Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«luty 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z IV Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z IV Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 lutego 2015 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia IV Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2013 r. poz. 594/.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 14 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady liczącego 15 osób, przy którym rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Radny M. Zaborowski zgłosił spóźnienie się na sesję.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu IV Sesji /w załączeniu do protokołu porządek IV Sesji RG/. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Rada jednogłośnie /14 ”za”/ przyjęła porządek sesji.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli na piśmie uwag do protokołu z III Sesji z dnia 30 grudnia 2014 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie /14 ”za”/ przyjęła protokół z III Sesji z dnia 30 grudnia 2014 r.

5. Z-ca Wójta Gminy Nadarzyn p. Tomasz Muchalski przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami /sprawozdanie w załączeniu do protokołu/. Z-ca Wójta poinformował o realizacji rozpoczętych inwestycji gminnych. Realizacja inwestycji jest ograniczona ze względu na warunki zimowe. Sołtys ze Starej Wsi B. Perzyna zapytał, czy już można zgłaszać zamówienia na tłuczeń? Z-ca Wójta poinformował, ze już można zgłaszać. Radny P. Ciemiński zapytał, czy można zwiększyć częstotliwość wyrównywania dróg gruntowych? Z-ca Wójta poinformował, ze w Gminie Nadarzyn wyrównywanie dróg gruntowych odbywa się dwa razy w roku/ na wiosnę i jesienią/. Można zwiększyć częstotliwość wyrównywania na 3 razy, ale nie można tego zażądać od firmy /wykonawcy/, która wygrała już przetarg. Na sesję przybył radny M. Zaborowski. Od tego momentu na Sali obrad było 15 radnych.
Radna B. Kapitan zapytała, czy zaplanowano modernizację drogi za cmentarzem w Nadarzynie. Z-ca Wójta poinformował, ze ta droga jest zwężona i są czynione starania o poszerzenie drogi jeśli Rada Gminy uchwali środki na ten cel. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ przyjęła sprawozdanie wójta za okres między sesjami.

6. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/519/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Ruścu i nadania statutu. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Jędrzejewska - dyrektor żłobka /w załączeniu projekt uchwały z uzasadnieniem/. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej przedstawił pozytywną opinię w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/519/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Ruścu i nadania statutu.

7. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/520/2014r. Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Jędrzejewska - dyrektor żłobka /w załączeniu projekt uchwały z uzasadnieniem/. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawiła pozytywną opinię w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/520/2014 r. Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu.

8. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Jaworska - inspektor ds. oświaty oraz zgłosiła autopoprawkę. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej  przedstawiła pozytywną opinię w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów z autopoprawką.

9. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nadarzyn na 2015 rok. Uzasadnienie przedstawiła p. K. Masłowska - pełnomocnik Wójta Gminy ds. uzależnień oraz zgłosiła autopoprawki do załącznika /w załączeniu projekt uchwały z uzasadnieniem/. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej przedstawił pozytywną opinię w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nadarzyn na 2015 rok z autopoprawkami w załączniku do uchwały.

10. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rozalin (ul. Groszkowa). Uzasadnienie przedstawił Z-ca Wójta Gminy Nadarzyn /w załączeniu projekt uchwały z uzasadnieniem/. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawiła pozytywną opinię w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rozalin (ul. Groszkowa).

11. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi  Nadarzyn (ul. Małego Księcia). Uzasadnienie przedstawił Z-ca Wójta Gminy Nadarzyn /w załączeniu projekt uchwały z uzasadnieniem/. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawiła pozytywną opinię w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nadarzyn (ul. Małego Księcia).

12. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Walendów (ul. Ogrody Walendów). Uzasadnienie przedstawił Z-ca Wójta Gminy Nadarzyn /w załączeniu projekt uchwały z uzasadnieniem/. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawiła pozytywną opinię w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Walendów.

13. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie Młochów, gm. Nadarzyn.
Uzasadnienie przedstawił Z-ca Wójta Gminy Nadarzyn /w załączeniu projekt uchwały z uzasadnieniem/. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej przedstawił pozytywną opinię w powyższej sprawie.  Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie Młochów, gm. Nadarzyn.

14. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Krakowiany, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawił Z-ca Wójta Gminy Nadarzyn /w załączeniu projekt uchwały z uzasadnieniem/. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej przedstawił pozytywną opinię w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Krakowiany, gm. Nadarzyn.

15. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 roku. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. B. Olkowska - inspektor ds. księgowości /w załączeniu projekt uchwały z uzasadnieniem/. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 roku.

16. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2015-2026. Uzasadnienie do projektu uchwały  przedstawiła p. B. Olkowska - inspektor ds. księgowości /w załączeniu projekt uchwały z uzasadnieniem/. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2015-2026.

17. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/359/2003 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw. Uzasadnienie przedstawiła p. E. Gawrońska - Sekretarz Gminy /projekt uchwały z uzasadnieniem w załączeniu do protokołu/. Radny P. Miszczuk  poinformował, że na posiedzeniu Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej zgłaszał wniosek, aby w §18 ust 1 statutu po słowie „radnego”  pozostawić zapis „z sołectwa”. Komisja tej propozycji nie przyjęła, Radny M. Zaborowski poparł propozycję radnego Miszczuka. Sekretarz Gminy poinformowała, ze radny jedynie przewodniczy zebraniu zgodnie z porządkiem zebrania. Zdaniem p. Sekretarz proponowany wniosek radnego Miszczuka nie ma zastosowania w sołectwie gdzie jest więcej radnych np. Sołectwo Nadarzyn I. Radny M. Zaborowski poprosił, aby przegłosować wniosek radnego P. Miszczuka. Rada w głosowaniu: 6 ”za”, 9 ”przeciw” nie przyjęła wniosku radnego Miszczuka. Radna K. Jach zapytała, czy już ustalono terminy zebrań wiejskich wyborczych w sołectwach. Pani Sekretarz Gminy poinformował, że terminy zebrań wyborczych w sołectwach będą ogłaszane na 7 dni przed wyznaczonym terminem. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej poinformował, że komisja rozpatrzyła poprawki do projektu uchwały zgłoszone w ramach konsultacji społecznych, część drobnych poprawek uwzględniła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z poprawkami. Przewodnicząca RG poddała pod głosowanie projekt uchwały z poprawkami Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej. Rada w głosowaniu 9 ”za”, 6 ”przeciw” podjęła uchwałę uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/359/2003 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw z poprawkami Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej.

