Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«marzec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XXX Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XXX Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 lutego 2013 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XXX Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 12 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady liczącego 15 osób. W związku z powyższym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecni na Sesji są radni: Maciej Szmel i Andrzej Jakubowski, którzy wcześniej usprawiedliwili nieobecność.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XXX Sesji /w załączeniu do protokołu porządek XXX Sesji RG/. Przewodnicząca RG poinformowała, że w związku z nieobecnością Pana Wójta zawnioskowała o zdjęcie pkt 6 dot. Sprawozdania z czteroletniej działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni mają jeszcze uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Rada jednogłośnie /12 ”za”/ przyjęła porządek obrad z uwzględnieniem wniosku dotyczącego zdjęcia pkt dot. Sprawozdania z czteroletniej działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli uwag do protokołu z XXIX  Sesji z dnia 23 stycznia 2013 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie 12 „za” przyjęła protokół z XXIX Sesji z dnia 23 stycznia 2013 r.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z działalności za okres między sesjami przedstawił p. Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn /w załączeniu sprawozdanie/. Radny p. Michał Krupiński zapytał:
1) o kanalizację dla dawnego Żabieńca
2) o plan dojazdu do zespołu szkół w Ruścu
3) czy jest możliwe wznowienie historii opracowanej przez p. Charznowską w ramach działalności komitetu w obchodach 560-lecia nadania praw miejskich Nadarzynowi

Pan Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn odpowiedział:
Ad. 1) w Żabieńcu jest wykonywana, ale jedna osoba nie wyraziła zgody na podłączenie kanalizacji innym,
Ad. 2) że już jest plan dojazdu do zespołu szkół w Ruścu u zbiegu ul. Kasztanowej z ul.  Osiedlową,
Ad. 3) że jeśli ktoś ma pomysł, chęć wzięcia udziału w obchodach to serdecznie zaprasza.

Radny p. Sylwester Karolak zapytał o remont świetlicy w Rozalinie?
Pan Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn poinformował, że remont zostanie wykonany.

Radny Dawid Koper zapytał, kiedy zostanie wyremontowana ul. Długa po budowie kanalizacji?
Pan Tomasz Muchalski odpowiedział, że droga zostanie naprawiona po wykonaniu prac kanalizacyjnych. Rada jednogłośnie 12 „za” przyjęła sprawozdanie Wójta z działalności za okres między sesjami.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/156/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 02.02.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Nadarzynie. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej - p. Andrzej Pietrzak przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 12 „za” podjęła uchwałę zmieniająca uchwałę Nr XVI/156/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 02.02.2012 r.w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Nadarzynie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Nadarzyn oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Edyta Gawrońska - Sekretarz Gminy Nadarzyn. Wprowadziła autopoprawkę. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – p. Eugeniusz Kucharski przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały wraz z autopoprawką. Rada jednogłośnie 12 „za” podjęła uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Nadarzyn oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów wraz z autopoprawką.

8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w komunikacji gminnej. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Edyta Gawrońska - Sekretarz Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Budżetowej i Gospodarczej - p. Michał Krupiński przedstawił pozytywna opinię dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 12 „za” podjęła uchwałę w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w komunikacji gminnej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/305/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 grudnia 2012 r. o uchwaleniu regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił p. Piotr Kozłowski - Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego. Radny p. Michał Krupiński zapytał czy istnieje jakaś procedura wejścia na teren prywatny przy naprawie wodociągu? Pan Piotr Kozłowski odpowiedział, że na chwilę obecną nikt z mieszkańców nie zgłosił takiego problemu. Wiceprzewodniczący Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska - p. Andrzej Pietrzak przedstawił pozytywna opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 12 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/305/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 grudnia 2012 r. o uchwaleniu regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła - p. Dorota Burczaniuk - Radca prawny. Wiceprzewodniczący Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska - p. Andrzej Pietrzak przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 12 „za” podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nadarzyn.

