Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«sierpień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 5/2022

Zarządzenie Nr 5/2022
Wójta Gminy Nadarzyn
z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania składu Zespołu ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Nadarzyn na rok 2022

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z postanowieniami Rozdziału 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.1), zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Nadarzyn, zwanym dalej „Urzędem” powołuję Zespół ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, zwanym dalej „Zespołem”.
 2. Podstawowym zadaniem Zespołu jest przedstawienie informacji na temat stanu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie oraz propozycji usprawnień w tym zakresie, a także czynny udział w procesie wyboru celów wiodących i zarządzania ryzykiem.

§ 2

 1. W skład zespołu wchodzą:
  - Edyta Gawrońska - Sekretarz Gminy
  - Kinga Niedziałkowska - Inspektor ds. kancelaryjno-sekretarskich
  - Anna Gutowska - Kierownik Referatu Inwestycji
  - Anna Rodkiewicz - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
  - Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy
  - Monika Łykowska - Inspektor ds. kadrowo-płacowych
  - Marta Ciarka - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych
 2. Na Przewodniczącego Zespołu wyznaczam Kingę Niedziałkowską - Inspektora ds. kancelaryjno-sekretarskich. Przewodniczący pełni jednocześnie funkcję koordynatora ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie.
 3. W razie potrzeby na spotkania będą zapraszane osoby nie wchodzące w skład Zespołu, jeżeli ich obecność będzie niezbędna w jego pracach.

§ 3

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 1. Bieżący nadzór i monitoring nad poprawnością aktów wewnętrznych w poszczególnych obszarach działalności jednostki pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.
 2. Przedstawienie propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności jednostki, w tym informacji o konieczności zaktualizowania bądź udoskonalenia procedur, a także potrzebie wprowadzania innych mechanizmów kontroli.
 3. Określenie zadań do wyznaczonych celów wiodących na dany rok w ścisłej współpracy z kierownictwem jednostki, a w szczególności:
  a. Przypisanie mierników wyznaczonym celom
  b. Określenie najważniejszych zadań służących realizacji celów
  c. Identyfikacja i analiza ryzyka, w tym m.in.:
  - ustalenie czynników (przyczyny, okoliczności, wystąpienie)
  - możliwości skutków
  - prawdopodobieństwo wystąpienia
  - wpływ na realizację celów
  - poziom ryzyka tolerowanego
  - hierarchizację ryzyk
  - ustalenie właścicieli ryzyk oraz obowiązki osób odpowiedzialnych za minimalizację ryzyk
  - proponowane reakcje na ryzyko i mechanizmy kontrolne
  - tryb monitorowania i raportowania o skuteczności przyjętych mechanizmów kontrolnych.

§ 4

Do podstawowych obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Zespołu - koordynatora ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie należy w szczególności:

 1. Koordynacja prac nad zadaniami Zespołu określonymi w § 3.
 2. Określanie i przyporządkowywanie zadań poszczególnych członków Zespołu.
 3. Zwoływanie posiedzeń Zespołu.
 4. Powoływanie podzespołów tematycznych odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań w trakcie prac Zespołu.
 5. Wstępne akceptowanie wypracowanych informacji i dokumentacji w celu jej zatwierdzenia przed złożeniem Wójtowi.
 6. Wnioskowanie do kadry kierowniczej o udział w pracach Zespołu innych osób.

§ 5

Zobowiązuję kadrę kierowniczą Urzędu Gminy oraz pracowników do:

 1. Udzielania Zespołowi wszelkiej pomocy.
 2. Opracowywanie na prośbę Przewodniczącego Zespołu, stosownej dokumentacji, niezbędnej do realizacji zadań Zespołu.
 3. Delegowania podległych pracowników, na wniosek Przewodniczącego Zespołu, do wzięcia udziału w posiedzeniach Zespołu.

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się koordynatorowi kontroli zarządczej Urzędu Gminy oraz kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nadarzyn
(-) Dariusz Zwoliński

1Zmiany: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, 1622, 2020, Dz. U. z 2020 r. poz. 289, 374, 568, 695, 1175, 2320, Dz. U. 2021. Poz. 1535, 1773, Dz. U. z 2022 r. poz. 1236, 1535, 1927, 1981, 2270.

drukuj (Zarządzenie Nr 5/2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Niedziałkowska
  data wytworzenia: 2022-01-26
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2022-01-27 13:34

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20187
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-08 16:57