Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«grudzień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XXXVI Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XXXV Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 września 2013 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XXXVI Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2013 r. poz. 594/.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 14 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady liczącego 15 osób. W związku z powyższym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecny na Sesji jest radny Andrzej Wójcicki, który wcześniej usprawiedliwił nieobecność.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XXXVI Sesji /w załączeniu do protokołu porządek XXXVI Sesji RG/. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Rada jednogłośnie /14 ”za”/ przyjęła porządek obrad sesji.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli uwag do protokołu z XXXVI Sesji z dnia 31 lipca 2013 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada w głosowaniu 12 „za”, 2 „wstrzymujący” przyjęła protokół z XXXV Sesji z dnia 31 lipca 2013 r.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z działalności za okres między sesjami przedstawił p. Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn /w załączeniu sprawozdanie/. Wójt poinformował, że zostanie wydłużona linia autobusowa Nadarzyn - Pruszków. Kurs autobusu zostanie wydłużony o Kajetany - Centrum Mowy i Słuchu. Powiedział również, że nowy system odbierania odpadów komunalnych w naszej gminie się przyjął i obecnie opłaty są dużo niższe. Gmina nie wystawia faktur za śmieci, opłaty należy wnosić elektronicznie lub w kasie Urzędu Gminy Nadarzyn. Radny Michał Krupiński zapytał:
1) o kanalizację w Żabieńcu - na jakim etapie jest spór z firmą, która wykonała kanalizację? Jaki jest termin przewidywany oddania tej kanalizacji do użytkowania?
2) Czy Pan Wójt zapoznał się z protestem lekarzy?
3) Mieszkańcy ul. Turystycznej skarżą się na silne odory dobiegające z firmy Hetman, została złożona skarga do urzędu, czy w związku z tym zostały podjęte jakieś działania, kontrola, monitoring?
Wójt Janusz Grzyb odpowiedział
Ad. 1) W sierpniu br. odbyła się rozprawa o upadłości firmy, która wykonała kanalizację, jednak sprawa została odroczona, kolejna rozprawa miała się odbyć we wrześniu, ale wyrok jest jeszcze nieznany. Jeżeli firma upadnie to zostanie ogłoszony przetarg na uzupełnienie tych prac, natomiast jeśli firma nie upadnie to zostanie przeprowadzone postepowanie karno-odsetkowe.
Ad. 2) że zapoznał się z protestem lekarzy szczegółowo i nie zgadza się z pewnymi kwestiami zawartymi w proteście
Ad. 3) wniosek został złożony i trafił do referatu rolnictwa, po wyjeździe w teren pracowników nie stwierdzono faktów podniesionych we wniosku.
Radny Dawid Koper zapytał czy będzie możliwe, aby gmina wystawiała faktury za odpady komunalne? Pan Janusz Grzyb odpowiedział, że w przyszłości będzie to możliwe. Rada w głosowaniu 13 ”za”, 1 „wstrzymujący” przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z działalności za okres między sesjami.

6. Rada przystąpiła do przyjęcia sprawozdania z działalności Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w Nadarzynie za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie przedstawiła p. Kamila Michalska - Dyrektor NOK w Nadarzynie /w załączeniu sprawozdanie/. Pani Michalska podziękowała za współpracę Panu Sołtysowi z Wolicy - Stanisławowi Żukowskiemu przy organizowaniu i pozyskiwaniu funduszy na imprezy okolicznościowe. Radny Sylwester Karolak zwrócił się z prośbą, aby świetlica w Rozalinie była otwarta również w ferie i wakacje. Pani Dyrektor odpowiedziała, że w świetlicy w Rozalinie pracuje Pani, która jest z zawodu nauczycielką i urlop wypoczynkowy przysługuje jej w okresie wakacyjnym. Powiedziała również, że w wakacje nie było zainteresowania. Pani Sołtys Agnieszka Palmowska zaproponowała, aby w takich sytuacjach było organizowane zastępstwo. Pani Michalska odpowiedziała, że nie wie czy będzie taka możliwość, ponieważ opieka nad świetlicą to duża odpowiedzialność. Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury - p. Marcin Karczmarczyk przedstawił pozytywną opinię dot. sprawozdania. Rada jednogłośnie 14 „za” przyjęła sprawozdanie z działalności Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w Nadarzynie za I półrocze 2013 r.

