2016-04-01
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2016-04-01 12:02
 • zmodyfikował: Michał Wilczak
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-01 12:04

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 56968
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-01-19 12:36