Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 78/2017

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. księgowych

Zarządzenie Nr 77/2017

w sprawie: przyjęcia Harmonogramu czynności włączenia Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie do Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie

Zarządzenie Nr 76/2017

w sprawie powołania Komisji do uporządkowania dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 75/2017

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko ds. księgowych

Zarządzenie Nr 74/2017

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego na wniosek Pani Joanny Bęzy

Zarządzenie Nr 73/2017

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego na wniosek Pani Iwony Nowaczek - Pielachy

Zarządzenie Nr 72/2017

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego na wniosek Pani Anny Kubik

Zarządzenie Nr 71/2017

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2017 rok

Zarządzenie Nr 70/2017

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2017 rok

Zarządzenie Nr 69/2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Zarządzenie Nr 68/2017

w sprawie powołania Komisji do uporządkowania dokumentów z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nadarzyn w Okręgach Wyborczych Nr 1 i Nr 2 w Nadarzynie przeprowadzonych w dniu 10 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 67/2017

w sprawie ustalenia dnia wolnego w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy w roku 2017

Zarządzenie Nr 66/2017

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2017 rok

Zarządzenie Nr 65/2017

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego na wniosek Pani Anny Rudeckiej

Zarządzenie Nr 64/2017

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego na wniosek Pani Marleny Ziomek

Zarządzenie Nr 62/2017

w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej

Zarządzenie Nr 61/2017

w sprawie powołania komisji dokonującej oceny ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Zarządzenie Nr 59/2017

w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia, pn. Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT dla WOF 2014-2020+ polegającego na budowie dróg rowerowych i pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą w pasie drogowym dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 57/2017

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie Panu Leszkowi Skrzypczakowi

Zarządzenie Nr 56/2017

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu Pani Magdalenie Fertacz

Zarządzenie Nr 55/2017

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie Pani Izabeli Bogusiewicz

Zarządzenie Nr 54/2017

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Nadarzynie Pani Małgorzacie Nowak

Zarządzenie Nr 53/2017

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Młochowie Pani Teresie Guzek

Zarządzenie Nr 52/2017

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2017 rok

Zarządzenie Nr 51/2017

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 50/2017

w sprawie powołania zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pn. „Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn”

Zarządzenie Nr 49/2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych w zakresie na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Zarządzenie Nr 48/2017

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. ewidencji gruntów i numeracji porządkowej

Zarządzenie Nr 47/2017

w sprawie wyboru sołtysa

Zarządzenie Nr 46/2017

w sprawie: przekwalifikowania lokali socjalnych na lokale mieszkalne (docelowe)

Zarządzenie Nr 45/2017

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Nadarzyn za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe, uczniom kończącym szkołę, dla której Gmina Nadarzyn jest organem prowadzącym

Zarządzenie Nr 44/2017

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko ds. ewidencji gruntów i numeracji porządkowej

Zarządzenie Nr 43/2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn za 2016 rok

Zarządzenie Nr 42/2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury za 2016 rok

Zarządzenie Nr 41/2017

w sprawie powołania Komisji do uporządkowania dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2014 r.

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4620
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-07-26 13:35

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 745462
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-07-26 13:35

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl