Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa informacji oraz obronnych i wojskowych

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa informacji oraz obronnych i wojskowych należy w szczególności:

1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.

2. Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne.

3. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka.

4. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.

5. Opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji.

6. Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.

7. Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających.

8. Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.

9. Prowadzenie ewidencji przyznanych poszczególnym użytkownikom uprawnień związanych z dostępem do zbiorów danych.

10. Przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji, o których mowa w art. 73 ust. 1, danych, o których mowa w art. 73 ust. 2, osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt 8.

11. Aktualizacja dokumentacji (polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych).

12. Kontrola stanu wydanych upoważnień oraz ewidencja osób upoważnionych.

13. Nadzór w zakresie obowiązków związanych z zabezpieczeniem danych w systemach informatycznych, kontrola poprawności stosowania procedur dotyczących ochrony danych osobowych przez wszystkie upoważnione osoby.

14. Odpowiedzi związane z kontrolami GIODO i innymi organami, szkolenia wstępne oraz okresowe dla poszczególnych referatów.

15. Opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych.

16. Opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy na czas wojny oraz projektu zarządzania wprowadzającego ww. regulamin w życie.

17. Opracowywanie dokumentacji dotyczącej podwyższania gotowości obronnej Urzędu Gminy.

18. Opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru Wójta.

19. Analizowanie wniosków wojskowego komendanta uzupełnień w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony.

20. Opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny.

21. Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

22. Opracowywanie dokumentacji oraz organizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej.

23. Planowanie, organizowanie szkolenia obronnego oraz prowadzenie dokumentacji szkoleniowej.

24. Planowanie i prowadzenie kontroli problemowych a także doraźnych z zakresu realizacji zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych.

25. Aktualizacja i realizacja zadań wynikających z Planu Obrony Cywilnej.

26. Nadzorowanie prawidłowości działania Systemu Wykrywania i Alarmowania.

27. Planowanie i organizowanie szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności gminy.

28. Nadzór i zabezpieczenie w sprzęt Obrony Cywilnej zgodnie z instrukcją o gospodarowaniu sprzętem OC oraz prowadzenie magazynu ze sprzętem OC.

29. Organizowanie, przeprowadzanie rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz przygotowywanie dokumentacji do kwalifikacji.

30. Prowadzenie dokumentacji Gminnego Planu Reagowania.

31. Pełnienie dyżurów i obsługa radiostacji krótkofalowej dla wykonywania ćwiczeń i łączności OC.

32. Wykonywanie przedsięwzięć z zakresu przygotowań służby zdrowia na potrzeby obronne państwa.

33. Wykonywanie przedsięwzięć dotyczących przygotowania Stanowiska Kierowania Wójta Gminy.

34. Wykonywanie przedsięwzięć dotyczących Planu Operacyjnego Gminy.

drukuj (Samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa informacji oraz obronnych i wojskowych)

  • autor informacji: Michał Wilczak
    data wytworzenia: 2013-02-14
  • opublikował: Michał Wilczak
    data publikacji: 2013-02-14 09:56
  • zmodyfikował: Michał Wilczak
    ostatnia modyfikacja: 2018-04-09 15:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 46661
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-03-01 14:45

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1394555
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-03-19 11:48

Stopka strony