Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«luty 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XXXIX Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XXXIX Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 17 grudnia 2013 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XXXIX Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2013 r. poz. 594/. Z uwagi na zakłócanie spokoju przez mieszkańca, przewodnicząca RG ogłosiła 10 min przerwy i poprosiła, aby z sali obrad usunąć słoiki z nieczystościami, które przynieśli mieszkańcy.

2. Po przerwie przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła do kontynuacji sesji. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 14 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady liczącego 15 osób. W związku z powyższym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecność na sesji zgłosił radny Dawid Koper.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XXXIX Sesji /w załączeniu do protokołu porządek XXXIX Sesji RG/. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Rada jednogłośnie /14 ”za”/ przyjęła porządek obrad sesji.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli uwag do protokołu z XXXVIII Sesji z dnia 28 listopada 2013 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada w głosowaniu 13 „za”, 1”wstrzymujący” przyjęła protokół z XXXVIII Sesji z dnia 28 listopada 2013 r.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z działalności za okres między sesjami przedstawił p. Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn /w załączeniu sprawozdanie/. Poinformował, że dwa tygodnie temu odbyła się sesja, na której przedstawił szczegółowe sprawozdanie. Od tego czasu nie ma wielkich zmian. Sprawozdanie szczegółowe z działalności przedłoży na zaplanowanej sesj w dniu 30 grudnia br. Wójt poinformował, że otwarto przetarg na dostarczenie tłucznia do utwardzania dróg gruntowych. Radny M. Krupiński zapytał, czy jest potrzeba, zaciągnięcia pożyczki, skoro w listopadzie rada gminy upoważniła Wójta do zaciągnięcia kredytu? Wójt poinformował, ze w listopadzie został spłacony debet, zobowiązania gmina spłaca na bieżąco, zawsze przy uchwalaniu budżetu jest planowany kredyt i radny Krupiński winien o tym wiedzieć. Rada w głosowaniu 13 ”za”, 1 ”wstrzymujący” przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z działalności za okres między sesjami /w załączeniu sprawozdanie/.

6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Uzasadnienie przedstawiła p. Iwona Myśliwy - kierownik Referatu Realizacji Podatków i Opłat. Pani Myśliwy zgłosiła autopoprawki. Radna Renata Bajerska przedstawiła pozytywna opinię Komisji Gospodarczej i Budżetowej w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałęw sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych z autopoprawkmi w zał. Nr 3 i Nr 4.

7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wskazania członków składów Gminnej Komisji do spraw Referendum w Nadarzynie oraz Obwodowych Komisji do spraw Referendum w Nadarzynie. Przewodnicząca poinformowała, ze na podstawie postanowienia Nr 61/13 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 listopada 2013 r. Rada Gminy może wskazać do składu osobowego Gminnej i Obwodowych Komisji do spraw Referendum w Nadarzynie po dwie osoby. Przewodnicząca Rady Gminy z listy odczytywała kandydatów do komisji, którzywcześniej złożyli oświadczeniao wyrażeniu zgody na kandydowanie.

Do składu Gminnej Komisji do spraw Referendum w Nadarzynie zaproponowano:
- Magdalenę Sieczka. W głosowaniu 13 ”za”, 1”wstrzym” Rada poparła kandydaturę.
- Marię Jaworską. W głosowaniu 13 ”za”, 1”wstrzym” Rada poparła kandydaturę.

1) Do składu Obwodowej Komisji do spraw Referendum w Nadarzynie nr 1 z siedzibąw Szkole Podstawowej w Nadarzynie zaproponowano:
- Jolantę Ludwiniak. W głosowaniu 13 ”za”, 1 ”wstrzym” Rada poparła kandydaturę.
- Małgorzatę Nowak. W głosowaniu 12 ”za”, 2”wstrzym” Rada poparła kandydaturę.

2) Do składu Obwodowej Komisji do spraw Referendum w Nadarzynie nr 2 z siedzibą w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury zaproponowano:
- Grażynę Wojda. W głosowaniu 13 ”za”, 1 ”wstrzym” Rada poparła kandydaturę.
- Krystynę Masłowską. W głosowaniu 13 ”za”, 1 ”wstrzym” Rada poparła kandydaturę.

3) Do składu Obwodowej Komisji do spraw Referendum w Nadarzynie nr 3 siedzibą w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie zaproponowano:
- Teresę Czerniawską. W głosowaniu 13 ”za”, 1 ”wstrzym” Rada poparła kandydaturę.
- Stanisława Żukowskiego. Rada jednogłośnie 14 ”za” poparła kandydaturę.

4) Do składu Obwodowej Komisji do spraw Referendum w Nadarzynie nr 4 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Ruścu zaproponowano:
- Grażynę Hamernik. Rada jednogłośnie 14 ”za” poparła kandydaturę.
- Wiesławę Mlekicką. W głosowaniu 13 ”za”, 1”wstrzym” Rada poparła kandydaturę.

