Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«luty 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XLVII Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XLVII Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 września 2014 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XLVII Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2013 r. poz. 594/.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 15 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady, przy którym rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XLVII Sesji /w załączeniu do protokołu porządek XLVII Sesji RG/. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury radny Marcin Karczmarczyk zgłosił wniosek Komisji Oświaty dotyczący wprowadzenia w porządek sesji punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn. Przewodnicząca RG zaproponowała wprowadzenie tego punktu w pkt 11 porządku obrad. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ przyjęła wniosek radnego Karczmarczyka. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ przyjęła porządek sesji.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli uwag do protokołu z XLVI Sesji z dnia 30 lipca 2014 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie /15 ”za”/ przyjęła protokół z XLVI Sesji z dnia 30 lipca 2014 r.

5. Wójt Gminy Nadarzyn p. Janusz Grzyb przedstawił sprawozdanie z działalności za okres między sesjami /sprawozdanie w załączeniu do protokołu/.

6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Parole w Gminie Nadarzyn - etap II. Uzasadnienie przedstawiła p. Katarzyna Rutkowska-Dorn. Przewodniczący Komisji Planu p. Sylwester Karolak przedstawił pozytywną opinię Komisji Planu w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Parole w Gminie Nadarzyn - etap II.

7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia Partnerskiego z Województwem Mazowieckim Liderem Projektu w celu realizacji projektu systemowego POKL pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość”. Uzasadnienie przedstawiła p. Katarzyna Dombska - inspektor ds. funduszy zewnętrznych. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia Partnerskiego z Województwem Mazowieckim Liderem Projektu w celu realizacji projektu systemowego POKL pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość”.

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej w Ruścu. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Maria Jaworska - inspektor ds. oświaty oraz zgłosiła autopoprawki w załączniku do projektu uchwały. Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury przedstawił pozytywną opinię Komisji Oświaty dotyczącą przedstawionego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej w Ruścu wraz z autopoprawkami w załączniku.

9.Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Maria Jaworska - inspektor ds. oświaty. Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury p. Marcin Karczmarczyk przedstawił pozytywną opinię Komisji Oświaty dotyczącą przedstawionego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie  ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn.

10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/271/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Maria Jaworska - inspektor ds. oświaty. Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury p. Marcin Karczmarczyk przedstawił pozytywną opinię Komisji Oświaty dotyczącą przedstawionego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/271/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn.

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Maria Jaworska - inspektor ds. oświaty. Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury p. Marcin Karczmarczyk przedstawił pozytywną opinię Komisji Oświaty dotyczącą przedstawionego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn.

12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Urzut /ul. Magiczna/. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami. Przewodniczący Komisji Oświaty p. Marcin Karczmarczyk przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Urzut /ul. Magiczna/.

13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wola Krakowiańska, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej p. Andrzej Pietrzak przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wola Krakowiańska, gm. Nadarzyn.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu pomieszczeń kancelarii notarialnej, znajdujących się na drugim piętrze budynku Urzędu Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - Kierownik referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Radny Pietrzak zaproponował, aby umowa najmu została zawarta na 5 lat. Przewodnicząca Rady p. Danuta Wacławiak propozycję radnego Pietrzaka poddała pod głosowanie. Rada w głosowaniu 12 „za”, 3 „wstrzymujący” zatwierdziła propozycję radnego Pietrzaka. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada w głosowaniu 14 „za” 1 „wstrzymujący” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu pomieszczeń kancelarii notarialnej, znajdujących się na drugim piętrze budynku Urzędu Gminy Nadarzyn.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu pomieszczeń poczty, znajdujących się na parterze budynku Urzędu Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej p. Andrzej Pietrzak przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu pomieszczeń poczty, znajdujących się na parterze budynku Urzędu Gminy Nadarzyn.

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/239/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/268/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2012 r. oraz Uchwałą Nr XLII/413/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 marca 2014 r. Uzasadnienie do projektu przedstawił p. Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Statutowej p. Andrzej Wójcicki przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie „za” przy 14 obecnych radnych na Sali podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/239/2012 rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu zmienionej Uchwałą Nr XXVI/268/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października oraz Uchwałą Nr XLII/413/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 marca 2014 r.

