Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«grudzień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z I Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z I Sesji Rady Gminy Nadarzyn odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

Sekretarz Gminy - p. Edyta Gawrońska powitała zebranych przed rozpoczęciem I Sesji Rady Gminy. Poinformowała, że I sesję zwołano zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 25 listopada 2014 r. (DWW 712-sesja-28/14) w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Nadarzyn /w załączeniu postanowienie/. Pani Sekretarz poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej p. Marię Jaworską.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej złożyła gratulacje radnym i wójtowi wybranym przez mieszkańców w wyborach w dniu 16 listopada 2014 r. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej przy udziale członków Gminnej Komisji Wyborczej wydała zaświadczenia o wyborze: w pierwszej kolejności 15 radnym Rady Gminy Nadarzyn, a następnie Wójtowi Gminy Nadarzyn.
Pani Sekretarz Gminy poinformowała, że zgodnie z art. 20, ust. 2c ustawy o samorządzie  gminnym, pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy do czasu wyboru przewodniczącego rady prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. W Radzie Gminy Nadarzyn radnym najstarszy wiekiem jest p. Jan Perzyna, który złożył rezygnację z prowadzenia sesji. W związku z powyższym na prowadzącego obrady wskazano kolejnego radnego najstarszego wiekiem tj. Andrzeja Pietrzaka. Radny Andrzej Pietrzak wyraził zgodę na prowadzącego sesję. Pani Sekretarz poprosiła radę o przegłosowanie kandydatury radnego. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ wyraziła zgodę na prowadzenie obrad I sesji przez radnego Andrzeja Pietrzaka.

1. Prowadzący Sesję radny Andrzej Pietrzak dokonał powitania i otworzył I Sesję Rady Gminy Nadarzyn. Stwierdził kworum - obecnych 15 radnych oraz prawomocność obrad.

2. Prowadzący Sesję radny Andrzej Pietrzak poprosił najmłodszego radnego Jacka Żukowskiego o odczytanie roty ślubowania radnych. Radny p. Jacek Żukowski odczytał rotę ślubowania radnych następującej treści: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Po odczytaniu roty wywołani kolejno przez prowadzącego Sesję radni powstali i wypowiadali słowo: „ślubuję” z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”. Ślubowanie złożyło 15 radnych.

3. Wójt Gminy Nadarzyn p. Janusz Grzyb złożył ślubowanie wobec Rady Gminy Nadarzyn o następującej treści „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.” dodając zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg”.

4. Prowadzący obrady radny Andrzej Pietrzak zaproponował 3 osobowy skład Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania przy wyborze przewodniczącego rady. Rada w głosowaniu 14 ”za”, 1 ”przeciw” ustaliła 3 osobowy skład Komisji Skrutacyjnej. Radni zgłosili z rady następujących kandydatów: Bożena Kapitan, Krzysztof Burakowski, Andrzej Jakubowski. Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na udział w pracy Komisji Skrutacyjnej. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ zatwierdziła powyższy skład osobowy Komisji Skrutacyjnej. Komisja ukonstytuowała się wybierając z pośród siebie przewodniczącego - radnego Andrzeja Jakubowskiego.

5. Prowadzący obrady poinformował, że Rada przystąpi do podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nadarzyn, poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego rady.
Radny Piotr Miszczuk zgłosił kandydaturę p. Małgorzaty Wąsiewicz, która wyraziła zgodę. Radny Andrzej Jakubowski zgłosił kandydaturę p. Danuty Wacławiak motywując tym, że jest doświadczoną radną i już pełniła funkcję przewodniczącej rady. Pani Danuta Wacławiak wyraziła zgodę. Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół komisji skrutacyjnej informując, iż radna Danuta Wacławiak otrzymała 9 głosów ”za” i została wybrana na Przewodniczącą Rady Gminy  Nadarzyn /VII kadencji/.
Pan mecenas J. Chwojnicki odpowiedział na zapytanie prowadzącego, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rada winna podjąć uchwałę o wyborze przewodniczącej rady. Rada w głosowaniu 9 ”za”, 4 „przeciw”, 2”wstrzym” podjęła uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Nadarzyn - protokół komisji skrutacyjnej stanowi integralną część uchwały.
Radna Danuta Wacławiak podziękowała radzie za wybór Jej na Przewodniczącą Rady Gminy Nadarzyn i przystąpiła do poprowadziła ciągu dalszego I Sesji. Przewodnicząca RG poinformowała, że na kolejnej sesji rada gminy będzie powoływać komisje problemowe. W związku z powyższym postawiła wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 7 dotyczącego wyboru Komisji Rewizyjnej. Rada jednogłośnie 15 ”za” zdjęła z porządku I sesji pkt 7.

6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca RG poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Pietrzaka na wiceprzewodniczącego RG. Pan Andrzej Pietrzak wyraził zgodę na kandydowanie. Radny Piotr Miszczuk zgłosił kandydaturę radnej Małgorzaty Wąsiewicz, uzasadnił swoją propozycję. Pani Wąsiewicz wyraziła zgodę na kandydowanie.
Komisja Skrutacyjna /w składzie jak przy wyborze przewodniczącego RG/ przeprowadziła tajne głosowanie. 15 radnych otrzymało opieczętowane i podpisane karty do głosowania z zapisanym imieniem i nazwiskiem kandydata. Komisja Skrutacyjna dokonała przeliczenia kart z głosowania. Komisja sporządziła protokół z przeprowadzonego tajnego głosowania.
Przewodniczący Komisji odczytał protokół. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu tajnym Rada Gminy wybrała głosami 9 ”za” na Wiceprzewodniczącego Rady radnego Andrzeja Pietrzaka. W głosowaniu jawnym Rada głosami: 9 ”za”, 5 ”przeciw”, 1 ”wstrzym” podjęła uchwałę w sprawie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nadarzyn. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi integralną część uchwały. Karty z głosowania w zamkniętej i opieczętowanej kopercie oraz protokół Komisja przekazała jako załącznik do uchwały i protokołu Sesji.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Pietrzak podziękował Radzie za wybór.

7. Przewodnicząca RG poinformowała, że kolejna sesja RG planowana jest około 10 grudnia br. na  której będą powoływane stałe komisje. Poprosiła, aby radni zdeklarowali w jakich  komisjach problemowych chcą działać. Zgłoszenia można składać w Biurze Rady Gminy /do czwartku w bieżącym tygodniu/.
Wójt podziękował wszystkim tym, którzy oddali na niego głosy i wspierali Jego w wyborach. Radny Piotr Miszczuk zgłosił utworzenie klubu radnych o nazwie Zielona ”Gmina”. Przewodniczącym klubu został Piotr Miszczuk. Listę członków klubu p. Miszczuk złożył do przewodniczącej Rady Gminy.

8. Przewodnicząca Rady Gminy - Danuta Wacławiak podziękowała wszystkim za udział w obradach i ogłosiła zamkniecie I Sesji RG.

Protokołowały: Teresa Czerniawska, Paulina Mortel

Przewodniczyli: Andrzej Pietrzak, Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z I Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2014-12-17
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2014-12-17 11:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 74423
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-02-20 13:19