Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«grudzień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 listopada 2015 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XIII Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm./.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 14 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady liczącego 15 osób, przy którym rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XIII Sesji. Przewodnicząca Rady zapytała, czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad /w załączeniu do protokołu porządek XIII Sesji RG/. Rada w głosowaniu 14 ”za” przyjęła porządek sesji.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli na piśmie uwag do protokołu z XII Sesji z dnia 28 października 2015 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie /14 ”za”/ przyjęła protokół z XII Sesji z dnia 28 października 2015 r.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami przedstawił Z-ca Wójta Gminy p. Tomasz Muchalski, ponieważ Wójt p. Janusz Grzyb przebywa na zwolnieniu lekarskim. W pierwszej kolejności Z-ca Wójta przedstawił stopień realizacji inwestycji gminnych. Informacja z bieżącej działalności w dziedzinie realizacji inwestycji gminnych była również przedstawiona w formie wideo /sprawozdanie w formie pisemnej w załączeniu do protokołu/. Następnie poinformował o planowanym w roku 2016 /maj, czerwiec/ rozpoczęciu budowy trasy E-8 na odcinku Paszków - Siestrzeń. Wykonawca budowy będzie dokonywał uzgodnień z Gminą w sprawach planowanych rozjazdów docelowych na czas budowy trasy. Z-ca Wójta poprosił o aktywny udział radnych w imieniu mieszkańców przez okres czasu budowy trasy. Pan Muchalski poinformował, ze przedłożono Radzie Gminy i do RIO projekt budżetu Gminy na rok 2016. Budżet jest zaplanowany głównie na realizację rozpoczętych zadań inwestycyjnych. Z-ca Wójta poinformował, że w Młochowie /Stary Żabieniec/ firma otrzymała zgodę ze Starostwa Powiatowego na składowanie odpadów, pomimo tego że Gmina Nadarzyn wydała negatywną opinię z powodu niezgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Z-ca Wójta poinformował, że na stronie www.nadarzyn.tv ukazał się artykuł ”Miejsce na gruzowisko wskazał wójt Gminy Nadarzyn”. W artykule przedstawiono nieprawdziwą informację. W związku z tym Z-ca Wójta złożył na ręce redaktora tego portalu wezwanie do opublikowania sprostowania tego artkułu w terminie 3 dni roboczych od otrzymania niniejszego pisma. Z-ca Wójta odczytał treść sprostowania /w załączeniu pisemne wezwanie oraz sprostowanie artykułu z dnia 25.11.2015 r./. Radny P. Miszczuk stwierdził, ze największym problemem dla mieszkańców jest sortownia śmieci na ul. Turystycznej. Z-ca Wójta poinformował, że Gmina Nadarzyn walczy i będzie walczyć o ochronę środowiska. P. Muchalski przypomniał, że w roku 2014 Starosta Powiatu Pruszkowskiego wydał decyzję na rozbudowę PU HETMAN w Nadarzynie bez opinii gminy. Radna B. Kapitan poinformowała, że ta firma istnie funkcjonuje już wcześniej niż 2014 roku.
Radna M. Wąsiewicz zapytała, czy w projekcie na rozbudowę ul. Pieczarkowej będą uwzględnione nowe ścieżki rowerowe. Pani A. Gutowska - kierownik Ref. Inwestycji poinformowała, ze ścieżki rowerowe są uwzględniane w innym projekcie. Radna M. Wąsiewicz zapytała, z jakich środków finansowych będzie realizacja budowy świetlicy w Parolach? Z-ca Wójta poinformował, że z funduszy pozyskanych przez LGD.
Radny P. Miszczuk zapytał, czy p. Z-ca Wójta podoła w wykonywaniu obowiązków wójta przez dłuższy czas. Z-ca Wójta poinformował, ze nie wiadomo jak długo Wójt będzie na zwolnieniu lekarskim. Nie ma problemów z wykonywaniem obowiązków wójta przy dobrej współpracy pracowników urzędu, rady Gminy i sołtysów. Rada jednogłośnie - 14 ”za” przyjęła sprawozdanie wójta za okres między sesjami.

6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Młochowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie, za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Uzasadnienie przedstawiła p. S. Łazowska - inspektor ds. gospodarczych. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa przedstawił pozytywną opinię dotyczącą przedstawionego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Młochowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie, za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nadarzyn a Gminą Brwinów dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich. Uzasadnienie przedstawiła p. E. Gawrońska - Sekretarz Gminy. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nadarzyn a Gminą Brwinów dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich.

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych placówek na terenie Gminy Nadarzyn przez podmioty inne niż Gmina Nadarzyn z zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminie i sposobie rozliczenia dotacji. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Jaworska - Dyrektor GZO w Nadarzynie. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, ze komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych placówek na terenie Gminy Nadarzyn przez podmioty inne niż Gmina Nadarzyn z zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminie i sposobie rozliczenia dotacji.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany - Józefa Andersa. Uzasadnienie przedstawiła p. A. Rodkiewicz - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, ze komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany - Józefa Andersa.

