Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«sierpień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 11/2022

Zarządzenie Nr 11/2022
Wójta Gminy Nadarzyn
z dnia 22 lutego 2022 r.

w sprawie wskazania podstawowego sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych oraz określenia listy rodzajów przesyłek, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny w Urzędzie Gminy Nadarzyn.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wskazuje system tradycyjny, jako podstawowy sposób wykonywania czynności kancelaryjnych, gromadzenia dokumentacji, dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Urzędzie Gminy Nadarzyn. Przez system tradycyjny należy rozumieć system wykonywania czynności w postaci nieelektronicznej.

§ 2

Wyznaczam Panią Marlenę Stykowską na koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Nadarzyn. W czasie nieobecności w pracy Pani Marleny Stykowskiej zadania koordynatora czynności kancelaryjnych przejmuje Pani Katarzyna Wencel.

§ 3

1. Określam listę rodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny:  
a) adresowane imiennie, które przekazuje się bezpośrednio adresatom,
b) stanowiące tajemnicę służbową (poufne), które przekazuje się odpowiednio kancelarii tajnej i adresatom,
c) wartościowe, które przekazuje się właściwej osobie lub komórce organizacyjnej za pokwitowaniem.
2. Jeżeli po otwarciu koperty nie oznaczonej na zewnątrz napisem „poufne” okaże się, że przesyłka zawiera wiadomości stanowiące tajemnice służbową, należy bezzwłocznie przekazać ją w zamkniętej kopercie właściwej do jej odbioru osobie lub komórce organizacyjnej, z adnotacją o przyczynie otwarcia koperty.
3. Ujawnione przy przesyłkach lub pismach, nie oznaczonych jako wartościowe, pieniądze itp. walory, po komisyjnym ustaleniu ich ilości i wartości oraz wpisaniu do książki depozytowej, składa się do kasy podręcznej kancelarii, a pismo opatruje pieczęcią depozytową właściwej komórki organizacyjnej, która zarządzi dalsze postepowanie z depozytem.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie wskazania podstawowego sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych oraz określenia listy rodzajów przesyłek, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny w Urzędzie Gminy Nadarzyn.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2022 roku.

Wójt Gminy
(-) Dariusz Zwoliński

drukuj (Zarządzenie Nr 11/2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Stykowska
  data wytworzenia: 2022-02-22
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2022-02-24 12:55

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21529
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-08 16:57