Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«styczeń 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XXIX Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XXIX Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 20 marca 2017 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XXIX Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm./ Sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek Wójta Gminy.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 15 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu rady liczącego 15.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XXIX Sesji. Przewodnicząca Rady zapytała, czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad /w załączeniu do protokołu porządek XXIX Sesji RG/. Rada w głosowaniu 15 ”za” przyjęła zaproponowany porządek sesji.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli na piśmie uwag do protokołu z XXVIII Sesji z dnia 1 marca 2016 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie /15 ”za”/ przyjęła protokół z XXVIII Sesji z dnia 1 marca 2016 r.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami Rady Gminy przedstawił p. Janusz Grzyb /w załączeniu sprawozdanie/. Wójt szczegółowo omówił utwardzanie dróg gruntowych oraz spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w sprawie projektu ustawy o ustroju Miasta Stołecznego Warszawy. Radny Ciemiński zapytał w jakim czasie zostanie naprawiona ul. Główna. Wójt poinformował, że jest na etapie oszacowania i po chwili obniżenia poziomu wód gruntowych będzie podjęta decyzja o naprawie ulicy. Radny Ciemiński poinformował, że w SP w Ruścu w dniu dzisiejszym pękła rura kanalizacyjna. Wójt odpowiedział, że sprawami kanalizacji zajmuję się PKN Sp. z o.o. Radna Kapitan zapytała czy mamy wpływ na utworzenie ścieżek rowerowych pod kątem nawierzchni? Wójt odpowiedział, że nawierzchnie ścieżek rowerowych będą różne (grunt, kostka, asfalt) w zależności od terenu przez jakie będą poprowadzone. Radna Kapitan zaproponowała wyłącznie asfaltowe ścieżki. Rada jednogłośnie - 15 ”za” przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy.

6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie, ul. Żółwińska 41. Uzasadnienie przedstawiła pani Maria Aleksińska - Dyrektor Zespołu Oświatowego. Poinformowała, że w dniu 23 lutego 2017 r., zostało podpisane Porozumienie nr 95/B/2013 (150/2017) pomiędzy powiatem pruszkowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu z siedzibą w Pruszkowie, ul. Drzymały 30 - w osobie pana Krzysztofa Rymuzy i pana Mirosława Chmielewskiego, a Gminą Nadarzyn z siedzibą w Nadarzynie, ul. Mszczonowska 24, reprezentowaną przez Wójta Gminy Nadarzyn - pana Janusza Grzyba, w sprawie przekazania do prowadzenia zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu polegającego na założeniu i prowadzeniu od dnia 1 września 2017 r. liceum ogólnokształcącego z siedzibą w Nadarzynie przy ul. Żółwińskiej 41. Porozumienie, o którym wyżej, zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 2 marca 2017 r. i weszło w życie z dniem 17 marca 2017 r. Pozostające w kompetencji Rady Gminy Nadarzyn podjęcie przedmiotowej uchwały, dotyczącej założenia placówki i nadania jej statutu, stało się możliwe po wejściu w życie w/w porozumienia. Radny S. Karolak zapytał czy liceum w Nadarzynie będzie miało nazwę św Jana Pawła II? Pani Dyrektor GZO odpowiedziała, że na pewno będzie nadana nazwa liceum w terminie późniejszym. Radna B. Kapitan zapytała czy funkcję dyrektora liceum będzie pełnił ten sam dyrektor co w gimnazjum? Pani Aleksińska odpowiedziała, że na stanowisko dyrektora LO będzie ogłoszony konkurs. Pani Kapitan zapytała o nabór nowych nauczycieli do liceum? Pani Dyrektor odpowiedziała, że nie przewiduje się naboru. Przewodnicząca Oświaty, Kultury i Zdrowia przedstawiła pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie, ul. Żółwińska 41.

7. Przewodnicząca RG - Danuta Wacławiak przypomniała radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych za rok 2016 w terminie do końca kwietnia bieżącego roku.

8. Przewodnicząca RG podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie XXIX Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowała: Teresa Czerniawska

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XXIX Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2017-03-31
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2017-03-31 14:19

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 84038
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-02-09 13:15