7. Rada przystąpiła do przyjęcia sprawozdania z działalności Straży Gminnej w Nadarzynie za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie przedstawił p. Adam Piskorz - Komendant Straży Gminnej w Nadarzynie /w załączeniu sprawozdanie/. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku p. Eugeniusz Kucharski przedstawił pozytywną opinię komisji dot. sprawozdania. Rada jednogłośnie 14 ”za” przyjęła sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Nadarzynie za I półrocze 2013 r.

8. Rada przystąpiła do przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie przedstawił p. Dariusz Maranowski - Dyrektor GOS w Nadarzynie /w załączeniu sprawozdanie/. Mieszkaniec Gminy Nadarzyn zapytał się o zbiornik wodny? Pan Maranowski poinformował, że to pytanie powinno zostać skierowane do Wójta. Pan Wójt poinformował, że zbiornik wodny rekreacyjny jest planowany w Parolach. Radny Krupiński zapytał ile osób korzysta z Gminnego Ośrodka Sportu? Pan Maranowski odpowiedział, że czynnie uprawiających sport jest ok. 400 osób. Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Sportu - p. Jan Perzyna przedstawił pozytywną opinię komisji dot. sprawozdania. Rada jednogłośnie 14 „za” przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie za I półrocze 2013 r.

9. Rada przystąpiła do przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie przedstawiła p. Grażyna Witkowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie /w załączeniu sprawozdanie/. Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej p. Maciej Szmel przedstawił pozytywną opinię komisji dot. sprawozdania. Rada jednogłośnie 14 ”za” przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie za I półrocze 2013 r.

10. Rada przystąpiła do przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ogniska D-M ”Tęcza” w Nadarzynie za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie przedstawiła p. Krystyna Masłowska - Dyrektor Gminnego Ogniska D-M ”Tęcza” w Nadarzynie za I półrocze 2013 r. /w załączeniu sprawozdanie/. Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury p. Marcin Karczmarczyk - przedstawił pozytywna opinię komisji dot. sprawozdania. Rada jednogłośnie 14 „za” przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnego Ogniska D-M ”Tęcza” w Nadarzynie za I półrocze 2013 r.

11. Rada przystąpiła do przyjęcia sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie przedstawiła p. Ewa Marjańska - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn /w załączeniu sprawozdanie/. Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury - p. Marcin Karczmarczyk przedstawił pozytywną opinię komisji dot. sprawozdania. Rada jednogłośnie 14 „za” przyjęła sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn za I półrocze 2013 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił p. Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej p. Andrzej Pietrzak przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada w głosowaniu 13 „za”, 1 „wstrzymujący” podjęła uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi  Rusiec /Bakaliowa/. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami. Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury - p. Marcin Karczmarczyk przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec /ul. Bakaliowa/.

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś /Derkacza/. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami. Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury - p. Marcin Karczmarczyk przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś /ul. Derkacza/.

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wolica /Rajska/. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami. Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury - p. Marcin Karczmarczyk przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wolica /ul. Rajska/.

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Urzut /Pistacjowa/. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami. Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury - p. Marcin Karczmarczyk przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Urzut /ul. Pistacjowa/.

17. Podjęcie uchwały w sprawie aplikowania Gminy Nadarzyn o środki z Programu „Efektywne wykorzystanie energii” - LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej... Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Katarzyna Dombska - Inspektor ds. funduszy zewnętrznych. Radny Krupiński zapytał co to jest energia pierwotna i czy są już budynki publiczne energooszczędne w naszym kraju? Pan Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn wyjaśnił, że jest standardowy model budowania budynków w Polsce, jeżeli uzyskamy energię ze słońca, wiatru, bądź ziemi to wówczas jest to ta energia pierwotna, którą możemy wykorzystać i jest drugie zastosowanie nowych technik w budownictwie, które są o wyższych parametrach izolacji energetycznej w stosunku do obecnie obowiązujących. Ocena nastąpi w procentach, jeżeli w stosunku do obiektu modelowego jest oszczędność 30, 40 lub 50% to o tyle zostanie umorzona pożyczka. Jednak rozliczenie nastąpi dopiero po wykonaniu inwestycji i po tym jak komisja określi na ile jest inwestycja energooszczędna. Pani Dombska poinformowała, że tego typu budynki to np. szkoły, szpitale. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej - p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie aplikowania Gminy Nadarzyn o środki z Programu Efektywne wykorzystanie energii” - LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej...

