Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Referat Urbanistyki i Architektury

Do zadań Referatu Architektury i Urbanistyki należy w szczególności:

1. Przygotowanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

2. Przygotowanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

3. Przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy.

4. Przygotowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5. Przygotowanie decyzji dotyczącej ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu lub obniżenia wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Sporządzanie opinii urbanistycznych dotyczących podziałów geodezyjnych.

7. Przygotowanie zaświadczeń potwierdzających zgodność decyzji podziałowych z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu.

8. Przygotowanie zaświadczeń dotyczących aktualnego stanu prawnego obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego.

9. Przygotowanie zaświadczeń o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami mpzp.

10. Przygotowanie zaświadczeń o obszarze rewitalizacji oraz obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. - o rewitalizacji.

11. Prowadzenie rejestru uchwalonych planów miejscowych.

12. Prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

13. Opracowywanie materiałów związanych ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

14. Opracowywanie materiałów związanych ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

15. Koordynacja prac związanych z procedurą uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego.

16. Koordynacja prac związanych z procedurą uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy mających na celu określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania.

17. Opiniowanie mpzp i studium gmin sąsiednich w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

18. Współpraca z poszczególnymi komórkami urzędu gminy w zakresie zadań prowadzonych przez referat urbanistyki i architektury, mająca na celu kształtowanie polityki przestrzennej gminy.

19. Współpraca z organami administracji publicznej w zakresie realizowanych przez referat zadań.

20. Udzielanie merytorycznych odpowiedzi i wyjaśnień zainteresowanym stronom z zakresu planowania przestrzennego i realizowanych w tym zakresie zadań.

drukuj (Referat Urbanistyki i Architektury)

  • autor informacji: Michał Wilczak
    data wytworzenia: 2013-02-14
  • opublikował: Michał Wilczak
    data publikacji: 2013-02-14 09:54
  • zmodyfikował: Michał Wilczak
    ostatnia modyfikacja: 2017-05-16 14:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 33448
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-01-09 11:38

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 952314
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-16 23:54

Stopka strony