Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«marzec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XXXV Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XXXV Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 lipca 2013 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XXXV Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2013 r. poz. 594/.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 15 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady liczącego 15. W związku z powyższym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XXXV Sesji /w załączeniu do protokołu porządek XXXV Sesji RG/. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Radny Krupiński zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad stanowiska w sprawie dec. Nr 4/2013 wydanej przez Wójta Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady poprosiła o odczytanie stanowiska /w załączeniu stanowisko na piśmie/. Wójt poprosił również o odczytanie stanowiska lekarzy w tej sprawie. Przewodnicząca Rady stwierdził brak związku między stanowiskiem lekarzy, a stanowiskiem zaproponowanym przez Radnego Krupińskiego. Pani Katarzyna Dombska zgłosiła wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 8, uzasadniając, że audytor nie wykonał wyliczeń kosztów. Przewodnicząca RG poddała pod głosowanie wniosek radnego Krupińskiego, w głosowaniu 6 ”za”, 8 ”przeciw”, 1 „wstrzymujący”. Rada nie przyjęła wniosku radnego Krupińskiego. Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Pani Dombskiej, w głosowaniu: jednogłośnie 15 „za” rada zdjęła z porządku pkt 8. Rada w głosowaniu 13 ”za”, 2”przeciw” przyjęła porządek obrad.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli uwag do protokołu z XXXIV Sesji z dnia 19 czerwca 2013 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada w glosowaniu 14 „za” 1 „wstrzymujący” przyjęła protokół z XXXIV Sesji z dnia 19 czerwca 2013 r.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z działalności za okres między sesjami /w załączeniu sprawozdanie/. Pan Wójt zwrócił uwagę, że nie wszyscy mieszkańcy złożyli deklaracje na odbiór odpadów. Poinformował, że terminarz odbierania odpadów ulegnie zmianie, ponieważ w niektórych wsiach jest potrzeba, aby śmieci były wybierane częściej. Przewidywana jest również wymiana pojemników na większe w zależności od potrzeb. Radny Krupiński zapytał o:
1) zawarte porozumienie między Wójtem, a p. Ryszardem Zalewskim w sprawie zgody na wystawę. Czy w związku z tym Pan Zalewski nie zostanie obciążony opłatami?
2) Kiedy zostanie uruchomiona kanalizacja na terenie dawnego Żabieńca?
3) wydobywający się nieprzyjemny zapach z oczyszczalni ścieków w Młochowie? Czy mieszkańcy zgłaszają uwagi do Pana Wójta w tej sprawie?
Ad.1 Pan Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn poinformował, że z treści porozumienia wynika, że Pan Zalewski nie ponosi żadnych kosztów, ponieważ wystawa nie będzie umieszczona na terenie pasa ruchu drogowego.
Ad. 2 Wójt poinformował, że obecnie trwa spór z firmą wykonującą kanalizację.
Ad. 3 Wójt poinformował, że mieszkańcy nie zgłosili żadnych uwag w tej sprawie. Rada w głosowaniu 14 ”za”, 1 „przeciw” przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z działalności za okres między sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Grażyna Witkowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej p. Maciej Szmel przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki  “Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił p. Janusz Grzyb Wójt Gminy Nadarzyn. Radny Krupiński zwrócił uwagę, że popiera akcję odzyskiwania podatku VAT, ale jest przeciwny prywatyzacji udziałów w spółce. Wójt poinformował, że bez zgody Rady Gminy Nadarzyn, która jest założycielem Przedsiębiorstwa Komunalnego nic nie można zrobić. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki “Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu POKL „Dać szansę na przyszłość”. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Katarzyna Dombska - Inspektor ds. funduszy zewnętrznych. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu POKL „Dać szansę na przyszłość”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/322/2013 z dnia 27 lutego 2013 Rady Gminy Nadarzyn w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Nadarzyn oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Joanna Kunicka - Inspektor ds. Inwestycji. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa p. Eugeniusz Kucharski przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/322/2013 z dnia 27 lutego 2013 Rady Gminy Nadarzyn w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Nadarzyn oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/37/2007 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Nadarzyn poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił p. Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/37/2007 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Nadarzyn poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn  na rok 2013. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Inspektor ds. Księgowych, zgłosiła autopoprawki. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały wraz z poprawkami. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013 z autopoprawkami.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Inspektor ds. Księgowych, zgłosiła autopoprawki. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały wraz z poprawkami. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019 z autopoprawkami.

13. Wójt Gminy Nadarzyn poinformował, że w miesiącu sierpień nie będzie Sesji Rady Gminy i w związku z tym wszystkich serdecznie zaprosił na tegoroczne dożynki, które odbędą się 1 września br. Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn odniósł się do zaproponowanego stanowiska przez radnego Krupińskiego oraz zaprosił wszystkich zainteresowanych do Urzędu Gminy w celu zapoznania się z toczącymi się postępowaniami. Pan Muchalski poinformował, że za nim została wydana decyzja zostało przeprowadzone kilka ekspertyz. Natomiast w ostatnim czasie został wysłany wniosek do firmy Hetman o przeniesienie firmy w inne miejsce. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn - p. Danuta Wacławiak zwróciła uwagę, że radni nie są informowani o ważnych sprawach jakie dotyczą społeczeństwa Gminy Nadarzyn.
Radny Wójcicki zwrócił uwagę, że należy uporządkować znaki drogowe, zwłaszcza na ul. Pruszkowskiej. Uważa też, że radni powinni być informowani w ważnych sprawach, które dotyczą całej gminy.
Radny Burakowski zapytał o:
1) kiedy będzie gruz betonowy?
2) oświetlenie na skrzyżowaniu w Paszkowie
3) kontrolę radarową w Walendowie?
Wójt Gminy Nadarzyn odpowiedział:
1) poinformował, że tłucznia rezerwowego jest mało i zostanie on rozdysponowany w połowie października,
2) Firma MAXIMUS miała to uregulować,
3) należy złożyć wniosek formalny w tej sprawie.
Pan Andrzej Rzewnicki - mieszkaniec wsi Wolica wyraził zadowolenie z istnienia „Nadarzyn tv”. Jednocześnie poinformował, że chciałby złożyć wniosek formalny na piśmie. Przewodnicząca Rady poprosiła o złożenie wniosku na piśmie /wniosek p. Rzewnickiego stanowi załącznik do protokołu sesji/. Wójt Gminy Nadarzyn ustosunkował się do wypowiedzi p. Rzewnickiego. Pan Mariusz Karpiński - pełnomocnik PIS złożył ustną skargę na Panią Dyrektor NOK. Pan Karpiński zarzuca, że nie została wydana zgoda na udostępnienie lokalu w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury. Wójt Gminy Nadarzyn poinformował, że o niczym nie wie i prosi o skargę na piśmie. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn poinformowała, że skargę należy złożyć do Wójta w formie pisemnej.

14. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział w obradach Rady i ogłosiła zamknięcie XXXV Sesji RG.

Protokołowały: Paulina Mortel, Teresa Czerniawska

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XXXV Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2013-09-19
 • opublikował: Roman Ćwiertniewicz
  data publikacji: 2013-09-19 09:37
 • zmodyfikował: Michał Wilczak
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-24 11:22

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24379
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-02-20 15:51