Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Do zadań Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

1. Przygotowanie opinii i dokumentacji w zakresie: rozgraniczeń nieruchomości, wydzierżawiania nieruchomości, sprzedaży nieruchomości gminnych, nabywania nieruchomości, najmu lub użyczenia, oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym, pierwokupu, wywłaszczenia nieruchomości.

2. Przygotowanie postanowień i decyzji w sprawie podziałów nieruchomości.

3. Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic oraz numeracji policyjnej budynków, wykonywanie uchwał rady gminy dotyczących nadawania nazw ulicom.

4. Prowadzenie spraw związanych z opłatami adiacenckimi z zakresu gospodarki nieruchomościami.

5. Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości.

6. Wnioskowanie potrzeb w zakresie robót geodezyjno – kartograficznych.

7. Opracowanie decyzji w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

8. Wykorzystanie bazy danych ewidencji gruntów do celów służbowych.

9. Wnioskowanie o rozwiązanie umowy o oddaniu gruntów w wieczyste użytkowanie.

10. Gospodarka nieruchomościami nierolniczymi stanowiącymi mienie komunalne, w tym tworzenie zasobu gruntów pod zabudowę, wnioskowanie do wójta o ustalenie cen za grunty, budynki, lokale i urządzenia komunalne.

11. Przygotowanie dokumentacji w sprawie przejmowania gruntów będących własności Skarbu Państwa.

12. Przygotowanie decyzji o przekazaniu nieruchomości gminnych jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd oraz zezwoleń na zawarcie umów o przekazaniu nieruchomości między tymi jednostkami.

13. Przygotowanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu.

14. Naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych.

drukuj (Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

  • autor informacji: Michał Wilczak
    data wytworzenia: 2013-02-14
  • opublikował: Michał Wilczak
    data publikacji: 2013-02-14 09:57
  • zmodyfikował: Andrzej Zalesiński
    ostatnia modyfikacja: 2017-07-05 14:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 33438
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-01-09 11:38

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 952304
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-16 23:54

Stopka strony