Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«lipiec 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XLVIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XLVIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 września 2014 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XLVIII Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2013 r. poz. 594/.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 13 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady liczącego 15 osób, przy którym rada może obradować i podejmować prawomocne. Radny Michał Krupiński zgłosił, że spóźni się na sesję, radny Andrzej Wójcicki nieobecność usprawiedliwiona.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XLVIII Sesji /w załączeniu do protokołu porządek XLVIII Sesji RG/. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Rada jednogłośnie /13 ”za”/ przyjęła porządek sesji.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli uwag do protokołu z XLVII Sesji z dnia 3 września 2014 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie /13 ”za”/ przyjęła protokół z XLVII Sesji z dnia 3 września 2014 r.

5. Wójt Gminy Nadarzyn p. Janusz Grzyb przedstawił sprawozdanie z działalności za okres między sesjami /sprawozdanie w załączeniu do protokołu/. Pan Wójt podziękował za przybycie na otwarcie Skweru przy ul. Lipowej. Następnie poinformował, że w związku ze zbliżającymi się wyborami i trwającą kampanią wyborczą, a także negatywnymi i krzywdzącymi oskarżeniami i pomówieniami na temat Wójta oraz pracowników urzędu postanowił wygłosić oświadczenie /w załączeniu do protokołu/.
Pan Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn postanowił uzupełnić oświadczenie Wójta. Poinformował, że wszelkie tego typu pomówienia i oskarżenia będą kierowane do prokuratury i sądu. Rada jednogłośnie 13 „za” przyjęła sprawozdanie Wójta z działalności za okres między sesjami.

6. Rada przystąpiła do przyjęcia sprawozdania z działalności Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w Nadarzynie za pierwsze półrocze 2014 r. Sprawozdanie przedstawiła p. Kamila Michalska - Dyrektor Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w Nadarzynie. Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury p. Marcin Karczmarczyk przedstawił pozytywną opinię komisji dot. sprawozdania. Rada jednogłośnie 13 „za” przyjęła sprawozdanie z działalności Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w Nadarzynie za pierwsze półrocze 2014 r.

7. Rada przystąpiła do przyjęcia sprawozdania z działalności Straży Gminnej w Nadarzynie za pierwsze półrocze 2014 r. Sprawozdanie przedstawił p. Adam Piskorz - Komendant Straży Gminnej w Nadarzynie. Radny Koper zapytał jak dużo było skarg mieszkańców dot. firmy Hetman? Piskorz odpowiedział, że było 28 zgłoszeń. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa p. Eugeniusz Kucharski przedstawił pozytywną opinię komisji dot. sprawozdania. Rada jednogłośnie 13 „za” przyjęła sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Nadarzynie za pierwsze półrocze 2014 r.

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie za pierwsze półrocze 2014 r. Sprawozdanie przedstawiła p. Grażyna Witkowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie. Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej p. Maciej Szmel przedstawił pozytywną opinię komisji dot. sprawozdania. Rada jednogłośnie 13 „za” przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie za pierwsze półrocze 2014 r.

9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego „Tęcza” w Nadarzynie za pierwsze półrocze 2014 r. Sprawozdanie przedstawiła p. Krystyna Masłowska - Dyrektor Gminnego Ogniska Dziecięco - Młodzieżowego „Tęcza” w Nadarzynie. Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury p. Marcin Karczmarczyk przedstawił pozytywną opinię komisji dot. sprawozdania. Rada jednogłośnie 13 „za” przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego „Tęcza” w Nadarzynie.

10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie za pierwsze półrocze 2014 r. Sprawozdanie przedstawił p. Dariusz Maranowski - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie. Przewodniczący Sportu i Kultury Fizycznej p. Jan Perzyna przedstawił pozytywną opinię komisji dot. sprawozdania. Rada jednogłośnie 13 „za” przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie za pierwsze półrocze 2014 r.

11. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn za pierwsze półrocze 2014 r. Sprawozdanie przedstawiła p. Ewa Marjańska - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury p. Marcin Karczmarczyk przedstawił pozytywną opinię komisji dot. sprawozdania. Rada w głosowaniu jednogłośnie 12 „za”, 1 radny nieobecny na sali obrad przyjęła sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn za pierwsze półrocze 2014 r.