10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś - ul. Kamykowa. Uzasadnienie przedstawiła p. A. Rodkiewicz - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, ze komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś - ul. Kamykowa.

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Strzeniówka ul. Kazimierzowska/. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywna opinię w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Strzeniówka, ul. Kazimierzowska/.

12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Urzut, ul. Dobra/. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywna opinię w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Urzut, ul. Dobra/.

13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Urzut, ul. Żonkilowa/. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywna opinię w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Urzut, ul. Żonkilowa/.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/288/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 01.01.2013 r. Uzasadnienie przedstawiła p. I. Myśliwy - kierownik Referatu Realizacji Podatków i Opłat. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/288/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 01.01.2013 r.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Uzasadnienie przedstawiła p. I. Myśliwy - kierownik Referatu Realizacji Podatków i Opłat. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej. Uzasadnienie przedstawiła p. I. Myśliwy - kierownik Referatu Realizacji Podatków i Opłat. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2016. Uzasadnienie przedstawiła p. I. Myśliwy - kierownik Referatu Realizacji Podatków i Opłat. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Przewodniczący Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska poinformował, ze komisja również wyraziła pozytywną opinię w sprawie proponowanej obniżki stawki podatku rolnego zgodnie z projektem uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2016.

18. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 r. Uzasadnienie i objaśnienia przedstawiła p. M. Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Radny P. Miszczuk poprosił, aby zmiany w budżecie były uzasadniane szczegółowo. Pani Skarbnik poinformował, że szczegółowo omawiała zmiany w budżecie na posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Budżetowej. Pani Skarbnik zgłosiła autopoprawki do projektu uchwały. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały z autopoprawkami. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 r. z autopoprawkami.

19. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2015-2026. Uzasadnienie i objaśnienia do projektu uchwały przedstawiła M. Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Pani Skarbnik zgłosiła autopoprawki. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały z autopoprawkami. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2015-2026.

20. Radny P. Miszczuk zapytał, czy na ul. Brzozowej w Walendowie przy wykonywaniu chodnika, będą wykonane przepusty? Kierownik Referatu Inwestycji p. Gutowska poinformowała, ze jest przewidziane wykonanie przepustów? Radny Miszczuk zapytał, jaki jest stopień realizacji uchwały Rady Gminy w sprawie zasad gospodarowania zasobem mieszkaniowym w części dot. powołania komisji mieszkaniowej? Z-ca Wójta poinformował, że uchwała w tej sprawie będzie podjęta. Radny Miszczuk zapytał, czy uwagi w sprawie gruzowiska w Żabieńcu Z-ca Wójta zgłosi do Starosty Powiatowego? Z-ca Wójta poinformował, że z Panem Starostą będzie wyjaśniał tę sprawę. Mieszkaniec z Nadarzyna - p. R. Zalewski zwrócił uwagę na nadawanie nazw ulicom nazwiskami wybitnych osób. Jego zdaniem takimi nazwami winny być nazywane ulice w szczególnie ważnych miejscach dla mieszkańców. Pan Zalewski zapytał, czy na stronie internetowej gminy artykuły pisane przez  p. J. Czarnecką, są pisane w imieniu Gminy? Jego zdaniem, jeżeli p. Czarnecka pisze w imieniu gminy to winno być dopisane stanowisko. Pan Zalewski zapytał, dlaczego na uroczystości na posadzeniu „Dębów Pamięci” nie uczestniczyły poczty sztandarowe z Gimnazjum w Nadarzynie i z OSP w Nadarzynie. Z-ca Wójta odpowiedział, że za poczet sztandarowy z gimnazjum odpowiada dyrektor gimnazjum, a za OSP w Nadarzynie nie odpowiada. OSP jest stowarzyszeniem Pan Muchalski oświadczył, że nie jest członkiem OSP. Z-ca Wójta poinformował, że nadawanie nazw ulicom odbywa się na podstawie regulaminu, a nazwy opiniuje Komisja Oświaty Rady Gminy. Radny Miszczuk poinformował, że ma wątpliwości co do nadawania nazw ulicom pochodzących od nazwisk. Pani G. Makowska z Wolicy poinformowała, ze nie posiada drogi dojazdowej do jej posesji. Sąsiedzi dotychczasową drogę zagrodzili. Pani Rodkiewicz - Kierownik Ref. GiGN poinformowała, ze na mapie ewidencyjnej ta droga istnieje, Gmina nie jest stroną, aby interweniować w tej sprawie. Z-ca Wójta zaproponował zorganizować spotkanie z osobą która zagrodziła tę drogę. Sołtys z Wolicy p. S. Żukowski poinformował, że od kiedy jest sołtysem ta droga była przejezdna. Z-ca Wójta poinformował, że w związku z budową trasy katowickiej są trudności w obsłudze pasażerskiej przez ZTM.

21. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca RG ogłosiła zamknięcie XIII Sesji RG.

Protokołowała: Teresa Czerniawska

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2016-01-14
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2016-01-14 15:48
 • zmodyfikował: Michał Wilczak
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-15 10:00

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 65723
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-01-15 10:00