18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wsi  Stara Wieś przy ul. Tarniny w gm. Nadarzyn. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Stanisława Bandyra - Kierownik Referatu Urbanistyki i Architektury. Przewodniczący Komisji Planu - p. Sylwester Karolak przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wsi Stara Wieś przy ul. Tarniny w gm. Nadarzyn.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Małgorzata Zielonka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Pan Rzewnicki - mieszkaniec wsi Wolica zapytał co to są dochody własne, z dotacji? Pani Skarbnik odpowiedziała, że dochody własne gminy są to dochody z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urząd na podstawie odrębnych uchwał i ustaw. Natomiast dochody z dotacji są to przeważnie dotacje, które otrzymuje urząd z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego bądź z Ministerstwa Finansów lub innych jednostek na realizację zadań zleconych w gminie, np. opieka społeczna. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska - przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Małgorzata Zielonka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska - przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i ustanowienie zabezpieczenia. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Małgorzata Zielonka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Radny Krupiński uważa, że należy zmniejszyć kwotę pożyczki do 2 mln 700. Pan Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn zwrócił uwagę, że na komisji budżetowej zostało wszystko wyjaśnione. Kredyt bilansuje cały budżet, w ubiegłym roku został uchwalony budżet z dochodami i wydatkami i między innymi dochodem ma być ten kredyt. W I półroczu były realizowane dochody i wydatki, z dochodów osiągniętych  zostały zrealizowane wydatki w ten sposób, że została spłacona część kredytów oraz część inwestycji, które również zostały sfinansowane z tego kredytu. Płatności zostały przesunięte na II półrocze również z środków własnych zaoszczędzonych został sfinansowany kredyt, a w następnym półroczu z tego co było przeznaczone na inwestycje, tym kredytem zostanie uzupełniony, ponieważ, jakby akonto zostało zapłacone ze środków własnych, czyli to co miało być zaciągnięte w I półroczu. Podsumowując pieniądze z kredytu pójdą również na inwestycję, które są realizowane. Nazwa tej uchwały tzn. kredyt na spłatę pożyczki jest taka, ponieważ jest nadwyżka budżetowa, a w nadwyżce budżetowej nie można zaciągnąć kredytu innego niż tego rodzaju. Należy też zwrócić uwagę, że jest to uchwała intencyjna, a więc do wysokości czyli niekoniecznie musi to być 6 mln może to być również mniejsza kwota. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska - przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada w głosowaniu 12 ”za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący” podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i ustanowienie zabezpieczenia.

22. Wójt Gminy Nadarzyn - Janusz Grzyb podziękował za udział i pomoc w organizacji dożynek. Zaprosił na otwarcie nowej Hali sportowej przy Publicznym Przedszkolu w Nadarzynie. Pan Bogdan Perzyna - Sołtys wsi Stara Wieś zapytał o ilość tłucznia jaką otrzyma? Wójt odpowiedział, że około 5 samochodów tłucznia. Pani Agnieszka Palmowska - Sołtys wsi Rozalin podziękowała Straży Gminnej za szybką interwencję na terenie wsi Rozalin. Pan Tomasz Sędkowski - mieszkaniec wsi Nadarzyn zabrał głos w sprawie protestu lekarzy oraz decyzji środowiskowej. Wójt Gminy Nadarzyn p. Janusz Grzyb poinformował, że w dniu 17.09.2013 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SPGZOZ i zostało skierowane pytanie do Dyrektora Chusteckiego, który podpisał ten protest, jak ocenia to pismo, które ukazuje się w różnych formach na terenie Gminy Nadarzyn. Na Radzie Społecznej p. Chustecki poinformował, że nie życzy sobie aby jego pismo było cytowane w kawałkach albo bez jego zgody. Pan Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn przypomniał również, że zwrócił się do Ministerstwa Ochrony Środowiska czy taka instalacja, która posiada kartę ekologiczną, posiadająca raport oddziaływania na środowisko jest zagrożeniem, póki co czeka na odpowiedź. Pan Tomasz Muchalski wyjaśnił, że teren przy ul. Turystycznej w 1989 roku został przez ówczesną Radę Narodową Gminy wyznaczony jako teren pod usługi przemysłowe, czyli UP i powstała tam oczyszczalnia, następnie w 2004 i 2005 r. właściciele działek przy ul. Turystycznej poprosili gminę o zmianę na MU. I na wniosek mieszkańców część terenu została zmieniona na MU. Po tej zmianie ruszyła sprzedaż działek i powstały nowe budynki. Od około 13 lat na tym terenie funkcjonują odpady komunalne. Początkowo były to odpady komunalne, które służyły do przeładunku. Od kilku lat jest punkt konfekcjonowania odpadów komunalnych, czyli sortownia. Protestujący od jakiegoś czasu składają petycje. Od około roku firma Hetman ma możliwość przerobu takiego jak w tej chwili i jaki będzie miała jeszcze przez długi okres czasu. Ta modernizacja o którą firma Hetman wystąpiła nie ma na celu zwiększenia przerobu sortowanych śmieci, a jedynie ulepszenie aby działo się to w warunkach mniej uciążliwych dla mieszkańców. Pan Sędkowski zapytał również czy prawdą jest, że gmina w ostatnim czasie wystosowała kilka pism do mieszkańców z propozycją wykupienia działek, które potencjalnie mają służyć do udrożnienia ul. Turystycznej? Pan Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn poinformował, że absolutnie nie.

