Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki

Do zadań Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki należy w szczególności:

1. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych, prowadzeniu działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami i schronisk dla bezdomnych zwierząt.

2. Prowadzenie spraw wynikających z zadań gminy określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, a także bieżąca kontrola obszaru gminy w tym zakresie.

3. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie udzielania zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów, konserwacji drzew – pomników przyrody oraz w sprawach dotyczących samowolnych usunięć drzew i krzewów.

4. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem należytego stanu sanitarnego, czystości i porządku na terenach stanowiących własność gminy.

5. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych.

6. Wykonywanie zadań gminy wynikających z prawa wodnego.

7. Opiniowanie rocznych planów łowieckich.

8. Przygotowywanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie.

9. Prowadzenie postępowania w zakresie ubezpieczenia mienia komunalnego i urzędu.

10. Zaopatrzenie materiałowo - biurowe urzędu.

11. Udział w inwentaryzacji mienia komunalnego i urzędu.

12. Utrzymanie czystości i porządku w budynku urzędu oraz na posesji.

13. Współpraca z instytucjami i urzędami pracującymi na rzecz rolnictwa i gospodarki żywnościowej, w szczególności: inspekcją ochrony roślin, inspekcją ochrony środowiska, wojewódzkim ośrodkiem doradztwa rolniczego, stacją sanitarno-epidemiologiczną, komendą policji, komendami straży pożarnych, radnymi, sołtysami, radami sołeckimi.

14. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu.

15. Prowadzenie rejestru i wydawanie zaświadczeń o wpisie działalności regulowanej.

16. Wdrażanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

17. Przygotowanie i realizacja programu ochrony środowiska zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska.

18. Prowadzenie prac związanych z dofinansowaniem i utylizacją eternitu.

drukuj (Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Wilczak
    data wytworzenia: 2013-02-14
  • opublikował: Michał Wilczak
    data publikacji: 2013-02-14 09:56
  • zmodyfikował: Michał Wilczak
    ostatnia modyfikacja: 2019-03-26 13:01

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 58454
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-14 08:24

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2191204
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-25 14:37

Stopka strony