Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«wrzesień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Nabór kandydatów do udziału w komisji konkursowej otwartego konkursu ofert

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w zakresie: 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 2. wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wójt Gminy Nadarzyn zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania kandydatów do składu komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w/w.

I. Informacje ogólne
1. Na podstawie art. 15. ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Wójt Gminy Nadarzyn zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 do wskazania osób zwanych dalej kandydatami, do składu komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021.
2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
3.Wyboru kandydatów do składu komisji dokonuje Wójt Gminy Nadarzyn. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni do dnia 30 grudnia 2020 r.
4. W przypadku pytań informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn; tel. 22 729 81 85 wew. 196; osoba do kontaktu Arkadiusz Wencel - Inspektor ds. organizacyjnych, obronnych i wojskowych.

II. Zadania komisji konkursowej
1. Ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonego konkursu oraz rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Nadarzyn, który podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu środków.

III. Wymagania stawiane kandydatom do pracy w komisji konkursowej
1. W skład komisji konkursowej mogą wejść osoby, które spełniają następujące kryteria:
1) zostały wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie,
2) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

IV. Miejsce i termin złożenia dokumentów
1. Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisanym przez kandydata oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) można składać przy pomocy poczty elektronicznej: e-mail: organizacyjny@nadarzyn.pl lub tradycyjną na adres: Urząd Gminy Nadarzyn; ul. Mszczonowska 24; 05-830 Nadarzyn.
2. Termin składania upływa 29 grudnia 2020 r., godz. 16.00.

Wójt Gminy Nadarzyn
(-) Dariusz Zwoliński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kosakowska-Ludwiniak
  data wytworzenia: 2020-12-14
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2020-12-14 15:19

Pliki do pobrania:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kosakowska-Ludwiniak
  data wytworzenia: 2020-12-14
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2020-12-14 15:20

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 98587
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-06-25 14:02