Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Referat Działalności Gospodarczej oraz Filia Wydziału Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (rejestracja pojazdów, prawa jazdy)

Do zadań Referatu Działalności Gospodarczej należy w szczególności:
1. Prowadzenie spraw dotyczących działalności gospodarczej, wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w tym:

 1. przyjmowanie wniosków o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie lub wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 2. przekształcanie papierowych wniosków w formę elektroniczną i przesyłanie ich do CEIDG,
 3. wzywanie wnioskodawców do uzupełnienia lub skorygowania wniosku w sytuacji, gdy system CEIDG wykaże nieprawidłowości,
 4. udostępnianie na wniosek danych przedsiębiorców figurujących w gminnej ewidencji do dnia migracji do CEIDG (dane archiwalne),
 5. przekazywanie do CEIDG informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie lub wygaśnięciu uprawnień podmiotów wynikających z zezwoleń lub licencji wydanych przez Wójta Gminy Nadarzyn,
 6. archiwizacja wniosków przedsiębiorców,
 7. udzielanie informacji o zasadach prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o obowiązujące przepisy.

2. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym:

 1. spraw związanych z wydawaniem podmiotom gospodarczym zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych,
 2. spraw związanych z odmową wydania zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych,
 3. przygotowywanie decyzji o cofnięciu lub wygaszeniu posiadanych zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych,
 4. przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz kontrola terminowości dokonywanych opłat za korzystanie z zezwoleń,
 5. współpraca z Pełnomocnikiem Wójta ds. Uzależnień oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 6. prowadzenie rejestru punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
 7. udzielanie informacji o zasadach uzyskania i korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w oparciu o obowiązujące przepisy.

3. Prowadzenie spraw wynikających z zakresu ustawy o transporcie drogowym, w tym:

 1. spraw związanych z wydaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 2. spraw związanych z wydaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie Gminy Nadarzyn.

4. Prowadzenie spraw wynikających z zakresu ustawy o turystyce, w tym:

 1. prowadzenie rejestru innych obiektów hotelarskich z terenu Gminy Nadarzyn,
 2. wydawania na wniosek zaświadczeń potwierdzających wpis do ewidencji innych obiektów hotelarskich.

5. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy Nadarzyn oraz innymi instytucjami i osobami prawnymi.

6. Sporządzanie sprawozdań i informacji o realizacji zadań referatu.

Wydział Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Pruszkowie Filia w Nadarzynie (rejestracja pojazdów, prawa jazdy)

Czynny w godzinach pracy Urzędu Gminy Nadarzyn:
- poniedziałek: 9.00 - 17.00
- wtorek - piątek: 8.00 - 16.00

Telefon: 22 739 73 44 wew. 170, 171, 172

Opłaty za wydanie dokumentów związanych z rejestracja pojazdów i prawami jazdy można dokonać na konto Powiatu Pruszkowskiego: 42 1240 5918 1111 0000 4908 0878 lub w kasie Urzędu Gminy Nadarzyn.

Więcej informacji w sprawie rejestracji pojazdów i praw jazdy - na stronie Powiatu Pruszkowskiego: www.powiat.pruszkow.pl

drukuj (Referat Działalności Gospodarczej oraz Filia Wydziału Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (rejestracja pojazdów, prawa jazdy))

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Wilczak
  data wytworzenia: 2013-02-14
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2013-02-14 09:57
 • zmodyfikował: Michał Wilczak
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-10 09:25

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 58449
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-14 08:24

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2191157
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-25 14:37

Stopka strony