11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Nadarzynie. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił p. Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Budżetowej i Gospodarczej - p. Michał Krupiński przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 12 „za” podjęła uchwałę w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Nadarzynie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia dopłaty do Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Małgorzata Zielonka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Wprowadziła autopoprawkę. Przewodniczący Komisji Budżetowej i Gospodarczej - p. Michał Krupiński przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały wraz z autopoprawką. Rada jednogłośnie 12 „za” podjęła uchwałę w sprawie wniesienia dopłaty do Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z autopoprawką.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nadarzyn a Gminą Brwinów dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Edyta Gawrońska - Sekretarz Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Budżetowej i Gospodarczej - p. Michał Krupiński przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 12 „za” podjęła uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nadarzyn a Gminą Brwinów dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Małgorzata Zielonka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Wprowadziła autopoprawkę. Przewodniczący Komisji Budżetowej i Gospodarczej – p. Michał Krupiński przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały wraz z autopoprawką. Rada jednogłośnie 12 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013 wraz z autopoprawką.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Małgorzata Zielonka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Wprowadziła autopoprawkę. Przewodniczący Komisji Budżetowej i Gospodarczej – p. Michał Krupiński przedstawił pozytywna opinię komisji dot. projektu uchwały wraz z autopoprawką. Rada jednogłośnie 12 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019 wraz z autopoprawką.

16. Rada przystąpiła do przyjęcia sprawozdań Komisji Problemowych Rady Gminy Nadarzyn z działalności za rok 2012 oraz przyjęcia Planów Pracy na 2013 rok. Przewodnicząca RG poinformowała, że radni otrzymali w materiałach sprawozdania i plany pracy komisji, w związku z czym znają treść. Przewodnicząca RG poddawała pod głosowanie kolejno sprawozdania z działalności Komisji oraz projekty planów pracy na 2013 rok.
a) Rada jednogłośnie 12 ”za” przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej i Budżetowej za 2012 rok oraz jednogłośnie 12 „za” zatwierdziła Plan Pracy na 2013 rok.
b) Rada w głosowaniu 11 „za”, 1 „wstrzymujący” przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 rok oraz jednogłośnie 12 „za” zatwierdziła Plan Pracy na 2013 rok.
c) Rada jednogłośnie 12 „za” przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok oraz jednogłośnie 12 „za” zatwierdziła Plan Pracy na 2013 rok.
d) Rada jednogłośnie 12 „za” przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty i Kultury za 2012 rok oraz jednogłośnie 12 „za” zatwierdziła Plan Pracy na 2013 rok.
e) Rada jednogłośnie 12 „za” przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Sportu i Kultury Fizycznej za 2012 rok oraz jednogłośnie 12 „za” zatwierdziła Plan Pracy na 2013 rok.
f) Rada jednogłośnie 12 „za” przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej za 2012 rok oraz jednogłośnie 12 „za” zatwierdziła Plan Pracy na 2013 rok.
g) Rada w głosowaniu 11 „za”, 1 „wstrzymujący” przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Planu za 2012 rok oraz jednogłośnie 12 „za” zatwierdziła Plan Pracy na 2013 rok.
h) Rada jednogłośnie 12 „za” przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska za 2012 rok oraz jednogłośnie 12 „za” zatwierdziła Plan Pracy na 2013 rok.
i) Rada jednogłośnie 12 „za” przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Statutowej za 2012 rok oraz jednogłośnie 12 „za” zatwierdziła Plan pracy na 2013 rok.
j) Rada jednogłośnie 12 „za” przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Inwentaryzacyjnej za 2012 rok oraz jednogłośnie 12 „za” zatwierdziła Plan Pracy na 2013 rok.

17. Radny p. Andrzej Pietrzak zapytał o wypowiadanie umów śmieciowych?
Pan Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn odpowiedział, że na chwile obecną umowy powinny być wypowiadane indywidualnie przez każdego mieszkańca.