12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Ewa Marjańska - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn. Wiceprzewodniczący Komisji Statutowej p. Maciej Szmel przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 12 „za”, 1 radny nieobecny na sali obrad podjęła uchwałę w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Nadarzyn.

13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie dopłat do biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM na trasie z Nadarzyna do Warszawy i z Warszawy do Nadarzyna oraz na terenie Gminy Nadarzyn dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nadarzyn, rozliczających podatek w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie i posiadających Kartę Nadarzyniaka oraz dla dzieci tych osób. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił p. Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały wraz z autopoprawkami. Rada jednogłośnie 13 „za” podjęła uchwałę w sprawie dopłat do biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM na trasie z Nadarzyna do Warszawy i z Warszawy do Nadarzyn oraz na terenie Gminy Nadarzyn dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nadarzyn, rozliczających podatek w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie i posiadających Kartę Nadarzyniaka oraz dla dzieci tych osób wraz z autopoprawkami.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nadarzyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Edyta Gawrońska - Sekretarz Gminy Nadarzyn. Wiceprzewodniczący Komisji Statutowej p. Maciej Szmel przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 13 „za” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Nadarzyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2015 r.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/435/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 kwietnia 2014 r. dotyczącej zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Inspektor ds. Księgowych. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 13 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/435/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 kwietnia 2014 r. dotyczącej zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/437/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 kwietnia 2014 r. dotyczącej zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił p. Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn. Pani Magdalena Sieczka - Inspektor ds. księgowych zgłosiła autopoprawkę. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały wraz z autopoprawką. Rada jednogłośnie 13 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/437/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 kwietnia 2014 r. dotyczącej zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z autopoprawką.

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/495/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 września 2014 r. dotyczącej zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2014 r. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Inspektor ds. księgowych. Zgłosiła autopoprawkę. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały wraz z autopoprawką. Rada jednogłośnie 13 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/495/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 września 2014 r. dotyczącej zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2014 r., wraz z autopoprawką.

18. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/494/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 września 2014 r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu „Efektywne wykorzystanie energii - LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej, na realizację zadania „Budowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową na działce 647 w miejscowości Rusiec Gmina Nadarzyn oraz zagospodarowanie terenu”. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Inspektor ds. księgowych. Zgłosiła autopoprawkę. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 13 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/494/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 września 2014 r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu „Efektywne wykorzystanie energii - LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej, na realizację zadania „Budowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową na działce 647 w miejscowości Rusiec Gmina Nadarzyn oraz zagospodarowanie terenu” wraz z autopoprawką.

19. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XL/404/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2013 r. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Inspektor ds. księgowych. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 13 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XL/404/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2013 r.

20. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/497/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2014-2026. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Inspektor ds. księgowych. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 13 „za” podjęła uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/497/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2014 - 2026.

21. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2026. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Inspektor ds. Księgowych. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 13 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2026.

22. Pani Danuta Wacławiak - Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że wpłynęła informacja z Urzędu Skarbowego dot. złożonych oświadczeń przez radnych za 2013 r. Do niektórych oświadczeń są uwagi, z którymi radni mogą się zapoznać w Biurze RG. Pan Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn podziękował wszystkim za czynny udział w dożynkach.
Pan Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn poinformował, że krąży wiele nieprawdziwych informacji dot. budżetu. Przypomniał, że Urząd Statystyczny ma wszelkie informację na ten temat i tam można wszystkiego się dowiedzieć.
Pan Nowak - mieszkaniec Gminy Nadarzyn zapytał czy Pan Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn złożył doniesienie na gazetę i redaktora artykułu, który został umieszczony w Gazecie Polskiej? Pan Wójt odpowiedział, że jest na etapie przygotowania zgłoszenia. Pan Nowak zapytał Pana Wójta czy informację, które zostały podane w artykule Gazety Polskiej dot. majątku są prawdziwe? Pan Wójt odpowiedział, że wszystkie informację zostały zawarte w oświadczeniu majątkowym. Pan Nowak poprosił Pana Wójta o konkretną odpowiedź. Pan Wójt odpowiedział, że już udzielił odpowiedzi.

23. Po wyczerpanym porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie XLVIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowały: Teresa Czerniawska, Paulina Mortel

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XLVIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2014-11-13
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2014-11-13 14:09

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 53052
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-02-20 13:19