Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«lipiec 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XLIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XLIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 kwietnia 2014 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XLIII Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2013 r. poz. 594/.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 13 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady liczącego 15 osób. W związku z powyższym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Spóźnienie się na Sesję zgłosił telefonicznie radny Andrzej Jakubowski. Nieobecny na Sesji radny Andrzej Wójcicki - nieobecność usprawiedliwiona.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XLIII Sesji /w załączeniu do protokołu porządek XLIII Sesji RG/. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Rada jednogłośnie /13 ”za”/ przyjęła porządek obrad sesji z wnioskiem przewodniczącej Komisji Gospodarczej i Budżetowej.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli uwag do protokołu z XLII Sesji z dnia 26 marca 2014 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie 13 „za” przyjęła protokół z XLII Sesji z dnia 26 marca 2014 r.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z działalności za okres między sesjami przedstawił p. Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn /w załączeniu sprawozdanie/. Na salę obrad przybył radny Andrzej Jakubowski, obecnych na sali 14 radnych.
Radny Krupiński zapytał:
1) Na jakim etapie opracowywana jest dokumentacja na renowację pałacu w Młochowie?
2) Na jakim etapie jest realizacja ścieżek rowerowych?
3) Czy jest możliwość przedłużenia ul. Młodości do ul. Osiedlowej w Ruścu?
Pan Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn odpowiedział:
Ad. 1) Opracowanie dokumentacje dot. renowacji pałacu w Młochowie jest na etapie uzgodnień z konserwatorem zabytków są nowe zalecenia co wiąże się z wysokim kosztem.
Ad. 3) Na dzień dzisiejszy nie rozpatrywano sprawy przedłużenia ul. Młodości.
Ad. 2) Ścieżki rowerowe będą wykonywane w ramach zaplanowanego projektu przez Stowarzyszenie Mazowia, pojawiła się możliwość dofinansowania i w tym zakresie będzie wykonane 15 km ścieżek (uwzględniono Młochów Rusiec, Stara Wieś).
Radny Dawid Koper zapytał o:
1) W którym miejscu w Wolicy planowany jest montaż siłowni zewnętrznej?
2) Na jakim etapie jest realizacja wykupu gruntu pod cele rekreacyjno - oświatowe?
Pan Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn odpowiedział:
Ad. 2) Miasto Stołeczne Warszawa wyceniło nieruchomość na kwotę 400 tys. zł, obecnie zostało wysłane pismo z propozycją wykupu gruntu zakwotę 100 tys. zł.
Ad. 1) Siłownia planowana jest na terenie Przedszkola we wsi Wolica wraz z placem zabaw.
Pan Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn dodał, że siłownie mogą być przenoszone dlatego grunt można wydzierżawić, ale w przypadku Wolicy nie ma takiej potrzeby.
Rada w głosowaniu 13 „za”, 1 „wstrzymujący” przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z działalności za okres między sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Nadarzyn na rok 2013. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Grażyna Witkowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie, zgłosiła autopoprawki. Radny Krupiński zwrócił uwagę na dużą liczbę osób oczekujących na mieszkania socjalne i czy w związku z tym planowana jest budowa nowych mieszkań? Pan Wójt odpowiedział, że obecnie nie ma w planach budowy mieszkań komunalnych. Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej p. Maciej Szmel przedstawił pozytywną opinię dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Nadarzyn na rok 2013 wraz z autopoprawkami.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania nieodpłatnej pomocy oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Grażyna Witkowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie. Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej p. Maciej Szmel przedstawił pozytywną opinię dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania nieodpłatnej pomocy oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu POIG.08.03.00-14-580/13 pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nadarzyn”. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Katarzyna Dombska - Inspektor ds. Funduszy Zewnętrznych. Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Sylwester Karolak przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu POIG.08.03.00-14-580/13 pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nadarzyn”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Stara Wieś, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - Inspektor ds.gospodarki nieruchomościami. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej p. Andrzej Pietrzak przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Stara Wieś, gm. Nadarzyn.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Młochów - rejon parku. Wójt poinformował, że w sierpniu br. w Parafii Młochów odbędzie się 70-lecie powstania Zakonu Ojców Michalitów. W związku ze zwiększającą się liczbą mieszkańców jest potrzeba budowy nowego Kościoła. Pani Katarzyna Dorn - Rutkowska - autorka planu uzupełniła wypowiedź Pana Wójta i omówiła projekt uchwały. Przewodniczący Komisji Planu p. Sylwester Karolak przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Młochów - rejon parku. Proboszcz Parafii pw. św. Michała Archanioła w Młochowie złożył podziękowanie Radzie Gminy za podjęcie uchwały.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; „Budowa kolektora tłocznego w Starej Wsi - Nadarzyn.” Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Inspektor ds. księgowych. Radny Koper zapytał czy jest planowane przekazanie infrastruktury dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o, jeśli w tym czasie gmina będzie spłacała pożyczkę? Wójt odpowiedział, że w planach jest przekazanie inwestycji w celu możliwości odebrania podatku VAT. Radny Karolak opuścił salę obrad, obecnych na sali 13 radnych. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 13 „za” podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; „Budowa kolektora tłocznego w Starej Wsi - Nadarzyn.”

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; „Budowa kanalizacji w ul. Wiosennej i ul. Liliowej.” Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 13 „za” podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; „Budowa kanalizacji w ul. Wiosennej i ul. Liliowej.”

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadarzynie ul. Fiołkowa i ul. Malwy.” Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił p. Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn. Radny Krupiński zwrócił uwagę, aby przy planowanych remontach szkół dołączyć protokoły z objazdów placówek. Pan Wójt odpowiedział, że w wizji lokalnej bierze udział wójt, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Inspektor Oświaty, a następnie trafia pod obrady Komisji Oświatowej. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada w głosowaniu 12 „za”, 1 „wstrzymujący” podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadarzynie ul. Fiołkowa i ul. Malwy.”

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzynna rok 2014. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Inspektor ds. księgowych. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada w głosowaniu 12 „za”, 1 „wstrzymujący” podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2014.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Inspektor ds. księgowych. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019.

16. Radny Koper zwrócił uwagę na uszkodzenie drogi gminnej przez firmę budującą autostradę i w związku z tym kiepskie dojście do przystanku autobusowego. Tą drogą codziennie chodzą dzieci i dorośli, którzy jeżdżą do pracy. Zwrócił się z prośbą, aby gmina zainterweniowała w tej sprawie do tej firmy. Pan Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn poinformował, że na bieżącą wszelkie uwagi są zgłaszane do firmy budującej autostradę.
Radny Krupiński przypomniał, że w grudniu 2013 r. zwrócił się z prośbą za pośrednictwem Komisji Budżetowej do Wójta o wnioski, które zostały złożone przez rady Sołeckie do Budżetu na 2014 r. Do tej pory nie otrzymał wniosków. Pan Wójt odpowiedział, że obecnie Skarbnik Gminy Nadarzyn p. Małgorzata Zielonka jest na zwolnieniu lekarskim. Jak tylko wróci ze zwolnienia to sprawa trafi do niej.
Pan Ryszard Zalewski - mieszkaniec wsi Nadarzyn zapytał o możliwość zorganizowania spotkania wiejskiego, do kogo należy się zwrócić? Pan Muchalski odpowiedział, że zebranie wiejskie zwołuje grupa mieszkańców, sołtys lub rada sołecka na podstawie statutu sołectwa.
Pan Zalewski następnie zapytał o informację zamieszczone przez WPR odnośnie historycznej broszury i czy mógłby taką otrzymać? Pan Muchalski odpowiedział, że będzie to bezpłatna książka promująca i mówiąca o historii Nadarzyna. W okresie wakacyjnym będzie już gotowa i dostępna dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców.
Pan Zalewski zapytał o możliwość zaprezentowania wystawy odnośnie Święta 3 Maja. Pan Muchalski odpowiedział, że po wszelkich formalnych uzgodnienia jak najbardziej będzie to możliwe.
Pan Paweł Wiatr - mieszkaniec wsi Rusiec zadał kilka pytań radnemu Krupińskiemu. Radny Krupiński poprosił o wszystkie pytania na piśmie i wtedy udzieli odpowiedzi.

17. Przewodnicząca Rady Gminypodziękowałaza udział w obradach i ogłosiła zamknięcie XLIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowały: Teresa Czerniawska, Paulina Mortel

Przewodniczyła: /-/ Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XLIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2014-06-17
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2014-06-17 13:49

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 52995
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-02-20 13:19