Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«październik 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 8/2022

Zarządzenie Nr 8/2022
Wójta Gminy Nadarzyn
z dnia 14 lutego 2022 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Nadarzyn

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) zarządza się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Nadarzyn, stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2019 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 1 kwietnia 2019 r. (z późn. zm.) zmienia się § 27, który otrzymuje brzmienie: 
„Do zadań samodzielnego stanowiska ds. ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa informacji oraz obronnych i wojskowych należy w szczególności:
1. Zapewnienie w Urzędzie Gminy Nadarzyn ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.
2. Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne.
3. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowaniem ryzyka.
4. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.
5. Opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji.
6. Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.
7. Prowadzenie zwykłych postepowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających.
8. Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je wycofano.
9. Przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji, o których mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, danych, o których mowa w art. 73 ust. 2 tej ustawy, osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt. 8.
10. Informowanie administratora danych, podmiotów przetwarzających oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich.
11. Monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych oraz polityk administratora lub  podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.
12. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszystkich innych sprawach.
13. Udzielanie na żądanie podmiotów przetwarzających zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania.
14. Współpraca z organem nadzorczym.
15. Prowadzenie dla administratora danych, ewidencji przyznanych poszczególnym użytkownikom uprawnień związanych z dostępem do zbioru danych.
16. Aktualizacja polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, służącymi do przetwarzania danych osobowych.
17. Kontrola w podmiotach przetwarzających, stanu wydanych upoważnień oraz ewidencja osób upoważnionych.
18. Nadzór w podmiotach przetwarzających w zakresie obowiązków związanych z zabezpieczeniem danych w systemach informatycznych, kontrola poprawności stosowania procedur dotyczących ochrony danych osobowych przez wszystkie upoważnione osoby.
19. Odpowiedzi związane z kontrolami organu nadzorczego w podmiotach przetwarzających.
20. Opracowywanie planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych.
21. Opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy na czas wojny oraz projektu zarządzenia wprowadzającego ww. regulamin w życie.
22. Opracowywanie dokumentacji dotyczącej podwyższania gotowości obronnej Urzędu Gminy.
23. Opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru Wójta.
24. Opracowywanie dokumentacji oraz organizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej.
25. Planowanie, organizowanie szkolenia obronnego oraz prowadzenie dokumentacji szkoleniowej.
26. Planowanie i prowadzenie kontroli problemowych, a także doraźnych z zakresu realizacji zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych.
27. Prowadzenie dokumentacji Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego.
28. Wykonywanie przedsięwzięć dotyczących przygotowania Stanowiska Kierowania Wójta Gminy.
29. Wykonywanie przedsięwzięć dotyczących Planu Operacyjnego Gminy.
30. Sprzedaż i likwidacja zbędnego mienia gminnego.
31. Zagospodarowanie wolnego mienia gminy, łącznie z udokumentowaniem przekazu.
32. Kontrola nad mieniem przekazywanym innym jednostkom, a znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy Nadarzyn.
33. Koordynacja procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń – zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
34. Inne prace zlecone przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta lub Sekretarza Gminy.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Dariusz Zwoliński

drukuj (Zarządzenie Nr 8/2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Borkowska
  data wytworzenia: 2022-02-14
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2022-02-24 10:54

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36020
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-04 10:17