Pani Beata Czyż - mieszkanka wsi Nadarzyn odniosła się do decyzji środowiskowej. Pan Tomasz Muchalski poinformował, że zgodnie z przepisami postanowienie wydane przez gminę nie jest wiążące dla starosty, a od stycznia br. w ogóle nie wydaje się takich postanowień, tylko starosta od razu wydaje decyzje na podstawie dokumentów, które firma złożyła. Pani Beata Czyż - przypomniała, że na terenie gminy jest Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych, któremu gmina udostępniła salę w Urzucie i poinformowała, że jest na tej sali zimno, zapytała czy istnieje możliwość udostępnienia lepszej sali, ewentualnie pomócw ogrzaniu sali? Pan Wójt Gminy Nadarzyn poinformował, że jest to sala przejściowa, ponieważ w szkole, która ma powstać w Ruścu, będzie specjalna sala przeznaczona do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Pani Czyż zapytała czy kompostownia będzie w hali bez dostępu powietrza? Pan Janusz Grzyb Wójt Gminy Nadarzyn wyjaśnił, że odpady nie będą miały styczności z podłożem, czyli gruntem.

Pani Czyż stwierdziła, że mieszkańcy wciąż skarżą się na dobiegający z ul. Turystycznej odór i czy w związku z tym zostaną podjęte jakieś działania? Pan Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn poinformował, że na wszelkie wezwania mieszkańców Straż Gminna, Policja, zostały zobowiązane do podjęcia odpowiednich działań. Ponadto Referat Rolnictwa również ma za zadanie na każde wezwanie mieszkańców, jeśli jest taka potrzeba monitorować problemy zgłaszane przez mieszkańców. Wyjaśnił również, że ustawowo gmina nie jest upoważniona do kontrolowania firm, gmina jedynie może wnioskować do instytucji, które mogą kontrolować firmy. Gmina nie jest instytucją kontrolną w stosunku do firm. Pani Czyż zapytała jak gmina ma zamiar walczyć z problemem tzn. z firmą Hetman? Pan Muchalski poinformował, że zostało wysłane do firmy Hetman pismo o przeniesienie firmy w inne miejsce. Firma Hetman odpowiedziała, że przenieść firmę może, ale na koszt gminy. Pani Czyż zapytała co jeśli modernizacja nie polepszy funkcjonowania tej firmy, czy będą fundusze na wywłaszczenie właścicieli działek? Pan Muchalski odpowiedział, że jednoosobowo o niczym nie decyduje i niczego nie może obiecać.

23. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział w obradach Rady i ogłosiła zamknięcie XXXVI Sesji RG.

Protokołowała: Paulina Mortel

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XXXVI Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2013-11-15
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2013-11-15 09:28
 • zmodyfikował: Michał Wilczak
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-15 09:47

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 79603
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-02-20 15:51