Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

  • Komunikaty i ogłoszenia

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 20.01.2017 r.

Nadarzyn, dn. 20.01.2017 r.

Wójt Gminy Nadarzyn
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Nadarzyn

Przetargiem objęta jest nieruchomość położona w obrębie i gm. Nadarzyn, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 910 o powierzchni 569 m2 opisana w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie Księdze Wieczystej Nr WA1P/00026728/4.

Opis nieruchomości: Nieruchomość oznaczona jako działka ew. nr 910 jest niezabudowana. Teren działki jest płaski, częściowo ogrodzony siatką. Kształt działki zbliżony jest do prostokąta. Działka dłuższym bokiem od strony zachodniej przylega do ul. Pruszkowskiej, natomiast od strony północnej przylega do dz. nr ew. 909 stanowiącej dojazd do sąsiednich zabudowań. Na działce w północnej jej części znajduje się słup elektroenergetyczny, wzdłuż północnej części działki przechodzi linia elektryczna do działki 911. Media miejskie znajdują się w ul. Pruszkowskiej.

Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego: UP - teren zabudowy usługowo - produkcyjnej o wielofunkcyjnym przeznaczeniu.

Brak obciążeń i zobowiązań, których przedmiotem jest sprzedawana nieruchomość.

Cena  wywoławcza - 116 434 zł netto (sto szesnaście tysięcy czterysta trzydzieści cztery zł)
Wadium - 11 643,40 zł (jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści trzy zł i 40/100)
Przetarg odbędzie się 27 lutego 2017 roku o godz. 12:00
w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn przy ul. Mszczonowskiej 24,
w sali konferencyjnej - p. 220

Należny podatek VAT zostanie doliczony do wylicytowanej w przetargu ceny zakupu.

Postąpienie zostanie ustalone przez uczestników przetargu w wysokości nie niższej niż 1% ceny wywoławczej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu nie później niż 20.02.2017 r. na konto Urzędu Gminy Nadarzyn BS Tarczyn 14 8008 0008 2001 0011 3306 0002. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia własności nieruchomości. W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości.
Informacje szczegółowe nt. nieruchomości i zasad przetargu można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 110 tel. (022) 729-81-93 wew. 162, natomiast o przeznaczeniu nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego i możliwości jej zabudowy w Referacie Urbanistyki i Architektury pok. 114 tel. (022) 729-81-98 wew. 153.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Z up. Wójta Gminy Kierownik Referatu Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
(-) inż. Anna Rodkiewicz

drukuj (Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 20.01.2017 r.)

  • autor informacji: Anna Rodkiewicz
    data wytworzenia: 2017-01-20
  • opublikował: Michał Wilczak
    data publikacji: 2017-01-20 12:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 89893
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-16 14:33

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1964104
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-20 14:58

Stopka strony