Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«styczeń 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XLVI Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XLVI Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 lipca 2014 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XLVI Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2013 r. poz. 594/.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 14 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady liczącego 15 osób, przy którym rada może obradować i podejmować prawomocne. Radny Włodzimierz Wiśniewski zgłosił, że spóźni się na sesję.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XLVI Sesji /w załączeniu do protokołu porządek XLVI Sesji RG/. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Rada jednogłośnie /14 „za”/ przyjęła porządek obrad sesji.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli uwag do protokołu z XLV Sesji z dnia 25 czerwca 2014 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada 13 „za”, 1 „wstrzym.” przyjęła protokół z XLV Sesji z dnia 25 czerwca 2014 r.

5. Wójt Gminy Nadarzyn p. Janusz Grzyb przedstawił sprawozdanie z działalności za okres między sesjami /sprawozdanie w załączeniu do protokołu/. Na sesję przybył radny Włodzimierz Wiśniewski. Na sali obrad było obecnych 15 radnych. Rada jednogłośnie 15 „za” przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy.

6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wsi Stara Wieś w Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie i wyjaśnienia do projektu uchwały złożyła p. Zuzanna Cieniuszek - inspektor ds. gospodarki przestrzennej. Przewodniczący Komisji Planu przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wsi Stara Wieś w Gminie Nadarzyn.

7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kajetany w Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie i wyjaśnienia do projektu uchwały złożyła p. Zuzanna Cieniuszek - inspektor ds. gospodarki przestrzennej. Przewodniczący Komisji Planu przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kajetany w Gminie Nadarzyn.

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 22/3 we wsi Kostowiec w Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie i wyjaśnienia do projektu uchwały złożyła p. Zuzanna Cieniuszek - inspektor ds. gospodarki przestrzennej. Przewodniczący Komisji Planu przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 22/3 we wsi Kostowiec w Gminie Nadarzyn.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Młochów w Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie i wyjaśnienia do projektu uchwały złożyła p. Zuzanna Cieniuszek - inspektor ds. gospodarki przestrzennej. Przewodniczący Komisji Planu przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Młochów w Gminie Nadarzyn.

10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rozalin w Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie i wyjaśnienia do projektu uchwały złożyła p. Zuzanna Cieniuszek - inspektor ds. gospodarki przestrzennej. Przewodniczący Komisji Planu przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rozalin w Gminie Nadarzyn.

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Wieś w Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie i wyjaśnienia do projektu uchwały złożyła p. Zuzanna Cieniuszek - inspektor ds. gospodarki przestrzennej. Przewodniczący Komisji Planu przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Wieś w Gminie Nadarzyn.

12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Urzut w Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie i wyjaśnienia do projektu uchwały złożyła p. Zuzanna Cieniuszek - inspektor ds. gospodarki przestrzennej. Przewodniczący Komisji Planu przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Urzut w Gminie Nadarzyn.

13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wolica w Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie i wyjaśnienia do projektu uchwały złożyła p. Zuzanna Cieniuszek - inspektor ds. gospodarki przestrzennej. Przewodniczący Komisji Planu przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie powyższego projektu uchwały. Radny Dawid Koper zwrócił uwagę, ze w obszarze nr 3 wskazanym w załączniku do projektu uchwały nie powinno się dokonywać zmiany przeznaczenia ponieważ ta działka jest położona w strefie chronionego krajobrazu. Rada w głosowaniu 13 „za”, 2 „wstrzym.” podjęła uchwałę w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wolica w Gminie Nadarzyn.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/430/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie. Uzasadnienie do projektu uchwały odczytała p. Grażyna Witkowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie.  Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej w Nadarzynie przedstawił pozytywną opinię w sprawie powyższego projektu uchwały. Przewodniczący Komisji Statutowej p. Andrzej Wójcicki poinformował, że Komisja Statutowa również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/430/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/303/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. Rady Gminy Nadarzyn w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, okresowego i pomocy rzeczowej. Uzasadnienie do projektu uchwały odczytała p. Grażyna Witkowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie. Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej w Nadarzynie przedstawił pozytywna opinię w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/303/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. Rady Gminy Nadarzyn w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, okresowego i pomocy rzeczowej.

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/446/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Karta Nadarzyniaka. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił p. Tomasz Muchalski - Z-ca Wójta Gminy. Przewodniczący Komisji Statutowej poinformował, ze Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z poprawką w § 1. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/446/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Karta Nadarzyniaka z poprawką Komisji Statutowej.

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nadarzyn Nr XIII/117/2011 z dnia 26 października 2011 w sprawie powołania inkasenta do opłat targowych. Uzasadnienie przedstawiła p. Iwona Myśliwy - Kierownik Referatu Podatków. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska poinformowała, ze Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nadarzyn Nr XIII/117/2011 z dnia 26 października 2011 w sprawie powołania inkasenta do opłat targowych.

18. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2011 r. Nr VIII/59/2011 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Iwona Myśliwy - Kierownik Referatu Podatków. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska poinformowała, ze Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2011 r. Nr VIII/59/2011 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Nadarzyn.

19. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu „Efektywne wykorzystanie energii” - LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej, na realizację zadania „Budowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową na działce 647 w miejscowości Rusiec Gmina Nadarzyn oraz zagospodarowanie terenu”. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Magadalena Sieczka - z up. Skarbnika Gminy inspektor ds. księgowych. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawiła pozytywną opinię w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu „Efektywne wykorzystanie energii” - LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej, na realizację  zadania „Budowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową na działce 647 w miejscowości Rusiec Gmina Nadarzyn oraz zagospodarowanie terenu.

20. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2014. Uzasadnienie do projektu uchwały oraz wyjaśnienia przedstawiła p. Magdalena Sieczka – inspektor ds. księgowych. Pani Sieczka zgłosiła autopoprawki do projektu uchwały. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawiła pozytywną opinię w sprawie powyższego projektu uchwały bez autopoprawek. Rada jednogłośnie 15 „za” przyjęła autopoprawki do projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2014 z autopoprawkami.

21. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019. Uzasadnienie do projektu uchwały oraz wyjaśnienia przedstawiła p. Magdalena Sieczka - inspektor ds. księgowych. Pani Sieczka poinformowała, że w projekcie uchwały proponuje się wydłużenie WPF do roku 2026 z uwagi na pożyczkę na którą Rada podjęła uchwałę w dniu dzisiejszym /radni przed sesją otrzymali uzupełnione autopoprawki w projektach uchwał/. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawiła pozytywną opinię w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 „za” przyjęła poprawki do projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2026 z autopoprawkami.

22. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Młochów. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami. Przewodniczący Komisji Oświaty p. Marcin Karczmarczyk poinformował, że Komisja Oświaty wyraziła pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałęw sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Młochów.

23. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rozalin. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami. Przewodniczący Komisji Oświaty p. Marcin Karczmarczyk poinformował, że Komisja Oświaty wyraziła pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałęw sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rozalin.

24. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami. Przewodniczący Komisji Oświaty p. Marcin Karczmarczyk poinformował, że Komisja Oświaty wyraziła pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec.

25. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej odcinka drogi o nr 311688W stanowiącej dz. nr ew. 769/10 położonej w miejscowości i Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawił p. Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej p. Andrzej Pietrzak poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej odcinka drogi o nr 311688W stanowiącej dz. nr ew. 769/10 położonej w miejscowości i Gminie Nadarzyn.

26. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu pomieszczeń baru, znajdujących się na parterze budynku Urzędu Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawił p. Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej p. Andrzej Pietrzak poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu pomieszczeń baru, znajdujących się na parterze budynku Urzędu Gminy Nadarzyn.

27. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Wolicy. Uzasadnienie przedstawił p. Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej p. Andrzej Pietrzak poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Wolicy.

28. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Nadarzyn oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. Uzasadnienie przedstawił p. Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej p. Andrzej Pietrzak poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Nadarzyn oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.

29. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Wolicy przy ul. Ogrodniczej 24. Przewodnicząca RG poinformowała, że firma Primary Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy Nadarzyn o wydanie opinii dotyczącej planowanej lokalizacji kasyna gry w Wolicy przy ul. Ogrodniczej. Z treścią wniosku zapoznano radnego i sołtysa wsi Wolica oraz Komisję Bezpieczeństwa i Porządku.  Sołtys z Wolicy p. Stanisław Żukowski dostarczył negatywną opinię Rady Sołeckiej i mieszkańców wsi w sprawie lokalizacji kasyna gry w Wolicy przy ul. Ogrodniczej 24. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku p. Eugeniusz Kucharski poinformował, że Komisja wyraziła negatywną opinię w sprawie lokalizacji kasyna gry w Wolicy przy ul. Ogrodniczej 24. Radny p. Dawid Koper również wyraził negatywną opinię w sprawie  lokalizacji kasyna gry, a jednocześnie zapytał p. sołtysa z Wolicy dlaczego nie został zawiadomiony o zebraniu Rady Sołeckiej w Wolicy? Przewodnicząca RG przypomniała, że p. radny Koper był zapoznany z treścią wniosku wcześniej niż sołtys Żukowski. Rada w głosowaniu 15 „za” podjęła uchwałę uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Wolicy przy ul. Ogrodniczej 24. Rada wyraziła negatywną opinię o powyższej lokalizacji kasyna gry.

30. Przewodnicząca RG poinformowała, że zgłosiło się dwóch panów do zabrania głosu. Jako pierwszy głos zabrał p. Wiatr. Pan Wiatr zapytał p. radnego Krupińskiego, czy brał udział we wspólnym spotkaniu radnych na budowie kompleksu szkół w Ruścu? Pan radny Krupiński odpowiedział, ze po wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolną w sprawie organizacji dożynek gminnych z przyczyn osobistych nie mógł uczestniczyć w spotkaniu na budowie w Ruścu.
Następnie p. Rzewnicki zwrócił uwagę na degradację przyrody w Paszkowie - niszczenie lasów i stawów. Stwierdził, że tylko dwóch radnych nie wyraziło zgody na niszczenie chronionego krajobrazu przeznaczając pod inwestycje. Pan Rzewnicki stwierdził, że Gmina nic nie robi dla ludzi, a tylko dba o firmy. Pan Rzewnicki przypomniał, że już występował do Prokuratury i stwierdził, że prokuratura to jedna sitwa, tylko w sądzie pracują normalni ludzie.

31. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodnicząca RG podziękowała za udział i ogłosiła zamknięcie XLVI Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowała: Teresa Czerniawska

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XLVI Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2014-09-11
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2014-09-11 15:27

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 76316
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-02-20 13:19