Radny Pan Andrzej Wójcicki zapytał dlaczego każdy z mieszkańców ma indywidualnie wypowiadać umowy na odbiór śmieci? Czy nie powinno to stać się z mocy prawa?
Pan Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn odpowiedział, że jest tego samego zdania, jednocześnie informując, że w tej kwestii nie jesteśmy decyzyjni.

Pan Ryszard Zalewski - mieszkaniec Nadarzyna - zapytał o publiczną dostępność budżetu na 2013 rok w formie bardziej czytelnej? Radny Pan Eugeniusz Kucharski poinformował, że nikt z mieszkańców nie zwrócił się do niego z tym problemem.
Pan Ryszard Zalewski wyraził zadowolenie na temat sprawozdania Wójta za okres między sesjami, które przedstawił Pan Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn.

Pan Ryszard Zalewski zapytał o:
1) stan zadłużenia gminy
2) Komitet Obchodów 560-lecia nadania praw miejskich
c) pismo dot. robienia wystaw

Na pytanie dot. zadłużenia gminy odpowiedziała p. Małgorzata Zielonka - Skarbnik Gminy Nadarzyn, informując, że zadłużenie w przybliżeniu na chwilę obecną wynosi ok 52%. Pan Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn poinformował, że budżet jest przejrzysty i zgodny z ustawą o finansach publicznych. Zastępca Wójta przypomniał o kredytach i pożyczkach na wykonanie inwestycji. Powiedział, że aby dostać dotacje należy częściowo zapewnić środki własne, a dopiero później można otrzymać dotację. Pan Tomasz Muchalski odnośnie komitetu obchodów 560-lecia poinformował, że komitet jest otwarty i każdy kto ma pomysły może wziąć udział. Na pytanie odnośnie pisma dot. wystaw p. Tomasz Muchalski odpowiedział, że zrobienie wystawy na forum publicznym wiąże się z zajęciem pasa ruchu drogowego, za co wójt jest zobowiązany do naliczania opłat. Gdyby wystawy były robione w ramach komitetu tych opłat by nie było. Pan Muchalski poinformował, że pomysł z wystawami jest bardzo dobry, ale musi to zostać odpowiednio przygotowane od strony prawnej.

Pan Karpiński - przedstawiciel partii Prawo i Sprawiedliwość złożył wniosek ustny do Przewodniczącej Rady Gminy Nadarzyn dot. zwoływania sesji w godzinach wieczornych, gdyż ogranicza to możliwość zabrania głosu przez mieszkańców. Pani Danuta Wacławiak - odpowiedziała, że sesje są otwarte, jawne i każdy z mieszkańców ma prawo zabrać głos w wolnych wnioskach. Natomiast jeśli chodzi o godziny posiedzeń Rady Gminy Nadarzyn na chwilę obecną nie są przewidywane zmiany godzin.

Pan Karpiński zapytał czy władza Gminy Nadarzyn przygotowała coś w związku ze Świętem Żołnierzy Wyklętych przypadającego na dzień 01.03.
Pan Muchalski odpowiedział, że wszystkie informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej Gminy Nadarzyn.

Pan Karpiński zapytał czy jest zgodne z prawem niepublikowanie zarządzeń wójta.
Pan Mecenas poinformowała, że nie ma takiego przepisu prawnego, który nakazywałby publikację zarządzeń, które są aktami wewnętrznymi. Pani Mecenas poinformowała, że pozwolenie na zrobienie wystawy jest sprawą cywilnoprawną, a nie administracyjna.

W kwestii wystaw Pana Zalewskiego głos zabrał mieszkaniec wsi Młochów.
Radny p. Andrzej Wójcicki stwierdził, że zamiast wymieniać złośliwości należy porozumieć się w kwestii wystaw od strony technicznej, jednocześnie uwzględniając ramy prawne.

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca RG podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie XXX Sesji.

Protokołowały:
1) Teresa Czerniawska
2) Paulina Mortel

Przewodniczyła:
Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XXX Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2013-04-16
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2013-04-16 14:16
 • zmodyfikował: Michał Wilczak
  ostatnia modyfikacja: 2013-04-16 14:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24708
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-02-20 15:51