Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 32/2017

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie

Zarządzenie Nr 31/2017

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów

Zarządzenie Nr 30/2017

w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia, pn. Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT dla WOF 2014-2020+ polegającego na budowie dróg rowerowych i pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą w pasie drogowym dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 29/2017

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. promocji i rozwoju gminy

Zarządzenie Nr 28/2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2017-2026

Zarządzenie Nr 27/2017

w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie

Zarządzenie Nr 26/2017

w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów

Zarządzenie Nr 25/2017

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko ds. promocji i rozwoju gminy

Zarządzenie Nr 24/2017

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2017 rok

Zarządzenie Nr 23/2017

w sprawie wskazania placówki publicznej, dla której Gmina Nadarzyn jest organem prowadzącym, właściwej do przeprowadzenia rekrutacji do nowopowstałej szkoły ponadpodstawowej – Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie z siedzibą: ul. Żółwińska 41, 05 – 830 Nadarzyn

Zarządzenie Nr 22/2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia rokowań na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 21/2017

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, Samorządowego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 20/2017

w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania formularzy

Zarządzenie Nr 19/2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2017 -2026

Zarządzenie Nr 18/2017

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2017 rok

Zarządzenie Nr 17/2017

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2017 r. przyjętych Zarządzeniem nr 11/2017 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 08.02.2017 r.

Zarządzenie Nr 16/2017

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do klas I - szych publicznych szkół podstawowych oraz do publicznych przedszkoli/innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Nadarzyn jest organem prowadzącym

Zarządzenie Nr 15/2017

w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej

Zarządzenie Nr 14/2017

w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych

Zarządzenie Nr 13/2017

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2017 rok

Zarządzenie Nr 12/2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 11/2017

w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2017 r.

Zarządzenie Nr 10/2017

w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 9/2017

w sprawie przedstawienia celów wiodących na 2017 rok dla Urzędu Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 8/2017

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. Wójta Gminy Nadarzyn w sprawie wyboru sołtysa

Zarządzenie Nr 7/2017

w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 6/2017

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2017 rok

Zarządzenie Nr 5/2017

w sprawie wyboru sołtysa

Zarządzenie Nr 4/2017

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2017 rok

Zarządzenie Nr 3/2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku

Zarządzenie Nr 2/2017

w sprawie powołania komisji dokonującej oceny ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Nadarzyn w 2017 r.

Zarządzenie Nr 1/2017

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nadarzyn

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1625
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-04-19 15:21

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 660335
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-04-25 10:08

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl