Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«grudzień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XXXIV Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XXXIV Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 19 czerwca 2013 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XXXIV Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2013 r. poz. 594/.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 15 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady liczącego 15. W związku z powyższym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XXXIV Sesji /w załączeniu do protokołu porządek XXXIV Sesji RG/. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Radny Krupiński zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad wniosku o nieudzielnie Wójtowi absolutorium za 2012 rok. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak, wyjaśniła, że punkt dotyczący absolutorium jest zawarty w proponowanym porządku obrad. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego Krupińskiego. Rada w głosowaniu 2 ”za”, 13 ”przeciw” nie wprowadziła do porządku obrad wniosku radnego Krupińskiego o nieudzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy Nadarzyn za rok 2012. Rada w głosowaniu 13 ”za”, 2 ”przeciw” przyjęła porządek obrad.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli uwag do protokołu z XXXIII Sesji z dnia 22 maja 2013 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada w głosowaniu 14 „za” 1 „wstrzymujący” przyjęła protokół z XXXIII Sesji z dnia 22 maja 2013 r.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z działalności za okres między sesjami /w załączeniu sprawozdanie/. Pan Wójt zwrócił się do sołtysów, aby skontaktowali się z firmą, która będzie zajmowała się wycinką drzew przy liniach wysokiego napięcia. Zwrócił uwagę, że należy przeprowadzić wizje lokalne. Radny Koper poinformował, że firma wykonująca nakładkę bitumiczną na ul. Długiej w Wolicy zrobiła to sprawnie i szybko, ale został jeszcze jeden odcinek drogi, który wymaga naprawy. Wójt powiedział, że na następnej Sesji RG będzie wnioskował o zwiększenie budżetu na zrobienie jeszcze tego odcinka drogi. Radny Krupiński zapytał:
1) Kiedy mieszkańcy Żabieńca zostaną podłączeni do kanalizacji?,
2) Wyjazd pracowników urzędu gminy do hotelu w Kielcach - koszty, z jakich funduszy i kto mógł jechać?,
3) Decyzję środowiskową Nr 4/2013 dot. oceny oddziaływania na środowisko.
Wójt odpowiedział:
1) Kanalizacja została wykonana, ale w firmie wykonującej zmienił się prezes i należy uregulować kwestie dokumentacji.
2) Tradycją jest, że co roku po Mszy w Boże Ciało odbywał się wyjazd pracowników. Środki na ten cel pochodzą z różnych źródeł, np. składki pracowników, fundusz socjalny. Udział w wyjeździe wzięły osoby, które są zatrudnione bezpośrednio przez Wójta Gminy Nadarzyn.
3) Nie został nałożony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Radny Krupiński uważa, że ocena była niezbędna, ponieważ mieszkańcy mają duże obawy. Wójt poinformował, że teren ul. Turystycznej to usługowo-produkcyjny. Firma Hetman nie może oddziaływać na działki sąsiednie, ponieważ mogłoby to spowodować zakaz prowadzenia działalności.
Radni Andrzej Pietrzak i Sylwester Karolak zapytali czy w projekcie oświetlenia ulic są zawarte ulice Strzeniówki i Rozalina? Wójt Janusz Grzyb odpowiedział, że ulice tych wsi zostały ujęte w projekcie.
Rada w głosowaniu 14 ”za”, 1 „przeciw” przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z działalności za okres między sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu POKL ”Dobry start - kontynuacja”. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Katarzyn Dombska - Inspektor ds. Funduszy Zewnętrznych. Pani Dombska poinformowała, że został złożony wniosek o dofinansowanie projektu Gminy Nadarzyn pod nazwą „Dobry start - kontynuacja”, obejmujący zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych w Nadarzynie, Ruścu, Młochowie, Kostowcu i Woli Krakowiańskiej, który został pozytywnie rozpatrzony przez Komisję Oceny Projektów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i uzyskał dofinansowanie. Dzięki temu dzieci otrzymają pomoc wychowawczą, pedagogiczną i psychologiczną oraz indywidualne wsparcie dla uczniów, którzy tego potrzebują. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji dotyczącą projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15”za” podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu POKL ”Dobry start - kontynuacja”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawili Małgorzata Paprocka - Księgowa SPG ZOZ w Nadarzynie oraz Pan Adam Chustecki - Dyrektor SPGZOZ w Nadarzynie. Pani Małgorzata Paprocka przedstawiła informację dotyczące spraw finansowych, natomiast informację dotyczące działalności merytorycznej SPGZOZ przedstawił p. Adam Chustecki - Dyrektor SPGZOZ w Nadarzynie. Radny Krupiński zapytał jak powstał zysk netto? Czy lekarze przepisują dostateczną ilość skierowań na badania? Pan Chustecki odpowiedział, że lekarze nie mogą wypisywać skierowań na każdą prośbę pacjenta, ponieważ to doktor jest od tego, żeby postawić diagnozę i ewentualnie skierować na potrzebne badanie pacjenta. Następnie została przedstawiona prezentacja multimedialna dotycząca działalności SPGZOZ w Nadarzynie. Radny Koper powiedział, że jest zadowolony z akcji „Nadarzyński tydzień badań” oraz podziękował całemu personelowi za profesjonalną obsługę. Radny Krupiński zapytał
1) w jakich miesiącach jest najwięcej zachorowań i jaki jest czas oczekiwania?
2) ile wpłynęło ankiet dot. zadowolenia pacjentów ze świadczonych usług?
Pan Chustecki odpowiedział, że
1) największa ilość zachorowań występuje w miesiącach marzec i październik.
2) poinformował, że ankietę wypełniło 490 pacjentów.
Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn - p. Danuta Wacławiak zaproponowała, że akcje różnego rodzaju można rozłożyć w czasie, tak by nie było długiego czasu oczekiwania w kolejce na badania. Pan Chustecki powiedział, że wspólnie z Komisją Zdrowia, Radą Społeczną to przedyskutują. Pani Ewa Kościelnicka - Sołtys wsi Szamoty zwróciła uwagę na długie terminy do rehabilitacji. Pani Kościelnicka uważa, że należy zwrócić uwagę przede wszystkim na jakość, a nie na ilość. Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej p. Maciej Szmel przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą projektu uchwały. Rada w głosowaniu 14 ”za”, 1 „wstrzymujący” podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Wieś w Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Katarzyna Dorn - Rutkowska - autor planu. Rada jednogłośnie „za” przy 14 obecnych na sali obrad podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Wieś w Gminie Nadarzyn.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Urzut w Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Katarzyna Dorn - Rutkowska - autor planu. Przewodniczący Komisji Planu p. Sylwester Karolak przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą projektu uchwały. Rada jednogłośnie „za” przy 14 obecnych na sali obrad podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Urzut w Gminie Nadarzyn.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kajetany w Gminie Nadarzyn rejon ul. Klonowej. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Katarzyna Dorn - Rutkowska - autor planu. Przewodniczący Komisji Planu p. Sylwester Karolak przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą projektu uchwały. Rada jednogłośnie „za” przy 14 obecnych na sali obrad podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kajetany w Gminie Nadarzyn rejon ul. Klonowej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kajetany w Gminie Nadarzyn - rejon Czarny Las. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Katarzyna Dorn - Rutkowska - autor planu. Przewodniczący Komisji Planu p. Sylwester Karolak przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą projektu uchwały. Rada jednogłośnie „za” przy 14 obecnych na sali obrad podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kajetany w Gminie Nadarzyn - rejon Czarny Las.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Szamoty w Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Katarzyna Dorn - Rutkowska - autor planu. Przewodniczący Komisji Planu p. Sylwester Karolak przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą projektu uchwały. Rada jednogłośnie „za” przy 14 obecnych na sali obrad podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Szamoty w Gminie Nadarzyn.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Nadarzyn oraz wysokości stawki opłaty. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił p. Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn. Poinformował, że stawki za odbiór odpadów są niższe, a nowe deklaracje związane są ze zmianą stawek i będą dostępne w urzędzie już następnego dnia po sesji RG. Powiedział również, że w cenę wchodzą również worki, pojemniki. Radny Krupiński zwrócił uwagę, że pół roku temu zostały uchwalone inne stawki, w związku z tym prosi o podanie składowych elementów nowych stawek. Pani Danuta Wacławiak - Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn poinformowała, że stawki uchwalone pół roku temu były szacunkowe i została podjęta uchwała, bo taki obowiązek nałożył ustawodawca. Już wtedy radni wiedzieli, że prawdziwe stawki uda się ustalić dopiero po przetargu. Radny Krupiński przypomniał, że pół roku temu zaproponował stawki o wiele niższe niż zaproponowane przez Pana Muchalskiego. Pan Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn wezwał radnego Krupińskiego do sprostowania, ponieważ proponowana stawka przez Niego wynosiła 5 zł za segregowane i 10 zł za niesegregowane. Radny Krupiński wycofał się ze swojego stwierdzenia. Radny Dawid Koper zapytał Pana Sławomira Ciechomskiego - Prezesa Firmy Hetman czy cena przez najbliższe 3 lata się nie zmieni? Pan Sławomir Ciechomski - Prezes Firmy Hetman poinformował, że przetarg jest na 3 lata i ceny nie ulegną zmianie. Przewodniczący Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska - p. Krzysztof Burakowski przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie „za” przy 14 radnych obecnych na sali obrad podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Nadarzyn oraz wysokości stawki opłaty.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/297/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Wojew. Mazowieckiego 9068 z dnia 12 grudnia 2012 r. poz. 9068). Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił p. Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn. Poinformował, że przy każdej zmianie opłaty należy zmienić deklarację. Przewodniczący Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska - p. Krzysztof Burakowski przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie „za” przy 14 radnych obecnych na sali obrad podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/297/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Wojew. Mazowieckiego 9068 z dnia 12 grudnia 2012 r. poz. 9068).

15. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Nadarzyn za rok 2012 przedstawił p.Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn /w załączeniu sprawozdanie/. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji dotyczącą sprawozdania.

16. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za rok 2012, przedstawiła p. Małgorzata Zielonka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Radny Koper zapytał o wzrost wartości nieruchomości gminnej w Wolicy? Pan Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn poinformował, że wartość podana w sprawozdaniu to kwota ewidencyjna. Rzeczoznawca wycenia ile jest warta, ale cenę w przetargu można podać mniejszą. Pan Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn dodał, że w sprawozdaniu należy podać wartość księgową, wycena jest ważna tylko pół roku. Radny Michał Krupiński zapytał o ściągalność zobowiązań od dużych firm, np. Maximus? Pan Tomasz Muchalski Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn odpowiedział, że ten temat został wyczerpany na posiedzeniach Komisji Budżetowej. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska - przedstawiła pozytywną opinię komisji dotyczącą sprawozdania.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za rok 2012. Skarbnik Gminy p. Małgorzata Zielonka omówiła sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012. Poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła sprawozdanie. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za rok 2012, rada przystąpiła do głosowania. Rada w głosowaniu 14 ”za”, 1 „przeciw” podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za rok 2012.

18. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Nadarzyn za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  - Andrzej Jakubowski poinformował, że komisja rozpatrzyła sprawozdania: finansowe i z wykonania budżetu za rok 2012 i występuje z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2012. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez RIO (wniosek komisji rewizyjnej i RIO w załączeniu).

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Nadarzyn za 2012 rok. Rada w głosowaniu 13 ”za”, 1 „wstrzymujący”, 1 ”przeciw” podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Nadarzyn za 2012 rok. Wójt podziękował radzie za udzielenie absolutorium oraz poinformował, że był to bardzo trudny rok w zrealizowaniu zaplanowanych zadań. Podziękował radnym, sołtysom oraz pracownikom urzędu za wsparcie i współpracę w wykonaniu budżetu gminy.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Małgorzata Zielonka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Zgłosiła autopoprawki. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska - przedstawiła pozytywną opinię komisji dotyczącą projektu uchwały wraz z poprawkami. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Małgorzata Zielonka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Zgłosiła autopoprawki. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska - przedstawiła pozytywną opinię komisji dotyczącą projektu uchwały wraz z poprawką. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019.

22. Pan Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn poinformował, ze w dniu 3 lipca br. o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie komisji i sołtysów w sprawie dożynek.
Pan Bogdan Perzyna - Sołtys wsi Stara Wieś zwrócił się z prośbą do Pana Ciechomskiego o postawienie kontenera na terenie wsi Stara Wieś. Pan Sławomir Ciechomski odpowiedział, że kontener zostanie postawiony w ustalonym wcześniej miejscu. Pan Mikołaj Misiak - mieszkaniec wsi Nadarzyn zabrał głos odnośnie wywozu odpadów. Pan Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn, poinformował, że od 1 lipca 2013 r. firma Hetman będzie odbierać odpady z posesji. Pani Natalia Jakubowska - zwróciła uwagę, że w Grodzisku przetarg na odbiór odpadów wygrała firma Hetman. Grodzisk Mazowiecki ma 4 razy więcej mieszkańców, a co za tym idzie do Nadarzyna firma Hetman będzie przywoziła 4 razy więcej odpadów. Pan Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn poinformował, że 28 czerwca o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Zielona Gmina i z przedstawicielami Komisji Rolnej, Rady Gminy Nadarzyn w sprawie odpadów odbieranych przez firmę Hetman. Radny Andrzej Wójcicki zaproponował po 6 osób, ponieważ w dużej grupie jest trudno podejmować ustalenia.
Pan Dariusz Nowak rozdał wszystkim radnym pytanie na piśmie i prosił o odpowiedź niekoniecznie na piśmie /pismo nie zostało złożone do protokołu/. Pan Ryszard Zalewski zadał kilka pytań Prezesowi Firmy Hetman. Prezes Firmy Hetman poinformował, że na ostatniej Sesji RG wyczerpująco odpowiedział na wszystkie pytania mieszkańców. Następnie zapytał Pana Wójta o wyjazd pracowników urzędu. Pan Wójt odpowiedział, że należy złożyć wniosek o udzielenie informacji publicznej na piśmie i wtedy zostaną udzielone informacje. Głos w sprawie pisma Pana Nowaka zabrali radni: Koper, Krupiński, Wójcicki. Pan Rychlik - mieszkaniec NSM poinformował, że jako mieszkaniec chciałby znać decyzje podjęte na wspólnym spotkaniu Stowarzyszenia Zielona Gmina z władzami gminy.

23. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział w obradach Rady i ogłosiła zamknięcie XXXIV Sesji RG.

Protokołowały: Paulina Mortel, Teresa Czerniawska

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XXXIV Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2013-08-13
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2013-08-13 13:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 79605
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-02-20 15:51