Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

  • Komunikaty i ogłoszenia

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 04.05.2016 r.

Nadarzyn, dn. 04.05.2016 r.

Wójt Gminy Nadarzyn

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Nadarzyn

Termin poprzedniego przetargu: I przetarg – 19.02.2016 r.

Przetargiem objęta jest nieruchomość położona w obrębie Wolica, gm. Nadarzyn, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 679/4 i 680/6 o łącznej powierzchni 6159 m2 opisane w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie Księdze Wieczystej Nr WA1P/00082835/7.

W dziale III – „Prawa, roszczenia i ograniczenia” w/w księgi wieczystej ujawnione są ograniczenia w sposobie korzystania z działki oznaczonej nr ew. 680/6.

Opis nieruchomości: Nieruchomość oznaczona jako działki ew. nr 679/4 i 680/6 jest niezabudowana, porośnięta samosiewkami. Dojazd do nieruchomości stanowi droga serwisowa mieszcząca się wzdłuż trasy S8 (Aleja Katowicka). W zasięgu nieruchomości przebiegają sieci uzbrojenia technicznego terenu. Działki mają kształt regularny, prostokątny.

Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego: 1.U,P – teren usług i obiektów produkcyjnych, częściowo w granicy strefy zagrożenia akustycznego od drogi krajowej nr 8.

Cena wywoławcza - 2 000 000 zł (dwa miliony złotych) netto

Wadium – 100 000 zł (sto tysięcy złotych)

Przetarg odbędzie się 8 lipca 2016 roku o godz. 12:00

w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn przy ul. Mszczonowskiej 24,

 w sali konferencyjnej - p. 220

Należny podatek VAT zostanie doliczony do wylicytowanej w przetargu ceny zakupu.

Postąpienie zostanie ustalone przez uczestników przetargu w wysokości nie niższej niż 1% ceny wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu nie później niż 1.07.2016 r. na konto Urzędu Gminy Nadarzyn BS Tarczyn 73 8008 0008 2001 0011 3306 0007. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia własności nieruchomości. W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości.

Informacje szczegółowe nt. nieruchomości i zasad przetargu można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 110 tel. (022) 729-81-93 wew. 162, natomiast o przeznaczeniu nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego i możliwości jej zabudowy w Referacie Urbanistyki i Architektury pok. 114 tel. (022) 729-81-98 wew. 153.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.        

Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta
(-) dr Tomasz Muchalski

drukuj (Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 04.05.2016 r.)

  • autor informacji: Anna Rodkiewicz
    data wytworzenia: 2016-05-04
  • opublikował: Andrzej Zalesiński
    data publikacji: 2016-05-05 15:52
  • zmodyfikował: Andrzej Zalesiński
    ostatnia modyfikacja: 2016-05-05 15:53

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 89895
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-16 14:33

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1964116
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-20 14:58

Stopka strony