Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Nadarzyn

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Nadarzyn, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Nadarzyn:

I. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Nadarzyn prowadzi Sekretarz Gminy, Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24; 05-830 Nadarzyn, tel. 22 729 81 85;
II. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
„1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.”
III. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.
IV. Wydanie odpisu, o którym mowa w pkt III podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
V. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz. U. z 2007 Nr.187, poz. 1330).
VI. Opłatę należy uiścić na konto Gminy Nadarzyn w Bank Spółdzielczy w Tarczynie nr 14 8008 0008 2001 0011 3306 0002 lub w kasie Urzędu Gminy Nadarzyn.

Rejestr Instytucji Kultury - plik do pobrania w formacie .pdf

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn
Pl. Poniatowskiego 42
05-830 Nadarzyn
tel. +48 22 729 89 13
e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl
www.biblioteka.nadarzyn.pl

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn – Filia Młochów
ul. Mazowiecka 5c
05-831 Młochów
tel. +48 22 729 90 09
e-mail: bibliotekamlochow@neostrada.pl

Nadarzyński Ośrodek Kultury
Pl. Poniatowskiego 42
05-830 Nadarzyn
tel. +48 22 729 89 15
e-mail: nok@nok.pl
www.nok.pl

drukuj (Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Nadarzyn)

  • autor informacji: Edyta Gawrońska
    data wytworzenia: 2012-12-19
  • opublikował: Michał Wilczak
    data publikacji: 2013-02-21 15:14
  • zmodyfikował: Andrzej Zalesiński
    ostatnia modyfikacja: 2017-06-13 12:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 931
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-06-13 12:02

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 745510
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-07-26 13:35

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl