Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«luty 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XXXVII Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XXXVII Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2013 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XXXVII Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2013 r. poz. 594/.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 15 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady liczącego 15 osób. W związku z powyższym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XXXVII Sesji /w załączeniu do protokołu porządek XXXVII Sesji RG/. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Rada jednogłośnie /15 ”za”/ przyjęła porządek obrad sesji.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli uwag do protokołu z XXXVI Sesji z dnia 18 września 2013 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada w głosowaniu 14 „za”, 1”wstrzymujący” przyjęła protokół z XXXV Sesji z dnia 18 września 2013 r.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z działalności za okres między sesjami przedstawił p. Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn /w załączeniu sprawozdanie/. Poinformował, że w październiku linia autobusowa Nadarzyn - Pruszków była wydłużona o dojazd do Centrum Mowy i Słuchu w Kajetanach, co cieszyło się dużym zainteresowaniem i w związku z tym od listopada linia zostanie wydłużona na stałe. Dodatkowy odcinek kursu autobusu sfinansuje prof. Skarżyński. Radny p. Michał Krupiński zapytał o posiedzenie Rady Społecznej SPGZOZ? Pan Wójt poprosił, aby wszelkie pytania zgłaszać na piśmie. Rada w głosowaniu 13 ”za”, 2 ”wstrzymujący” przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z działalności za okres między sesjami.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Nadarzyn w roku szkolnym 2012/2013 /informacja w załączeniu do protokołu/. Radny p. Michał Krupiński zapytał czy wraz ze wzrostem liczby dzieci wzrośnie liczba przedszkoli publicznych? Pani Inspektor odpowiedziała, że zgodnie z prawem oświatowym gmina ma obowiązek zapewnić 5 i 6 latkom miejsca w ramach obowiązku przedszkolnego. Natomiast w przyszłym roku wszystkie 6 latki obowiązkowo pójdą do szkoły dopiero wówczas będzie możliwość sprawdzenia czy placówki publiczne mają dostateczną ilość miejsc dla dzieci 3, 4 i 5 letnich.

7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rozalin /Żytnia/. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - Inspektor ds. Nieruchomościami. Przewodniczący Komisji Oświaty p. Marcin Karczmarczyk przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rozalin /Żytnia/.

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieodpłatną służebnością przesyłu nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - Inspektor ds. Nieruchomościami. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej p. Andrzej Pietrzak przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieodpłatna służebnością przesyłu nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Nadarzyn.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu POKL.09.01.02-14-006/13 „Dać szansę na przyszłość”. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Katarzyna Dombska - Inspektor ds. Funduszy Zewnętrznych. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu POKL.09.01.02-14-006/13 „Dać szansę na przyszłość”.

10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Małgorzata Zielonka - Skarbnik Gminy Nadarzyn, zgłosiła dwie autopoprawki. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały wraz z jedną autopoprawką. Radny Krupiński zapytał dlaczego musi być wymiana pieca CO w SP Wola Krakowiańska? Pan Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn poinformował, że modernizacja pieca CO polega na zmniejszeniu kosztów ogrzewania. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013 wraz z autopoprawkami.

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Małgorzata Zielonka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Zgłosiła autopoprawki. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały wraz z autopoprawkami. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019 wraz autopoprawkami.

12. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn przystąpiła do punktu Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. Pani Danuta Wacławiak - Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn złożyła informację o oświadczeniach majątkowych radnych. Oświadczenia radnych zostały złożone w terminie ustawowym. Z wszelkimi uwagami należy zapoznać się w Biurze Rady Gminy Nadarzyn. Pani Edyta Gawrońska - Sekretarz Gminy Nadarzyn poinformowała, że zgodnie z ustawą oświadczenie majątkowe złożyło 25 osób do Wójta Gminy. Oświadczenia zostały przedłożone w Urzędzie Skarbowym. Pani Sekretarz złożyła na piśmie informację odnośnie oświadczeń majątkowych /w załączeniu do protokołu informacja dot. oświadczeń majątkowych. Radny Michał Krupiński poinformował, że wpłynął protest mieszkańców Gminy Nadarzyn zatytułowany „Protest - Stop śmieciom”. Radny powiedział również, że złożył odwołanie razem ze Stowarzyszeniem Zielona Gmina w sprawie rozbudowy punktu konfekcjonowania odpadów. Niestety te odwołania zostały odrzucone przez SKO, które stwierdziło że stowarzyszenia ekologiczne nie mają prawa być stroną w tym postępowaniu. Radny Krupiński zaznaczył, że z tym się nie zgadza i dlatego zarówno Stowarzyszenie SZPALER jak i Stowarzyszenie Zielona Gmina złożą stosowne odwołanie od tej decyzji. Pan Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn poinformował, że jest też druga decyzja w tej samej sprawie, odwołanie złożyło 31 podmiotów (w tym całe rodziny). Odwołanie od Decyzji Wójta Gminy Nadarzyn Nr 4/2013 z 17 kwietnia 2013 r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie punktu konfekcjonowania odpadów, SKO orzekło, że nie stwierdza na podstawie art. 138 paragraf 1 pkt 3 KP, umarza postepowanie odwoławcze z odwołań wyżej wymienionych osób. SKO stwierdziło, że decyzja została wydana z normami prawnymi. Pan Muchalski odczytał fragment uzasadnienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn zapytała czy są jeszcze jakieś pytania? W związku z tym, że pytań nie było przystąpiła do punktu ostatniego.

13. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział w obradach Rady i ogłosiła zamknięcie XXXVII Sesji RG.

Protokołowały: Paulina Mortel, Teresa Czerniawska

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XXXVII Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2013-12-10
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2013-12-10 10:01
 • zmodyfikował: Michał Wilczak
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-20 13:15

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 81276
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-02-20 15:51