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/240/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/269/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2012 r. oraz Uchwałą Nr XLII/414/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 marca 2014 r. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił p. Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Statutowej p. Andrzej Wójcicki przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/240/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/269/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2012 r. oraz Uchwałą Nr XLII/414/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 marca 2014 r.

18. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/470/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 lipca 2014 r. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił p. Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/470/2014 Rady gminy Nadarzyn z dnia 30 lipca 2014 r.

19. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie z programu LEMUR na budowę SP Gimnazjum w Ruścu. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił p. Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn. Radny Krupiński zapytał o szacowany koszt obsługi kredytu. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska - przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW w warszawie z programu LEMUR na budowę SP Gimnazjum w Ruścu.

20. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił p. Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn. Radny Krupiński zapytał o szacunkowy koszt obsługi kredytu. Wójt odpowiedział, że o tym zadecyduje wybór banku w drodze przetargu. Radny Krupiński czy jest możliwość wystąpienia o kredyt preferencyjny w zastępstwie za pożyczkę z programu LEMUR? Pan Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn odpowiedział, ze gmina nie rezygnuje z kredytu z programu LEMUR w następnym roku. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficyty budżetu.

21. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2014. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Inspektor ds. Księgowości. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2014.

22. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2026. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Inspektor ds. Księgowości. Zgłosiła autopoprawkę. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2026.

23. Pan Janusz Grzyb Wójt Gminy Nadarzyn wszystkich serdecznie zaprosił na tegoroczne dożynki, które odbędą się 7 września br. Przewodnicząca rady Danuta Wacławiak  przypomniała, aby radni w terminie do 21 września 2014 r. złożyli oświadczenia majątkowe. Radny Karczmarczyk podziękował Wójtowi, Radzie Gminy i wszystkim tym, którzy przyczynili się do wybudowania SP Rusiec.
Pan Nowak - mieszkaniec Gminy Nadarzyn poinformował, że nie otrzymał odpowiedzi na pismo, które złożył pół roku temu, pismo dot. zawierania umów cywilnoprawnych z gminą. Pan Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn odpowiedział, że gmina nie zawarła w ostatnim czasie żadnych umów cywilnoprawnych. Pan Nowak zapytał w jakim celu jest antena satelitarna na dachu SP Rusiec. Pan Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn poinformował, że nowa szkoła ma wiele urządzeń i sprawdzi co to za antena.
Pan Tomasz Folwarski - mieszkaniec Gminy Nadarzyn zwrócił uwagę na wystawę IPN, która jest przed Urzędem Gminy i zapytał dlaczego Referat Promocji nic nie dodał od siebie? Pan Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn poinformował, że obecnie przy Referacie Promocji czynnie działa społecznie grupa historyczna, która przygotowuję książkę na temat historii Nadarzyna. Pan Folwarski zapytał dlaczego w gminie nie ma ścieżek rowerowych. Pan Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn poinformował, że temat ścieżek rowerowych był wielokrotnie poruszany na sesji RG. Przypomniał, że projekt ścieżek rowerowych jest w trakcie realizacji. Pan Folwarski zapytał dlaczego rynek w Nadarzynie jest mało kontrolowany przez służby policji. Pan Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn odpowiedział, że każdy obywatel jeśli zauważy coś niepokojącego powinien zawiadomić odpowiednie służby.
Pan Wiatr zapytał radnego Krupińskiego czy od ostatniej Sesji RG odwiedził plac budowy SP Rusiec. Radny Krupiński odpowiedział, że od tego momentu nie był na placu budowy. Pan Wiatr zapytał się, czy radny Krupiński był na otwarciu siedziby SP Rusiec. Radny Krupiński poinformował, że z przyczyn rodzinnych nie mógł się pojawić.

24 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca RG podziękowała za udział i ogłosiła zamknięcie XLVII Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowała: Teresa Czerniawska, Paulina Mortel

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XLVII Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2014-09-29
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2014-09-29 16:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 76518
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-02-20 13:19