5) Do składu Obwodowej Komisji do spraw Referendum w Nadarzynie nr 5 z siedzibą w Przedszkolu Publicznym w Młochowie zaproponowano:
- Marię Gołębiowską - Latoszek. W głosowaniu 12 ”za”, 2 ”wstrzym” Rada poparła kandydaturę.
- Żanetę Wójtowicz. W głosowaniu 13 ”za”, 1 ”wstrzym” Rada poparła kandydaturę.

Na rezerwowę osób do składu Gminnej Komisji do spraw Referendum w Nadarzynie zaproponowano:
- Ewę Prus. W głosowaniu 13 ”za”, 1 ”wstrzym” Rada poparła kandydaturę.
- Agnieszkę Kmieć. W głosowaniu 13 ”za”, 1 ”wstrzym” Rada poparła kandydaturę.

Na rezerwę osób do składu Obwodowych Komisji do spraw Referendum w Nadarzynie zaproponowano:
- Izabelę Bogusiewicz. W głosowaniu 13 ”za”, 1 ”wstrzym” Rada poparła kandydaturę.
- Katarzynę Sylwię Masłowską. W głosowaniu 13 ”za”, 1 ”wstrzym” Rada poparła kandydaturę.

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013. Uzasadnienie i wyjaśnienia przedstawiła p. Małgorzata Zielonka - Skarbnik Gminy. Pani Skarbnik zgłosiła autopoprawki. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej radna Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię Komisji GiB. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013 z autopoprawkami.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019. Uzasadnienie i wyjaśnienia przedstawiła p. Małgorzata Zielonka - Skarbnik Gminy. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej radna Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię Komisji GiB. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019.

10. Rada przystąpiła do przyjęcia oświadczenia Rady Gminy Nadarzyn w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie skargi Pana Andrzeja Rzewnickiego na działanie Rady Gminy Nadarzyn.
Radny Michał Krupiński zgłosił poprawkę w projekcie oświadczenia dotyczący publikacji - uzupełnić zapis ”na urzędowych tablicach ogłoszeń”. Rada jednogłośnie 14 ”za” przyjęła poprawkę radnego Krupińskiego. Radny Krupiński zapytał, dlaczego Komisja rewizyjna Rady Gminy nie rozpatrywała skargi p. Rzewnickiego. Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, ze skarga jest na Radę Gminy, a Pan Rzewnicki złożył ją do Wojewody Mazowieckiego. Rada na skargę jedynie odpowiada Wojewodzie, ale jej nie rozpatruje. Rada w głosowaniu 13 ”za”, 1 ”wstrzym” przyjęła oświadczenie w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie skargi Pana Andrzeja Rzewnickiego na działanie Rady Gminy Nadarzyn.

11. W wolnych wnioskach przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że głos zabiorą osoby zgłoszone wcześniej /na początku sesji/ w następującej kolejności:
1) Pan Tomasz Muchalski - Z-ca Wójta Gminy Nadarzyn odczytał oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy” w Nadarzynie jako oficjalne stanowisko w sprawie pism wysłanych do Wójta Gminy i adresowanych przez p. Beatę Czyż odnośnie sali rehabilitacyjnej w świetlicy w Urzucie /w załączeniu do protokołu oświadczenie/.
Przewodnicząca RG poprosiła, aby p. Sędkowski nie zakłócał obrad.
2) Pan Mieczysław Ciechomski - prezes firmy HETMAN poinformował, o segregacji odpadów stałych, stwierdził, że odpadów medycznych zakład nie przyjmuje. Pan Ciechomski złożył oświadczenie, że po drogach w Nadarzynie samochody z jego zakładu odbywają tylko transport regionalny. Zakład dąży do ulepszenia swoich pomieszczeń i urządzeń poprzez modernizację, aby nie być zakładem uciążliwym dla mieszkańców. Prezes zapraszał radnych do firmy w dowolnym czasie, aby zapoznać się z funkcjonowaniem zakładu. Radny Andrzej Wójcicki zaoferował się zorganizować spotkanie mieszkańców NSM w firmie HETMAN.
3) Pan Mariusz Karpiński rozdał radnym dokumenty dotyczące firmy HETMAN /w załączeniu dokumenty/ dot. karty informacyjnej. Zapytał, czy Wójt Gminy reprezentuje interesy mieszkańców Gminy?
Przewodnicząca RG po raz kolejny poprosiła p. Sędkowskiego o ciszę i nie zakłócanie spokoju na sesji.
Wójt udzielił odpowiedzi p. Karpińskiemu odnośnie przedłożonych przez Niego dokumentów i poinformował, że działa w imieniu mieszkańców gminy.
Przewodnicząca RG przywołała p. Sędkowskiego do porządku, aby zachowywał się cicho i nie zakłócał spokoju na sesji.

12. W związku z tym, że p. Sędkowski poprzez swoje zachowanie w dalszym ciągu zakłócał obrady, przewodnicząca podziękowała za obrady i ogłosiła zamknięcie XXXIX Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowały: Teresa Czerniawska, Paulina Mortel

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XXXIX Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2014-02-20
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2014-02-20 14:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 81232
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-02-20 15:51