Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 97/2015

Zarządzenie Nr 97/2015
Wójta Gminy Nadarzyn
z dnia 6 listopada 2015 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dróg, gruntów oraz środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), stosownie do postanowień załącznika Nr 5 do Zarządzenia Nr 32/2011 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki) rachunkowości dla budżetu gminy i urzędu gminy Nadarzyn - Instrukcji Inwentaryzacyjnej oraz art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zmianami), zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
Przewodniczący Komisji: Wiesław Sobczyński
Członkowie Komisji: Sylwia Łazowska, Joanna Kunicka, Beata Wypych

§ 2

1. Inwentaryzacją objęte są grunty i drogi zaliczane do środków trwałych oraz środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony (np. kanalizacja, wodociągi, oświetlenie uliczne)położone na terenie gminy Nadarzyn.
2. Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą weryfikacji.
3. Spis inwentaryzacyjny należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

§ 3

Termin rozpoczęcia inwentaryzacji ustala się na dzień 9 listopada 2015 roku a zakończenia na dzień 15 stycznia 2016 roku.

§ 4

1. Arkusze spisowe będą użyte jako narzędzie pomocnicze do dokonania weryfikacji.
2. Arkusze spisowe będące drukami ścisłego zarachowania zostaną wydane przewodniczącemu komisji przez kasjerkę urzędu gminy.
3. Po zakończeniu spisu przewodniczący Komisji przekaże arkusze spisu z natury do Skarbnika Gminy - Kierownika Referatu Realizacji Budżetu.
4. Po rozliczeniu inwentaryzacji przez Referat Realizacji Budżetu, Komisja Inwentaryzacyjna sporządzi protokół weryfikacji.
5. Wyniki inwentaryzacji (rozpatrzone oraz rozliczone nadwyżki i niedobory zatwierdzone przez kierownika jednostki organizacyjnej) należy ująć w księgach okresu sprawozdawczego.

§ 5

1. Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej.
2. Nadzór nad prawidłowością i kompletnością spisów inwentaryzacyjnych sprawuje skarbnik gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta
(-) dr Tomasz Muchalski

drukuj (Zarządzenie Nr 97/2015)

  • autor informacji: Wiesław Sobczyński
    data wytworzenia: 2015-11-06
  • opublikował: Michał Wilczak
    data publikacji: 2015-11-06 11:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26761
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-02-16 12:51

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1224862
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-10-21 19:53

Stopka strony