Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

  • Komunikaty i ogłoszenia

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 27.07.2018 r.

Nadarzyn, dnia 27.07.2018 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Nadarzyn

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w Gminie Nadarzyn

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nadarzyn:

  • Uchwały Nr XXXIII.406.2017 z dnia 23.08.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 108/143, 109 we wsi Walendów,
  • Uchwały Nr XLIV.531.2018 z dnia 23.05.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 152/15 we wsi Kajetany,
  • Uchwały Nr XLV.548.2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nadarzyn przy Placu Poniatowskiego (działki o nr ew.: 533/2, 534, 535/1, 535/2, 536, 537, 538, 539/1, 539/3, 539/4, 549, 550).

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planów miejscowych. Wnioski do planów należy składać na piśmie: w kancelarii Urzędu Gminy (pok. 100), pocztą na adres: Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05 - 830 Nadarzyn lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: architektura@nadarzyn.pl, w terminie do 28 sierpnia 2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, obejmującym sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko dla potrzeb projektów ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Stosownie do art. 54 ust. 2 ww. „ustawy” organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w godzinach pracy Urzędu (pok. 114) oraz wnieść uwagi i wnioski.

Zgodnie z art. 40 „ustawy” uwagi i wnioski należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Gminy (pok. 100), pocztą na adres: Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05 - 830 Nadarzyn lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: architektura@nadarzyn.pl, w terminie do 28 sierpnia 2018 r.

Uwaga lub wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi lub wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nadarzyn. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpoznania.

Wójt Gminy
(-) Dariusz Zwoliński

drukuj (Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 27.07.2018 r.)

  • autor informacji: Anna Zimnicka
    data wytworzenia: 2018-07-27
  • opublikował: Michał Wilczak
    data publikacji: 2018-07-27 11:19

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 89898
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-16 14:33

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1964128
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-20 14:58

Stopka strony