18. W wolnych wnioskach i zapytaniach jako pierwszy głos zabrał radny Jan Perzyna, skierował zapytanie do radnego Powiatu Pruszkowskiego - St. Dymury. „Dlaczego Rada Powiatu zdjęła środki finansowe, które były zaplanowane na inwestycje w Gminie Nadarzyn /skrzyżowanie w Woli Krakowiańskiej i rondo w Walendowie/ w roku 2015. Radny St. Dymura poinformował, że nie zna szczegółów w tej sprawie, ale postara się zapoznać z tą sprawą. Radna M. Wąsiewicz złożyła 3 interpelacje na ręce Przewodniczącej Rady Gminy /kserokopie interpelacji w załączeniu do protokołu/. Przewodnicząca RG poinformowała, że zebrano oferty na zorganizowanie szkolenia grupowego dla radnych w Urzędzie Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca RG przypomniała przewodniczącym komisji o przygotowanie planów pracy i przedłożenie radzie do zatwierdzenia na najbliższej sesji.  Radna K. Jach zapytała o konkretne przeznaczenie środków budżetowych w dziale na oświetlenie uliczne. Pani K. Dombska poinformowała, ze te środki j są zaplanowane w ramach programu SOWA. Radny M. Zaborowski w imieniu Klubu Radnych Gminy Nadarzyn - Zielona Gminy złożył dwa pisemne wnioski skierowane do Wójta Gminy /w załączeniu do protokołu kserokopie wniosków/ Radny P. Miszczuk odczytał pismo oskarżające p. I Bajerską przez Komitet Wyborczy „Ponad Podziałami” w sprawie umieszczenia na jej posesji plakatów wyborczych KWW Zielona Gmina”. Z-ca Wójta Gminy poinformował, że tą sprawą zajmowało się Starostwo Powiatowe, a nie Gmina. Pismo dotyczyło nie tylko p. Irminy Bajerskiej, ale również kilku innych osób. Plakaty i banery zostały zawieszone mimo sprzeciwu Starostwa w związku z nieuzupełnieniem dokumentacji, a zatem z naruszeniem prawa budowlanego i dlatego złożono doniesienie do prokuratury. Kolejno głos zabrała p. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Szlakiem Tęczy”. Poinformowała, że Stowarzyszenie pomaga dzieciom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom w pełnosprawnym uczestniczeniu w życiu poprzez: rehabilitację, warsztaty terapeutyczne, pomoc psychologiczna. Pani Prezes poprosiła o wsparcie finansowe na w/w cel np. po przez darowanie 1% podatku za 2014 r. Poinformowała, że jest organizowany bieg dla osób niepełnosprawnych i mile widziane są wsparcia finansowe od firm przy organizacji tej imprezy. Radny M. Zaborowski złożył oświadczenie w imieniu Klubu Radnych Zielona Gmina dlaczego radni nie poparli uchwały budżetowej na rok 2015. Klub Radnych nie zgadza się z tym, aby Gmina Nadarzyn była najbogatszą pod względem wydatków na administrację oraz inne uwagi do budżetu na 2015 r. Z-ca Wójta przypomniał, że projekt budżetu gminy na rok 2015 był do wglądu od 14 listopada w biurze Rady Gminy, radni mogli się zapoznać i na posiedzeniach komisji mogli zgłaszać uwagi przed uchwaleniem budżetu. Pani kierownik Referatu Inwestycji poinformowała o realizacji kanalizacji w Ruścu. Sołtys wsi Wolica zapytał radnego powiatowego - St. Dymurę, czy na utwardzenie drogi powiatowej w Wolicy są zaplanowane środki w budżecie powiatowym? Radny St. Dymura poinformował, ze Rada Powiatu już uchwaliła budżet w tym na remonty dróg i w najbliższym czasie sprawdzi czy jest ujęty remont drogi w Wolicy. Mieszkanka z Walendowa p. J. Krasucka zadała kilka pytań dotyczących wyborów sołeckich, o obsługę pasażerską przez autobus, o braku remontu ul. Kaczeńców w Walendowie. Odpowiedzi udzielił Z-ca Wójta Gminy poinformował, że o zwiększenie linii obsługi pasażerskiej przez autobus wystąpili pp. Burakowski i Walaszek. Remont ul. Kaczeńców będzie wykonywany w miarę środków budżetowych. Pani Krasucka zapytał, czy będzie wykonywana modernizacja oczyszczalni ścieków w Walendowie i czy osiedla będą do niej podłączone. Poinformowała, że osiedle Walendia jest już podłączone do oczyszczalni w Walendowie. Odpowiedzi udzielił zastępca Wójta Gminy.
Kolejno głos zabrał p. Rzewnicki z Wolicy, zwrócił uwagę na aneksy do umów za poprzednie lata. Z-ca Wójta Gminy poinformował, że w urzędzie odbyły się kontrole zewnętrzne i zarzutów do aneksów nie wnoszono. Radna K. Jach zapytała, kiedy będzie doprowadzony wodociąg do 9 domów na ul. Czarny Las? Z-ca Wójta poinformował, że o kolejności inwestycji na wsiach wnioskują Rady Sołeckie.
Mieszkaniec z Ruśca p. Wiatr skierował kilka zapytań do radnego P. Ciemińskiego. Zapytał, czy p. Ciemiński jest za likwidacją Straży Gminnej tak jak to uważa radny Miszczuk? Radny Ciemiński odpowiedział, że Straż Gminna jest potrzebna, proponował zmniejszyć kontrole radarowe, a zwiększyć ilość patroli. Kolejno Pan Wiatr zadał pytania do radnego p. Miszczuka.  Przewodnicząca RG poinformowała, że niektóre sprawy można załatwić po sesji umawiając się z radnym ze swojego okręgu.

19. Po wyczerpaniu porządku obrad i dyskusji w wolnych wnioskach przewodniczaca ogłosiła zamknięcie IV Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowała: Teresa Czerniawska

Przewodniczyła:Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z IV Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2015-03-13
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2015-03-13 14:20
 • zmodyfikował: Michał Wilczak
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-13 14:21

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 67367
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-01-15 10:00